Přednáška - Rezistence na antibiotika: výzva pro 21. století
Přednáška Pro dospělé
Rezistence na antibiotika: výzva pro 21. století
Kdy 12. 3. 2024 | 19:00

Vstupné 60 Kč

Známe své spolubydlící? – Mikrobiom a my:
Rezistence na antibiotika: výzva pro 21. století

Ve spolupráci s Českou mikrobiomovou společností ČLS JEP

Antibiotická rezistence u klinických bakteriálních kmenů je vážný celosvětový problém. Od konce druhé světové války, kdy se začalo používat první antibiotikum (penicilin) na léčbu bakteriálních infekcí, do dnešní doby jsou bakterie vystaveny enormnímu selekčnímu tlaku. A to nejen díky využití velkého množství různých antibiotik v humánní a veterinární medicíně ale také v zemědělství a biotechnologii. V přednášce se budeme věnovat tomu, jaké jsou zdroje antibioticky rezistentních kmenů a genů, jak se pohybují v přírodě a v různých prostředích, jak se dostávají do lidského těla, a jaké to představuje následky pro lidský mikrobiom a lidské zdraví.

Přednáší prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D.

Profesor Žůrek je absolventem Mendlovy Univerzity v Brně; doktorát získal v roce 1998 na Univerzitě of Alberta, Edmonton, Kanada v entomologii a mikrobiologii. Potom pracoval jako postdoktorální vědecký asistent v North Carolina State University, Raleigh, USA a od roku 2002 do 2018 byl akademickým pracovníkem v Kansas State University, Manhattan, USA kde získal titul profesora v roce 2013. V roce 2018 se vrátil to České republiky a pracoval jako vědecký pracovník v CEITEC Veterinární univerzita v Brně. V roce 2020 přijal místo profesora na Mendlově Univerzitě v Brně a v roce 2022 na České zemědělské univerzitě v Praze. Jeho výzkum je zaměřen na ekologii antibioticky rezistentních bakterií, potravních patogenů, a patogenů přenášených hmyzem a klíšťaty.