Vybíráme pro vás
6. 10. 2021, WEBREDAKTOR

Václav Havel by se tento rok dožil osmdesáti pěti let. Vybíráme několik nejnovějších Havlových knih, které přináší podstatný vhled do jeho myšlenkového a autorského světa.

Moc bezmocných a jiné eseje

Reprezentativní soubor Havlových esejů z let totality.

Pětice textů, která obsahuje všechny podstatné Havlovy myšlenky a argumenty. Výbor Havlových textů napsaných v 70. a 80. letech 20. století je konfrontací s pozdním totalitarismem a obrací se především k mladé generaci: studentům středních a vysokých škol, kteří se s myšlenkovým odkazem Václava Havla zpravidla setkávají v rámci svých studijních programů. Doplněno výkladem úvah v konkrétních dobových souvislostech a objasněním jejich duchovních předpokladů v rámci politického a společenského kontextu normalizačního období, jehož autorem je český filozof a politik Daniel Kroupa.

PŮJČTE SI

Podivná doba

Společensko-politické rozhovory dramatika Václava Havla a novináře Adama Michnika, které vznikaly během prvních dvou porevolučních desetiletí.

Ve svých rozhovorech rozebírají československý i český prezident a polský novinář a šéfredaktor polského deníku Gazeta Wyborcza dobu komunismu, současný stav společnosti, a to, jak vypěstovat ve svých zemích svobodnou politickou kulturu a ideově uchopit co nejlépe čerstvě nabytou demokracii.

PŮJČTE SI

Hry

Výbor z divadelních her Václava Havla, které doplňuje komentář editorky Lenky Jungmannové. Svazek tvoří pomyslné vrcholy Havlova dramatického díla: Zahradní slavnost (1963), Vyrozumění (1965), Ztížená možnost soustředění (1968), Žebrácká opera (1972), Audience, Vernisáž (1975), Largo desolato (1984) a Pokoušení (1985).

V těchto hrách Havel konstituuje, rozvíjí a brilantně obměňuje svůj groteskně-satirický dramatický rukopis, vyrůstající z kritiky totalitní ideologie 50. a 60. let a postupně do sebe vstřebávající také myšlení disidentské, formující se v dekádách následujících. Svazek edičně připravila Lenka Jungmannová, která v závěrečném komentáři sleduje nejen genezi jednotlivých her, jejich ohlasy a kritickou recepci, ale i jejich publikační a inscenační život.

PŮJČTE SI

TIP! Pokud máme od některé knihy málo svazků, napište nám! Rádi je v rámci možností dokoupíme.

Foto Václava Havla je od Ondřeje Slámy v licenci Wikimedia Commons. Zbytek Obálky knih.