Přednáška - Slovo se musí státi masem, duše žízní
Přednáška Pro dospělé
Slovo se musí státi masem, duše žízní
Kdy 19. 2. 2024 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Henry Miller a etika

Přednáška autora knihy Psaný hlas a překladatele Millerových Esejů Ondřeje Skovajsy se zaměří na etickou (sebe)reflexi v díle vizionářského amerického spisovatele Henryho Millera (1891–1980). Co je z Millerova díla pro dnešní dobu stále inspirativní a co je třeba ponechat hyenám? Jakou roli hraje v jeho díle paměť a humor? Jak se v jeho tvorbě setkává křesťanství, tělesnost a sexualita? Po přednášce debata s hosty nad Millerovou esejistikou a jeho vztahem k taoismu (včetně ukázek z textů v češtině dosud nepublikovaných). Večer doplní citační úryvky z filmů, které Miller autorsky reflektoval, a také z prorockých rozhovorů s ním.