Vybíráme pro vás
2. 12. 2021, WEBREDAKTOR

Letos na podzim uplynulo 200 let od narození Karla Havlíčka Borovského. Toto spisovatelovo kulaté výročí bylo poměrně výrazně připomenuto v médiích. I naše knihovna má k Havlíčkovi co říci – nebude to k narození, ale spíše k jeho úmrtí.

Havlíčkova knihovna

Oddělení vzácných tisků má ve svých fondech několik knih podepsaných Havlíčkem. Osud knihovny tohoto nejznámějšího novináře a satirika 19. století je poměrně zajímavý. Havlíček byl vášnivý čtenář a na svou dobu shromáždil rozsáhlou knihovnu. Navíc si své knihy podepisoval. Historik Pravoslav Kneidl, který se v 50. letech minulého století pokusil o rekonstrukci Havlíčkovy knihovny, uvádí, že době v svého největšího rozsahu měla sbírka knih 806 titulů ve 1216 svazcích, což bylo na svou dobu úctyhodné. Široký tématický záběr knihovny svědčil o Havlíčkově všestranné vzdělanosti. Zajímal se o slovanskou kulturu, románské i slovanské jazyky, lidovou slovesnost, jazykovědu, historii a přírodní vědy i katolické náboženství.

Dne 1. 8. 1857, což bylo zhruba rok po spisovatelově smrti, byl úředně vyhotoven pozůstalostní soupis Havlíčkových knih určených k dražbě. Některé knihy byly policií z cenzurních důvodů předem vyřazeny. Dražba trvala tři dny a vynesla celkem 436 zlatých a 3 krejcary, jak uvádí dražební soupis. Tento inventární seznam knih z Havlíčkovy pozůstalosti nám poskytuje jedinečný obraz spisovatelovy knihovny v době jeho smrti.

Projekt Osobní knihovny

V  letech 2007 až 2009 se na Filozofické fakultě UK uskutečnil projekt s názvem „Osobní knihovny“ financovaný Ministerstvem kultury. Ten měl za cíl shromáždit informace o fondech osobních knihoven našich významných osobností. Jednou z nich byl i Havlíček. Celkem se tehdy podařilo ve veřejných knihovnách a muzeích dohledat 24 knih nesoucích Havlíčkův podpis (Národní muzeum, Muzeum Vysočiny, Památník národního písemnictví a Městská knihovna v Praze).

Tip! Bližší informace zjistíte na www.osobniknihovny.cz

Co máme z Havlíčkovy knihovny ve fondu

Městská knihovna v Praze je tam zmíněna v souvislosti s vlastnictvím čtvrtého dílu osmidílného souboru o dějinách Osmanské říše, který je uložen v oddělení vzácných tisků. Od té doby se v naší knihovně dohledaly další tři díly tohoto celku a k tomu ještě jeden titul, a sice encyklopedie válečného umění od J. Guerarda. Všechny tyto svazky mají Havlíčkův podpis a navíc jsou uvedeny v pozůstalostním seznamu.

A ještě jedna zajímavost na konec. Knihy z Havlíčkovy pozůstalosti jsou u nás od léta roku 1940 a pravděpodobně byly v té době Městské knihovně v Praze darovány. Takových knih se ale jen tak hned někdo nezbavuje. Předpokládám, že mohou pocházet z knihovny osoby židovského původu, která utíkala před nacisty. Rok 1940 byl posledním válečným rokem, kdy bylo ještě možné se oficiálně vystěhovat. V tomto roce odešlo z republiky přes 6100 židů. Bohužel jméno dárce se už asi nikdy nedozvíme.

Text a výběr knih: Jana Kozáková, oddělení Vzácných tisků

Mohlo by vás zajímat

Vybíráme z fondu Vzácných tisků

Jak si objednat knihy?

Do vzácných tisků je třeba se předem objednat. Badatelna je přístupná všem objednaným čtenářům Městské knihovny v Praze starším 18 let, kteří nemají vůči knihovně peněžitý dluh nebo nevrácenou výpůjčku, jejíž výpůjční lhůta už uplynula. Objednat tisky je třeba nejméně 48 hodin předem. Po objednání čtenáři přijde potvrzující e-mail a pak může přijít do badatelny.

Jak se k nám dostanete? Tramvají číslo 1, 2, 25 do zastávky Střešovická vozovna nebo tramvají číslo 22 do zastávky Brusnice. Z tramvajové zastávky Brusnice zabočit do ulice U Brusnice (podél tramvajové trati), budova se nachází na konci ulice po pravé straně.

Kontakty a další informace zde >>>