Básníci online
23. 4. 2020, WEBREDAKTOR

Básník upíjí ryzí nektar fantazie a vypráví příběhy, které svou roztodivností opilují slova jinými významy.

Když do kaváren smí vstoupit jen světlo, stíny stolů, barových židlí, načatých lahví, prázdných sklenek i píp žízní, posmutní. Do Kavárny Liberál jsme proto alespoň na chvíli usadili básníky a počkali si na to, co se stane.

Vojtěch Vacek (* 1993)

Pochází z Prahy. Vystudoval knihkupectví a vydavatelskou produkci. Pracuje jako knihovník Městské knihovny v Praze na pobočce Dům čtení. Je členem umělecké skupiny NaHajana. V roce 2015 vydal v edici H_aluze básnickou sbírku Schopní jsou ti s chlopní (dostupná na FB profilu autora). Publikoval v literárních časopisech Psí víno, Tvar, Lemurie, v Lidových novinách, na kulturních webech www.nedelnichvilkapoesie.cz, www.flog.cz, www.poli5.cz, v benefičním sborníku Verše pro Kuchařky bez domova a jinde. Je spoluautorem scénáře k dark fantasy tahové strategii Mystic od herního studia Pipe Dream. Hraje na basovou kytaru v kapelách Představy postavy a Autistic acoustic.

Napínavý poslech první části Vám přejí Josef Straka, Jarka Dvorská (autorka videí) a Dagmar Plamperová.