1/3

Online registrace do knihovny

Online registrace do knihovny je rychlá cesta, jak získat přístup k některým službám, které knihovna nabízí. Jedná se zejména o možnost rezervovat si knihy, stahovat e-knihy , rezervovat místo na workshopech, nakupovat vstupenky na akce nebo vyhledávat v oborových zdrojích informací (například články ze zahraničních časopisů ). Online členství je zdarma a registrace je platná jeden rok. Stačí vyplnit online přihlášku. Více o službách a podmínkách online členství najdete zde .

Seznámení s knihovním řádem

Knihovní řád je základním dokumentem, který upravuje vztahy mezi knihovnou a jejími uživateli. S knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod a smluvní pokuty za porušení povinností, jsem se seznámil/a a zavazuji se dodržovat povinnosti, které ukládá. Městské knihovna v Praze (dále MKP) může knihovní řád v přiměřeném rozsahu změnit. Oznámení o změnách knihovního řádu MKP zveřejní v každé knihovně a na webových stránkách s dostatečným předstihem před účinností změn.

Ochrana osobních údajů

Beru na vědomí, že MKP zpracovává mé osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v knihovním řádu. Případné změny uvedených osobních údajů se zavazuji MKP oznámit bez zbytečného odkladu. Více informací o ochraně osobních údajů.

1/3

Položky označené * jsou povinné.