Vybíráme pro vás
18. 8. 2021, WEBREDAKTOR

U příležitosti loňského 70. výročí úmrtí významného českého malíře, grafika a ilustrátora Jana Konůpka (1883–1950) připravilo Oddělení vzácných tisků výstavu z knih ilustrovaných tímto umělcem.

Výstava byla k vidění celý červenec v aule pobočky Opatov.

Dílo Konůpkovo je dodnes udivující nejen počtem a rozsahem, ale i tematickou pestrostí, šíří a hlubokým zvládnutím námětů. Zpočátku bylo ovlivněno symbolismem, později se v umělcově tvorbě často objevuje křesťanská ikonografie zastoupená podobou Krista. Na výstavě byly zastoupeny nejvýznamnější Konůpkovy knihy vydané v první polovině 20. století i ukázka dnes velmi vzácných tisků vydaných Josefem Portmanem.