Přednáška - Psali dějiny: Jan Kapras
Přednáška Pro dospělé
Psali dějiny: Jan Kapras
Kdy 3. 4. 2024 | 17:00

Vstupné zdarma

Právní vědec, pedagog, protektorátní ministr

Jan Kapras dosáhl titulu doktora práv a habilitoval se v oboru právní dějiny. Byl velmi oblíbeným vysokoškolským učitelem, jehož přednášky byly hojně navštěvovány a velmi kladně hodnoceny. Po vzniku Československa se Kapras podílel na konstituování nového oboru Právní dějiny československé. Zasahoval také do společenského života a do politiky. Významná je jeho účast ve třech vládách Druhé republiky a Protektorátu, v nichž působil jako ministr školství a národní osvěty. S nacisty si ovšem výrazně nezadal, naopak – pomáhal odboji. Po osvobození byl Jan Kapras nepohodlný pro komunisty, zemřel v zapomnění a jeho dílu nebyla žel věnována náležitá pozornost. Přednáší Jakub Rychtar.

Pokračujeme v přednáškách o zajímavých postavách české vědecké historiografie. I po velkých osobnostech Palackého, Golla a Pekaře, nacházíme v našem prostředí neobyčejně talentované dějepisce a archiváře. Snažili jsme se o pestrý výběr těch, kteří „psali dějiny“. Vedle historika umění, kněze a teologa Antonína Podlahy, bude stát evangelický duchovní Ferdinand Hrejsa, jenž se zabýval českým nekatolictvím pozdního středověku a raného novověku či právní historik Jan Kapras. Zvláště do poděbradské epochy vetknul svá díla Rudolf Urbánek, nejen husitstvím se pak zabýval František Michálek Bartoš. František Hrubý, poslední osobnost, jíž se budeme v tomto semestru věnovat, se zabýval především hospodářskými dějinami Moravy v 16. a 17. století..