Vybíráme
14. 2. 2022, WEBREDAKTOR

Z nedostupného bydlení se stalo celospolečenské téma. Proč tomu tak je a koho se nejvíce dotýká? Přijďte závěrečný díl z cyklu debat do Ústřední knihovny.

Jak je vnímáno těmi, kdo ho zakoušejí? Lze nedostupnost bydlení řešit, nebo stačí pouze stavět a čekat? Vše, co jste o nedostupném bydlení chtěli vědět a nebojíte se zeptat. Zveme vás na debatní cyklus Městské knihovny v Praze, Sociologického ústavu AV ČR a Arniky – Centra pro podporu občanů. Jak se k nám dostanete? Metrem A, tramvají číslo 17 a 18; autobusem číslo 207 a 194. Na všechny debaty je vstup zdarma.

Stavět a bydlet není totéž

Rozvoj a regulace výstavby jako nástroj řešení
Kde Ústřední knihovna – Záliv (hala s naučnou literaturou)
Kdy 6. 5. 2022 | 18:00

Výstavba nových bytů bývá velmi často označována za ústřední lék na stávající nedostupné bydlení. Vést k tomu má zrychlení povolovacích procesů, anebo větší pružnost v územním plánování. To může nicméně vést také k oslabování veřejných zájmů, jako je ochrana životního prostředí či památek. Soukromá developerská výstavba je přitom stále prakticky jediným druhem nově postavených bytů, a má tak výsadní postavení v určování cen na trhu. Hosté diskuse představí ústřední legislativní i lokální rámce, které výstavbu bydlení ovlivňují. Debata se bude točit také kolem alternativních nástrojů a regulací, jež k řešení bytové otázky mohou přispět.

Hosté: Petra Kolínská (Zelený kruh), Ivan Bartoš (Ministr pro místní rozvoj ČR). Cyklus moderuje Táňa Zabloudilová.

Proběhlé akce

Kdo je nedostupným bydlením ohrožen nejvíc?
Kde Ústřední knihovna – Záliv (hala s naučnou literaturou)
Kdy 16. 3. 2022 | 18:00
Záznam diskuze na YouTube

V posledních letech rostly ceny nemovitostí i nabídkové nájemné v Praze a celé České republice rychlejším tempem, než příjmy domácností ve formě mezd či důchodů. Obzvláště pro některé skupiny jako jsou senioři a seniorky, mladé dospělé či domácnosti s jedním živitelem či živitelkou tak rostou náklady na bydlení. V první části večera se podrobněji zaměříme situaci dvou skupin, které mohou být ohroženy růstem nákladů na bydlení – mladé dospělé a seniory. Na základě kvantitativních i kvalitativních dat bude popsána aktuální situace a prezentovány také reakce zástupců daných skupin – jejich vnímání krize a reflexe možností jejího řešení. Hosté:  Tomáš Hoření Samec (SOÚ AV ČR), Jan Klusáček (Za bydlení!).

Nedostupné bydlení v souvislostech
Kde Ústřední knihovna – Záliv (hala s naučnou literaturou)
Kdy 23. 3. 2022 | 18:00

Večer představí problém nedostupného bydlení v širokém kontextu včetně historických, ekonomických a společenských souvislostí. Globální trendy mají dopad na finanční dostupnost bydlení nejen v ČR – jak tento problém řeší Vídeň, Berlín nebo  Barcelona? Jaké jsou cesty k dostupnému a udržitelnému bydlení? A je krize bydlení tématem pro komunální i státní politiku, nebo zůstane problémem na individuální úrovni? Hosté: Jakub Nakládal, architekt (Paměť města, Re-set), Zuzana Freitas, členka skupiny pro přípravu Koncepce bytové politiky MČ Praha 10, členka Výboru pro bydlení na MHMP.

Partneři

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Akce je realizována s podporou Strategie AV21 – program č. 23 „Město jako laboratoř změny; Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život“.