E-knihy
11. 10. 2023, WEBREDAKTOR

Říjnové čtení z e-knihovny přináší to nejepší z české literatury dvacátého století.

Co si můžete stáhnout? Vzpomínkovou knihu Bohumila Hrabala, konceptuální sbírku Jiřího Koláře, svéráznou pohádku Oty Pavla, poetické reportáže Ivana Olbrachta, emigrační román Josefa Škvoreckého, cestovní básně Konstantina Biebla, společenský román Karla Matěje Čapka Choda, horor Ladislava Fukse nebo psychologickou prózu Jaroslava Havlíčka. Všechny tematické e-knihy můžete stahovat v katalogu nebo si prostudujte náš výběr níže.

Hrabal, Bohumil: Městečko, kde se zastavil čas

Spontánní tok autorova vyprávění o dětství a dospívání v Nymburku v 30. až 50. letech 20. století navrací čtenáři půvabný uzavřený svět, v němž žili autorovi rodiče a další maloměstské figurky.

Vyprávění o dětství a dospívání v Nymburku první poloviny 20. století vystihuje neopakovatelnou maloměstskou atmosféru a odkrývá s nostalgickým nadhledem zaniklý svět autorova mládí. S vypravěčskou rutinou a chutí doplňuje osudy a charaktery nejen svých příbuzných, ale i řady dalších postav a postaviček. Text, který velmi volně navazuje na Postřižiny, obsahuje i motivy známé z Krasosmutnění a Harlekýnových miliónů, nicméně působivější a sevřenější.

STÁHNĚTE SI

Kolář, Jiří: Návod k upotřebení

Sbírka veršů významného českého básníka a výtvarného umělce, která vznikla roku 1965.

Dvaapadesát číslovaných básní, které přinášejí návody, jak má být poezie vnímána, intenzivně prožívána a dokonce i spoluvytvářena. Toto téma je zpracováno jako hravý experiment, jehož hlavním cílem je najít takové řešení, které by přímo vyzařovalo tvůrčí náladu a atmosféru. Proto Kolář používá velmi často infinitivu a jeho sdělení se tak dostává do polohy naléhavého příkazu či oslovení, které dovede čtenáře k vlastní autorské činnosti: „Vezmi román / který neznáš / odřízni hřbet / odstraň paginaci / a co nejvíce přeházej stránky…“, nabádá básník v jednom textu potencionálního literáta a dále pokračuje důrazným pokynem: „V tomto nepořádku / knihu přečti / a napiš na čtrnáct řádek / její obsah.“ Tímto nelogickým úsilím a splněním zdánlivé absurdity je položen základ ke vzniku nového sonetu, který tak (stejně jako v dalších příkladech) charakterizuje báseň jako čin.

STÁHNĚTE SI

Pavel, Ota: Pohádka o Raškovi

Půvabná knížka o životě a sportovním úspěchu našeho předního sportovce, reprezentanta ve skocích na lyžích.

Sport není pro autora výjimečným prostředím, ale lidským osudem, plným a skutečným životem. Jeho próza vypráví o životě a největším sportovním úspěchu bývalého československého reprezentanta ve skocích na lyžích Jiřího Rašky, v níž autor propojil skutečné události ze života sportovce s pohádkovou nadsázkou.

STÁHNĚTE SI

Olbracht, Ivan: Hory a staletí

Deset poetických záběrů, psaných v letech 1932–34, o životě lidu v bývalé Podkarpatské Rusi. V prózách se mísí sociologické výklady, filozofující úvahy, politická publicistika, lyrické evokace prostředí i situačně založené výjevy ze života.

Deset kapitol o horách, v nichž se zpožďují staletí, o lidu, který žije životem polopohanských pastevců a primitivních rolníků a dřevařů, o loupežnících, kteří bohatým berou a chudým dávají. Žeň z let 1932–34, kdy Olbracht prochází bývalou Podkarpatskou Rusí, dívá se, rozmlouvá s lidmi, zaznamenává, komentuje. V odlehlém údolí nachází vesnici, v níž vládne teprve 11. století, jinde dokonává kolonie Němců, kterou sem kdysi přesídlila s mnoha privilegii Marie Terezie, po vsích živoří židovští řemeslníci, zatlačovaní moderní průmyslovou výrobou a lépe organizovanou lichvou bank. Rusíni nemají školy, učebnice ani učitele a politicky vládne agrární strana. Nade vším je tu pak český buržoasní byrokrat, především četník a notář. Situace, která činí z pozorovatele spíše skeptika, než optimistu; ale Olbracht věří, že se jednou vše změní a že podkarpatský lid najde svou pravou vlast.

STÁHNĚTE SI

Škvorecký, Josef: Mirákl

První Škvoreckého kniha napsaná v emigraci je bezprostřední reakcí na události roku 1968, které autor v několika časových rovinách logicky propojuje s počátky komunistické éry.

Danny Smiřický nastupuje jako učitel na dívčí školu v českém maloměstě. Autor s ironickým úsměvem sleduje, jak se jeho erotické problémy absurdně prolínají s právě probíhajícím bojem proti kulakům, který ohrožuje výuku. Události kolem známého „čihošťského zázraku“ zase odstartovaly režimem podporovanou vlnu násilí proti církvi. Danny se nakonec dostane do Prahy, kde se mu podaří proniknout mezi soudobé literáty a seznámit se na vlastní kůži s absurditou tehdejší kulturní politiky, a s údivem sleduje proměny svých známých, kteří připomínají skutečné osobnosti české kulturní scény 60. let 20. století. Předností knihy je přesné vystižení dobové atmosféry, ale především autorův svébytný humor a bezprostřednost při vyprávění nejrůznějších historek.

STÁHNĚTE SI

Biebl, Konstantin: S lodí jež dováží čaj a kávu

Sbírka veršů klasika české poezie, napsaná ve dvacátých letech dvacátého století, je především odrazem básníkovy cesty po exotických krajinách a zemích.

Kromě cesty na Jávu a Srí Lanku, tehdy nazývanou Cejlon, se ve sbírce objevují i básně inspirované autorovým mládím a jeho vztahem k životu, domovu a lidem vůbec. Tato vzpomínková část, jež tvoří úvod knihy, zaznamenává například i portrét Bieblova otce. První oddíl sbírky přináší ovšem i hravou intimní lyriku, v ostrém kontrastu pak i zážitky z první světové války. V knize však převládají verše s exotickou tématikou, která pro avantgardní tvůrce znamenala silnou motivaci. Okouzlení přírodními motivy z neznámých zemí je však i konfrontováno se steskem po domově, jenž autorovi náhle připadá až neskutečně vzdálený.

STÁHNĚTE SI

Čapek Chod, Karel Matěj: Turbina

Společenský román, podávající široce založený obraz bohaté měšťácké rodiny na přelomu století, kterou prudké tempo industrializace žene k nezadržitelnému pádu.

V centru dění románu, poprvé publikovaného roku 1916, je rodina a firma továrníka Ullika. Titulní turbína pak představuje jednak vodní zařízení, které továrník instaluje u Vltavy a chce využít k rozvoji své výroby, jednak posměšnou přezdívku jeho dcery s vysokými uměleckými ambicemi. Fatální technické selhání skutečné turbíny a jeho následky pak tvoří paralelu k příběhu úspěchu a pádu „slečny Turbiny“ a celé Ullikovy rodiny.

STÁHNĚTE SI

Fuks, Ladislav: Myši Natálie Mooshabrové

Náročný mnohovrstevný román s hororovými prvky osciluje mezi realitou a snem a je výstražným podobenstvím i naléhavým varováním před skrytými formami totality.

Dílo je utopickou hyperbolou, v jejímž centru stojí v temném příběhu staré bezmocné ženy střetnutí absolutních protikladů: vedle myší civilizace pravidelné lety na Měsíc, vedle feudální bídy nepředstavitelný přepych pro vyvolené, vedle násilí a despocie zrozené fašismem teplo prostého lidského citu. Na této ose se odehrává absurdní příběh podivínské osamělé vdovy marně se pokoušející čelit pocitu ohrožení z okolního světa, který je obrazem každodenního nenápadného a ubíjejícího násilí, sugestivním obrazem zrůdné totalitní moci. Náročná kniha s důmyslnou kompozicí a množstvím dějových variací dokládá kromě jiného i autorovo hluboké přesvědčení, že člověk, ať si připadá jakkoliv bezmocný, může a musí demaskovat zlo a podle svých sil usilovat o svobodný a plnohodnotný život.

STÁHNĚTE SI

Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy

Nejznámější autorův román, umístěný do rodné Jilemnice, je realistickou studií maloměsta v poslední třetině minulého a na samém počátku dvacátého století.

Kniha je mistrným pohledem do psychologie hrdinky, která se celým svým založením ostře odlišuje od maloměstského prostředí. Její životní příběh je historií touhy po štěstí a nepoddajné životní síly. Z dvojí roviny, společenské a individuální, odkrývá autor groteskní tragiku zápasu s nešťastným manželstvím a nepřátelským prostředím malého města. Realita vidění, jehož důslednost je jednou z příčin přesvědčivosti a autenticity příběhu, vylučuje smírný konec, je však souznačné s vírou ve vítězství člověka nad osudem.

STÁHNĚTE SI

Jak stáhnout e-knihu

E-knihy vybírejte na stránce e-knihovna.cz

  • Najdete na ní TOP žánrové a tematické výběry (detektivky, cestopisy,dramata aj.).
  • Přehled všech dostupných e-knih se otevře po kliknutí na odkaz E-KNIHY (zcela dole) či VÍCE (na stejném řádku zcela vpravo).
  • Při výběru vám může pomoci filtr UPŘESNIT HLEDÁNÍ.
  • Podrobnosti o vybraném titulu naleznete po kliknutí na obálku knihy.
  • Kliknutím na tlačítko ZÍSKAT u vybraného titulu zobrazíte nabídku formátů ke stažení nebo k prohlížení online.
  • Zvolte vhodný formát pro vaše zařízení: PDF na monitory, EPUB pro čtečky, tablety a telefony, PRC pro čtečky Kindle.