Vybíráme pro vás
21. 1. 2020, WEBREDAKTOR

Oddělení vzácných tisků bude mít svůj stánek na 8. ročníku veletrhu Památky-Muzea-Řemesla, který se uskuteční ve dnech 13.-16. 2. 2020 v nových prostorách PVA EXPO Letňany. Veletrh představuje výjimečnou příležitost pro prezentaci a ukázky záchrany a proměny historických památek a jejich soudobého využití. Nedílnou součástí je také podpora tradičního řemesla.

Naše expozice se letos zaměří na faksimile středověkých rukopisů a starých tisků. Návštěvníci se budou moci seznámit s kopiemi nejcennějších českých knih vytvořených v rozmezí let 1340 – 1544 jako jsou Vyšehradský kodex, Jenský kodex, Velislavova bible, Bible Václava IV., Kutnohorská bible či Mathiolliho herbář. Na výstavce bude k vidění i slavná Schedelova kronika vytištěná v Norimberku na konci 15. století.

V sobotu 15. 2. budou na našem stánku probíhat ukázky restaurování dobového tisku (z 19. století) pomocí vrstvení japonského papíru, což si mohou návštěvníci sami vlastnoručně vyzkoušet. Součástí je i názorné šití knižního bloku. Vše bude doprovázet individuální výklad přibližující základní techniky konzervace a restaurování. Návštěvníci se dozvědí o specifikách péče o „popovodňové“ knihy včetně zajímavostí z profesního života restaurátora. A dobrá zpráva nakonec – vstupenky na tento veletrh platí i na souběžně pořádaný populární veletrh Holiday World.