Knihy
29. 1. 2024, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Historický román o dvou pruských rodinách zatažených do válečné vřavy, nový překlad-parafrázi Rabelaisova Gargantuy nebo básnický debut Hany Kosákové.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Pinknerová, Hana: Advent ve starém domě

Dvacet čtyři příběhů vztahujících se k adventnímu období. Všechny příběhy se nakonec setkávají v jednom starém činžovním domě.

Obyvatelé starého domu se velmi podobají nám. I my – tak jako hlavní hrdinka knížky, laskavá a mezi sousedy oblíbená Alice – zažíváme před Vánoci velká očekávání, radosti, námahu i zklamání. I my někdy sbíráme odvahu, než druhým projevíme náklonnost a lásku. I nám se v životě dostává něžných poselství, že dobro se skrývá v každém z nás

PŮJČTE SI

Segovia, Sofía: Jantarové slzy

Historický román o naději a dvou pruských rodinách zatažených do válečné vřavy.

Prusko roku 1945, válka zuří nebezpečně blízko a postupující sovětská armáda rozdělí dvě rodiny, jejichž děti se uprostřed války musejí naučit přežít. Malé Ilse naštěstí přinášejí úlevu pohádky, jež jí na cestě vypráví polský nádeník Janusz, který pro její rodinu pracoval a teď ji doprovází. Janusz povídá o obléhaném království v Baltském moři, odkud se vylévají jantarové slzy truchlící královny. Nikdo netuší, jak důležité a prorocké tyto pohádky jsou. V troskách nedalekého Königsbergu se ukrývají Arno a jeho matka. Nepodařilo se jim uprchnout před postupující armádou, a teď zde vyčkávají v naději, že se hned po válce opět setkají se zbytkem své rodiny. Mezi padajícími bombami jim však dochází, že v opevněném městě zůstat nemůžou. Sevřeni v kleštích dvou mocných nepřátel se z nich stávají pěšci vydávající se na cestu s nejasným koncem.

PŮJČTE SI

Rabelais, François: Gargantua

Slavné renesanční dílo francouzského autora je v podobě burleskní epopeje života obra Gargantuy ostrou satirou soudobých poměrů. Nový, originálně pojatý český překlad doprovázený obsáhlým komentářem.

Nový překlad Rabelaisova Gargantuy, tohoto arcidíla renesančního humanismu a reformismu, této potopy rafinovaných obscenit, této brutální kritiky soudobé církve a univerzity, tohoto snění o světě lepším a svobodnějším, reflektuje proměny češtiny, a to zdaleka nejen ve vnímání vulgarismů. Nechce podat informaci o renesančním smíchu, ale přimět čtenáře skutečně, „gargantuovsky“ se smát. Navíc bere vážně skutečnost, že nemalá část rabelaisovských vtipů je vázána na konkrétní lokality v Rabelaisově rodném kraji kolem Tours, tyto vtipy však v českém kontextu nejsou vtipné. Celý Gargantua je tudíž přesazen do jižních Čech – i k poctě dávné Jihočeské Thelémy. Paralelně s překladem je veden odborný komentář, vysvětlující kulturně historické odkazy i kontexty Rabelaisova života a díla.

PŮJČTE SI

Kosáková, Hana: Návrh

Útlý soubor básní a drobných próz je emancipovanou i intelektuální reflexí na postavení současné ženy jak v jejím profesním, tak i soukromém životě.

Debut Hany Kosákové (1978) obsahuje jednak texty, které se vztahují k profesnímu životu pracovnice v oblasti humanitních věd, jenž ve své provozní rovině vykazuje sílící příznaky absurdity zrcadlící znepokojivé směřování celé naší civilizace. To se odráží i ve druhé určující tematické poloze s motivy ze soukromého života té samé dnešní ženy, která je také manželkou, matkou, účastnicí i pozorovatelkou soudobé městské každodennosti. Celek má povahu mozaiky lakonických záznamů, poznámek, postřehů, črt a glos deníkového rázu. Kniha je znepokojivou směsí, v níž se mísí věcnost s jazykovou hrou, naivita s rafinovaností, insitnost s poučeností, vtip s vážností, prvotní údiv s jízlivou ironií, ostrá sebereflexe se společenskou kritičností.

PŮJČTE SI

Borer, Kristopher A.: Etika anarchokapitalismu

Práce prostřednictvím příběhu trosečníků na pustém ostrově přibližuje společenské vztahy vycházejí z anarchokapitalismu.

Anarchokapitalismus patří mezi nejinspirativnější společenské filozofie moderní doby. Co je však jeho podstatou a jak by měl podle jeho zastánců fungovat? Tato kniha představuje výpravnou a přístupnou formou ústřední pojmy anarchokapitalistické etiky, jako je praxeologie a princip neagresivity.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč
– viz ceník služeb.

Ilustrační obrázek v Perexu: Pixabay.com.