Co si vzít s sebou

Dospělí (starší 15 let)

  • Vyplněnou přihlášku. Můžete ji vyplnit na pobočce nebo ji stáhnout a vytisknout z webu.
  • Hotovost, případně platební kartu. Na většině poboček můžete platit kartou, ale je dobré si to před návštěvou zkontrolovat. Jak? Klikněte na profil pobočky.
  • Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz).
  • Zapsat se můžete také online ZDE. Podrobné informace o e-zápisu najdete TADY.

Děti (mladší 15 let)

Vyplněnou přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Platný průkaz totožnosti (např. Lítačka, školní karta, pas; průkaz musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, fotografii). Nemá dítě vlastní průkaz totožnosti? Pak je třeba, aby přišel i jeho zákonný zástupce s vlastním dokladem totožnosti.

Občan Evropské unie

  • Vyplněnou přihlášku.
  • Doklad totožnosti vydaný členským státem EU (např. občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz).

Občan států mimo EU

  • Prokázání usazenosti v ČR (např. povolení k pobytu). POZOR! Pokud usazenost nemůžete prokázat, je možné se registrovat po předložení dokladu totožnosti a složení kauce ve výši 1 000 Kč, nebo za přítomnosti ručitele, který splňuje podmínky pro zápis za čtenáře knihovny.

Právnická osoba (instituce)

  • Vyplněnou přihlášku právnické osoby podepsanou statutárním orgánem nebo jinou oprávněnou osobou. Pozor! V přihlášce musí být určena právě jedna konkrétní osoba, které knihovna vydá čtenářský průkaz.

Není-li právnická osoba zapsána ve veřejném rejstříku, doloží svou existenci. (např. kopií zřizovací listiny).

Za co se platí Kolik to stojí
Registrace do knihovny (evidenční poplatek) na rok 60 Kč
Karta knihovny 20 Kč
Virtuální průkaz Zdarma
Registrace na rok pro děti do 15 let Zdarma
Registrace na rok pro seniory nad 70 let, držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P a osoby s přiznanou invaliditou Zdarma
Registrace na rok pro právnické osoby (instituce) 60 Kč za každou určenou fyzickou osobu

Přihlášky ke stažení