Knihy
25. 9. 2023, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Komiks o osamělém životě, nový překlad Petroniova Satyriconu a biografie filosofky Simone Weilové.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Moon, Fábio: Každý jeden den

Lyrický a magicky laděný komiksový příběh o samotném životě.

Seznamte se s Brásem de Olivou Domingosem. Tento zázračný syn světoznámého brazilského spisovatele tráví dny sepisováním nekrologů jiných lidí a po nocích sní, že se sám stane slavným autorem – že zaznamená příběhy jiných lidí až do konce, i když ten jeho sotva začal. Jenže až ten život začne, všimne si toho vůbec? Každý den v jeho životě je jako stránka v knize. Odhaluje lidi a věci, díky kterým je Brás tím, kým je: jeho matka a otec, jeho dítě a nejlepší přítel, jeho první láska a jeho životní láska. A jak už to v každém skvělém příběhu bývá, každý den přináší zvraty, které Brás naprosto nečeká.

PŮJČTE SI

Orwell, George: Na dně v Paříži a Londýně

Věcný popis autorových zkušeností a zážitků ze života v bídě mezi spodinou evropských metropolí třicátých let.

Než se stal významným prozaikem pod pseudonymem George Orwell, živil se Eric Blair všelijak. V této své první vydané knize vzpomíná na období na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy se protloukal jako umývač nádobí v Paříži a posléze jako nezaměstnaný tulák v Londýně. Vypráví své zážitky a drobné příběhy, s nimiž se setkal, ale také obecněji reflektuje sociální kontrasty a postavení nejnižších společenských vrstev a s ostrým sociálním cítěním, ale i kritickým nadhledem se zamýšlí nad jejich příčinami i možnostmi řešení. Kniha je tak zajímavým svědectvím nejen o dobové sociální situaci ve dvou z nejvýznamnějších evropských metropolí, ale i dokladem počátků Orwellova pozorovatelského a vypravěčského umění.

PŮJČTE SI

Petronius Arbiter: Satyricon

Satirický román z dob antiky který patří ke světové klasice a stále se těší veliké oblibě i přesto, že se z něho dochovaly jen zlomky.

Nový český překlad proslulého literárního díla. Satyricon je dobrodružný román římského spisovatele Petronia. Hlavními hrdiny jsou mladíci Encolpius (který děj vypráví ze svého pohledu) a Ascyltus, kteří soupeří o mladičkého Gitóna. Místy je doprovází básník Eumolpus. Společně putují jižní Itálií a zažívají různá dobrodružství, často erotického rázu. V textu se střídá próza s veršem. Román byl původně mnohem rozsáhlejší, ale do našich dnů se dochovaly jen zlomky, z nichž nejdelší je Hostina u Trimalchiona. Satyricon inspiroval mnohé další literáty a filmaře.

PŮJČTE SI

Staněk, Libor: Světelné básně

Druhá básnická sbírka Libora Staňka opět tematizuje proces vztahování se k okolnímu světu skrze autorovo důvěrné prostředí. Světlo v ní figuruje jako metafora unikavosti a prchavosti výrazu, který se marně snaží najít pevný tvar nebo obrys.

Jde o hravě konceptuální sbírku, která skrze anonymní řeč světla ohledává nejasné hranice mezi romanticky autentickým gestem a promyšleným návodem. Básně vznikaly podle předem stanoveného návodu na jednom místě uzavřeného dvora, kde byla napsána za jeden den, přesně 13. července 2021. Kromě obsahu je pro její pochopení důležitý i kontext procesu jeho vzniku a následně i celá podoba samotné knihy. Sbírka v grafické péči Juraje Horvátha totiž funguje jako křehký artefakt, jehož obaly jsou tvořeny otisky předmětů nalezených na místě, kde sbírka za jediný den vznikla.

PŮJČTE SI

Zaretsky, Robert: Zneklidňující Simone Weilová

Kniha představuje osobnost a myšlení racionalistické, humanistické a mystické filozofky Simone Weilové (1909–1943).

Kniha ukazuje nově stránky Weilové – přísnou racionalistku, která se oddávala zároveň vlastnímu typu mysticismu; revolucionářku se slabostí pro anarchismus, která však věřila v hierarchii práce; a humanistku, která lidské potřeby a povinnosti nadřazovala lidským právům. Kniha Zneklidňující Simone Weilová ctí složitost jejího myšlení a vypovídá o tom, proč nepřestává fascinovat čtenáře i dnes. Kniha představuje myšlení Simone Weilové v úplnosti, ať už jde o její chápání vzdoru, nebo o její klíčový myšlenkový motiv, jímž je hledání kořenů na pozadí rozpadajícího se světa.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč
– viz ceník služeb.