Vybíráme pro vás
14. 4. 2021, WEBREDAKTOR

Pořádáme první ročník literární soutěže O knihovnickou sovu. Neváhejte a zkuste se do ní přihlásit. Říká se, že nejlepší scenárista je sám život a my chceme číst vaše příběhy.

Napište jedinečný příběh ze života

Není pochyb, že vůbec ten nejlepší scenárista na světě je sám život. Dokáže zinscenovat zápletky a situace, které bychom sami ani s nejbujnější fantazií nevymysleli. Někdy nám tím přivodí téměř infarkt, jindy chytí za srdce mile, příjemně. Takový ale život je. Paleta barev, jasných i temných, ze kterých nakonec vzejde obraz, vyprávějící jedinečný a neopakovatelný lidský příběh. Podělíte se s námi alespoň o některou z jeho kapitol?

Máte-li chuť, zapojte se do naší soutěže určené široké veřejnosti. Zašátrejte v paměti a povyprávějte nám, co osud nadělil právě vám.

Tip! Stáhněte si všechny potřebné informace! [PDF, 1678 kB]

Soutěžte do 31. května 2021

Soutěž je určena pro všechny dospělé. Téma soutěže je „příběh ze života“, žánr povídka, rozsah je maximálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer), příspěvky posílejte ve formě strojopisu či v textovém editoru (MS Word, Libre Office, Open Office), uzávěrka soutěže je 31. května 2021.
V porotě usednou knihovníci Městské knihovny v Praze. Vítězné práce budou ohodnoceny diplomem, knižními cenami a zápisným do knihovny na 2 měsíce při slavnostním vyhlášení, které proběhne o letních prázdninách. Součástí akce bude čtení nejlepších děl.

Podmínky soutěže

  • Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani přihlášena do jiných soutěží.
  • Každý z účastníků může do soutěže poslat pouze jednu práci
  • Dílo nesmí překročit stanovený rozsah
  • Zasláním soutěžního příspěvku účastníci udělují souhlas Městské knihovně v Praze k případné tiskové reprodukci ve sborníku, redakčním úpravám a zveřejnění díla na webových stránkách Městské knihovny v Praze
  • Své práce společně se jménem, věkem a e-mailovým kontaktem prosím zasílejte na e-mailovou adresu dilna@mlp.cz Na stejnou adresu můžete směřovat i všechny své dotazy. Případně lze využít i poštovní adresu:

Městská knihovna v Praze
Ústřední knihovna – Dílna
Mariánské náměstí 1
115 72 Praha 1