Přednáška - Po stopách Beethovena
Přednáška Pro dospělé
Po stopách Beethovena
Kdy 19. 10. 2023 | 17:00

Vstupné 60 Kč

Pražské toulky

Kde žil a nacházel inspiraci geniální skladatel Ludwig van Beethoven? Jaká pouta ho pojila s českými zeměmi? Společně projdeme místy spojenými s jeho životními událostmi, které následně zakomponoval do svého díla. Kde se tato místa protínají a kde rozcházejí s místy, kde žil a tvořil W. A. Mozart? Provádí Vladimír Kiseljov, malíř a spisovatel, autor knihy Mystéria vepsaná ve tvářích.

Přijďte včas i s platnými vstupenkami zakoupenými v pokladně Městské knihovny v Praze na Mariánském nám. 1, Praha 1. Sraz v 17:00 před domem na Lázeňské 289/9 (vedle desky Beethovena).