Vybíráme pro vás
9. 6. 2022, WEBREDAKTOR

Letos v květnu jsme si si připomněli 130 let od narození Bohuslava Reynka, umělce mnoha talentů, přitom však mlčenlivého, do sebe ponořeného a skromného člověka.

Bohuslav Reynek – životopisná data

Bohuslav Reynek se narodil 31. května 1892 jako jediný syn statkáře v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Po obsolvování reálky v Jihlavě začal studovat zěmědělství, ze studií ale brzy odešel a vrátil se do Petrkova. V roce 1926 se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaud. Od té doby žil střídavě ve Francii a v Petrkově. Po smrti otce v roce 1936 se Reynek se ženou a dvěma dětmi vrátil do svého rodného domu.

Na konci druhé světové války museli Reynkovi ze statku odejít, útočiště jim poskytla rodina nakladatele Floriana ve Staré říši. Po roce 1948 byl statek se zámečkem zestátněn, Reynek zde zůstal a pracoval jako zemědělský dělník. V místě svého rodiště setrval až do své smrti 28. září 1971. Je pochován se svou ženou na hřbitově ve Svatém Kříži (dnes součást Havlíčkova Brodu).

Tip! Náš výběr z knih Bohuslava Reynka i z literatury o něm, naleznete na konci článku nebo si je můžete sami prohlédnout v katalogu.

Bohuslav Reynek básník

Reynek jako básník vstoupil do literatury po 1. světové válce sbírkou Žízně, která je částečně ovlivněná expresionismem. V dalších sbírkách jako jsou Had na sněhu, Rybí šupiny a Rty a zuby se často objevují motivy smutku či rozpadu, svou poetikou a barevností mají tyto verše rovněž blízko k expresionismu. V Reynkových verších té doby je přítomná spiritualita, projevující se např. zobecněním biblických či liturgických motivů. Později se Reynek soustřeďuje na hledání krásy v nejprostších věcech svého venkovského okolí. Spiritualita je zde ale též přítomná – koncentruje se do pokorné lásky ke všemu, co žije a trpí: Nejvíce je patrná ve sbírce Odlet vlaštovek.

Bohuslav Reynek grafik

Reynek začal kreslit již během studií na jihlavské reálce. Ve dvacátých letech vytvářel expresionistické linoryty pro nakladatele Josefa Floriana ve Staré Říši. V letech 1927–1929 vystavoval své grafiky na několika výstavách ve Francii, kde bylo jeho dílo velmi dobře přijato. V třicátých letech si oblíbil techniku suché jehly, která začala převažovat nad leptem, pastelem a uhlem. Motiv přírody, který v té době v tvorbě dominoval, na konci třicátých let ustoupil biblickým tématům. Reynkova tvorba nebyla pro svůj náboženský obsah akceptovaná komunistickým režim. Umělec pacoval naprosto v ústraní ve svém rodném domě v Petrkově , teprve v šedesátých letech se o něj začali zajímat mladí čeští umělci. V té době mohl začít opět vystavovat.

Bohuslav Reynek překladatel

Reynka vnímáme především jako básníka a grafika. Již méně se ví, že byl výborný překladatel. Jako velmi dobrý znalec francouzské a německé literatury překládal ve 20. a 30. letech do češtiny díla do té doby českému čtenáři neznámých autorů. Soustředil se především na díla francouzských katolických básníků a německých expresionistů. Později překládal verše své ženy básnířky Suzanne Renaudové. Za jeho nejvýznamnější překladatelský čin je považováno přeložení veršů Georga Trakla, které významně ovlivnily soudobou českou poezii.

Reynkovo dílo ve Vzácných tiscích

Reynkovo dílo je zastoupeno i ve fondu Oddělení vzácných tisků. Ze starších děl upozorňujeme na sbírku básní v próze Rybí šupiny z roku 1922 doprovázenou půvabnými černobílými ilustracemi Josefa Čapka. První v řadě knih, jimž vtiskl svou výzdobu, je ale Gionův Pahorek, který vyzdobil uhlovými kresbami a též přeložil. Reynek často ilustroval básnické sbírky, které mu byly blízké.

V roce 2014 vydalo Karmelitánské nakladatelství spolu s nakladatelských domem Euromedia Group jeruzalémský překlad Bible, který doprovází do té doby nepublikovaný soubor více než stovky reprodukovaných černobílých i barevných grafických listů. Vedle běžného vydání bylo vytištěno i 250 výtisků v luxusním provedení s koženou vazbou a jedním grafickým listem otištěným z původních Reynkových matric. Jeden z těchto výtisků máme právě u nás v oddělení vzácných tisků.

Fotografie zámečku Petrkov, autor Jindřich Kalvach.

S dílem tohoto všestranného umělce se můžete blíže seznámit i prostřednictvím monografie Pavla Chalupy, která vyšla v roce 2011 v nakladatelství Arbor Vitae pod názvem Bohuslav Reynek: mezi nebem a zemí. Zámeček v Petrkově, ve kterém Reynek se svou rodinou žil a tvořil, koupil vloni za 18 milionů korun stát. Předal jej do správy Památníku národního písemnictví, které má za cíl vytvořit zde česko-francouzské kulturní centrum.

Připravila Jana Kozáková, Oddělení vzácných tisků

Bohuslav Reynek ve vzácných tiscích