Kontakt

Adresa: Městská knihovna v Praze, Personální oddělení, Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1
Telefon: +420 222 113 417 nebo +420 222 113 316
E-mail: personalnioddeleni@mlp.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Městská knihovna v Praze zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem výběru vhodného zaměstnance a uzavření pracovní smlouvy nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce – DPP, dohoda o pracovní činnosti – DPČ).

Knihovna zpracovává osobní údaje uchazečů pouze v rozsahu nezbytném pro vzájemná jednání a vyhodnocení výběrového řízení ze strany Městské knihovny v Praze před uzavřením pracovní smlouvy, DPČ nebo DPP.

Mezi zpracovávané osobní údaje patří: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Knihovna zpracovává osobní údaje uchazečů pouze po dobu výběrového řízení, nejvýše však po dobu tří měsíců.

Městská knihovna v Praze chrání osobní údaje uchazečů a nepředává je žádné jiné právnické ani fyzické osobě. K osobním údajům uchazečů přistupují pouze příslušní zaměstnanci, což jsou zaměstnanci personálního oddělení a případně členové výběrové komise, pokud uchazeč postupuje do dalšího kola výběrového řízení.

Uchazeč má právo na přístup ke svým osobním údajům v Městské knihovně v Praze a má právo na jejich kopii zhotovenou na náklady knihovny. Dále má uchazeč právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Uchazeč má rovněž právo vznést v knihovně námitku ohledně zpracování osobních údajů.

Dohled nad dodržováním Nařízení vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na personální oddělení Městská knihovna v Praze (personalnioddeleni@mlp.cz).