Vybíráme pro vás
24. 7. 2020, WEBREDAKTOR

Připomínáme si sto let od narození významného překladatele a básníka Josefa Hiršala. Vybrali jsme pro vás knihy, které si u nás můžete půjčit, a také připravili hrst citátů Hiršalových pozoruhodných myšlenek o poezii, tvorbě či překládání.

Kdo byl Josef Hiršal

Josef Hiršal (24. 7. 1920 – 15. září 2003). Básník, prozaik, překladatel, autor literatury pro děti. Tvořil se svou spolupracovnicí a partnerkou Bohumilou Grögerovou. Společně s ní také obdržel v roce 1986 cenu Toma Stopparda za dílo Let let. Jako tvůrčí duo Hiršal – Grögerová se věnovali především experimentální poezii a v této oblasti patřili v Československu spolu s Jiřím Kolářem a Ladislavem Novákem k nejvýraznějším osobnostem. Kromě vlastní tvorby, publikovali také překlady zahraničních autorů a uspořádali též několik sborníků. Pozoruhodná je také jejich kniha Co se slovy všechno poví, využívající principy experimentální poezie v knížce pro děti.

Zdroj: Wikipedie

Půjčte si v knihovně

Josef Hiršal – V zakletí

Hlava plná jehel.
Hlava plná nití.
Za zavřenýma očima se svítí.
Ze čtyř stran stěny.
Řada stop.
Nicoty dávna bez podob.
Pálí a mrazí.
Jas rozednění.
Sen nepřichází.
Není.

(Básně-třásně-rohyplnol)

Myšlenky Josefa Hiršala

O poezii

V poezii jde o to, dát člověku pocítit rozkoš ze samé své podstaty. Čtenářova interpretace se může od autorovy lišit. V básni může být daleko víc, než si uvědomuje autor.

Poezie podle mého neznamená poznání a hlásání morálky, ani světového názoru. […] Platí známý Apollinairův výrok: „Nepřišel jsem nic zatracovat, přišel jsem jenom rozšířit.“

Vždycky jsem tvrdil, že poezie je kategorie jaksi pozitivně lstivá. Je lstí výrazu a formy, jak docílit fascinace. Není stvořena, je vytvořena. Básník je tvor lstivý, vědec lstivý být nemůže.

O překládání

Vedle naší vlastní tvorby jsme spolu s Bohumilou Grögerovou přeložili širokou paletu básníků z nejrůznějších dob, poetik a forem. O překládaném autoru a době chci vědět maximum informací, ale tajemství úspěchu je ve zvládnutí překladu: nepřekládám básnický osud, překládám z jazyka do jazyka. […] Často jsem se hádal se surrealistou Effenbergerem, který tvrdil: „Umění je objev“. Já oponoval: „Ne, je to udělaná věc. Sám termín umění pochází od slova uměti“.

O umění a víře

Stále se hledí na umění jako bořitele tabu, ale to není celá pravda, chybí druhý pól, není jen nenávist – i artikulace lásky je úkolem umění. Ukázat lidem krásu a úžas nad tím, co všechno dar života obsahuje.

Po dvou tisících letech je křesťanství podle mého jediná etická poloha, podstata, z níž člověk našeho typu žije. Z toho pro mne není úniku. Nemám v sobě jen své rodiče, pocházím z nesmírného množství lidí a všichni byli v posledních staletích podmíněni křesťanskou morálkou. […] Kousek Krista-Boha každý člověk z nás v sobě má.

Z rozhovoru Josefa Hiršala s Petrem Kotykem vybral JŘ. In Petr Kotyk – Bohumila Grögerová – Josef Hiršal, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha 1997

Foto autora – Slovník české literatury