E-knihy
7. 9. 2022, WEBREDAKTOR

Druhá várka povídkového diptychu přináší knihy převážně českých a současných autorů, které si můžete stáhnout z e-knihovny.

Tip! Všechny knihy povídek můžete stahovat v katalogu nebo si prostudujte náš výběr.

Hakl, Emil: Hovězí kostky

Jedenáct chronologicky řazených povídek spojených nehrdinským hrdinou, jenž s chlapským nadhledem čelí proměnám doby.

Během osmadvaceti let (1986–2014) vypráví životní outsider Honza svůj příběh plný omšelých hospod, zmařených plánů, malých nadějí a velkých proher. Tento úděl nese bez protestů, žije důsledně dle vlastních pravidel a pomáhá si specifickým humorem. Napsáno úsečně a jadrně, s pochopením pro věčné ztroskotance a s mimořádnou schopností získat pro ně i přízeň čtenářů.

STÁHNĚTE SI

Kratochvil, Jiří: Kruhová leč

Soubor třinácti povídek současného brněnského prozaika vyniká tematickou různorodostí i střídáním žánrových poloh.

Kratochvil se ve stručných a krátkých prózách situuje do role vypravěče, který upřednostňuje tematickou a stylovou rozmanitost. Kratochvilovy příběhy se pochopitelně vyznačují jeho charakteristickým rukopisem a způsobem psaní, přesto se však pokoušejí záměrně navodit a přiblížit atmosféru prolínání nejrůznějších slohů. I proto se zde objevují povídky s námětem z minulosti, historky ze života slavných osobností či hříčky vytvořeně na základě pouhé obrazotvornosti. Pro Kratochvila není problémem „vystřihnout“ na poměrně malé ploše grotesku či fantasy, nahradit skutečnost mystifikačními prvky, parodovat náladu londýnských Vánoc v polovině 19. století či čerpat inspiraci z pohádkových vyprávění. Též umí vzdát hold jiným mistrům žánru, což potvrzuje i závěrečná povídka souboru, inspirovaná Karlem Čapkem.

STÁHNĚTE SI

Němec, Martin: Vana s výhledem

Povídky českého autora popisují převážně lidskou osamělost, byť se hrdinové nacházejí často takřka uprostřed davu. Jejich touha po společnosti, pochopení a lásce naráží na hradbu samoty a vzájemného sobectví.

V patnácti povídkách se autor pouští do popisů především vnitřních životů svých hrdinů. Jednou z hrdinek je například osamělá těhotná mladá žena, která svým jednáním zapudila budoucího otce svého dítěte. Dalším z hrdinů je podezřelý bezdomovec – hrbáč, jenž si přivydělává prodejem bulváru. Začínající pisálek, větřící příběh na sto honů muže sleduje, aby posléze odhalil, že pod tzv. „falešným hrbem“ muž skrývá andělská křídla. Účastníky příběhů jsou i manželé středních let, jejichž život je již omezen na pouhá slovní klišé, o něze mezi nimi nemůže být ani řeč. Časem dochází k naprosto radikálnímu vyřešení jejich manželského soužití.

STÁHNĚTE SI

Dousková, Irena: Doktor Kott přemítá

Sbírka povídek o pocitu lidské nedokonalosti, který zcela zásadně ovlivňuje přirozené citové vztahy.

Knihu tvoří dvanáct samostatných textů zasazených do různých časových období, vždyk do běžného, každodenního života. Hlavními náměty jsou rodina, manželství a mezilidské vztahy vůbec a jejich ústřední protagonisté se v souvislosti s myšlenkou na vlastní nedostatečnost mnohdy touží ztotožnit s typem člověka, kterým nejsou a prožívat tak jiný život. Takovéto fantazírování může mít velmi různorodý charakter, např.: sen stárnoucí ženy o důstojném stáří či navenek neškodný romantický výlet do ciziny ve třech apod. V tomto duchu autorka vynalézavě rozehrává modelové situace, při kterých dochází k pitoresknímu míjení životního snu s „normální“ skutečností.

STÁHNĚTE SI

Němec, Jan: Hra pro čtyři ruce

Prozaický debut autora, nynějšího šéfredaktora literárního měsíčníku Host.

Kniha obsahuje devět různorodých povídek, v nichž se mění vypravěči, střídá se prostředí a defilují různé typy originálně pojatých postav.

STÁHNĚTE SI

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.

Mohlo by vás zajímat