Knihy
25. 3. 2024, WEBREDAKTOR

Jaké knihy se objevily tento týden k půjčení? Nový román Cormace McCarthyho, soubor sbírek Radka Fridricha nebo filosofický spis Fridricha Schellinga.

Projděte si náš výběr nebo si všechny novinky můžete prohlížet na stránce www.mlp.cz/novetituly. Tip! Novinky si můžete také každý týden stáhnout ve formátu PDF.

Bergelson, David Rafailovič: Na březích Dněpru

Román vyšel poprvé v roce 1932 a je inspirován dobou autorova dětství a raného jinošství v židovském městečku na dnešní Ukrajině, jež tehdy patřila k carské říši.

Chlapec Penek pochází z jidiš hovořící rodiny velkoobchodníka s obilím a dřívím. Je v ní nejmladším, avšak nemilovaným dítětem. Postupně se vzdaluje náboženskému i společenskému životu svých příbuzných a stále častěji utíká z velkého bohatého domu na předměstí štetlu, kde vládne nepředstavitelná bída. Jeho sympatie patří stále více světu chudiny a drobných řemeslníků, jejichž synové, ačkoli je pro ně původně „zatracený panský synek", ho na konci příběhu přijmou za svého.

PŮJČTE SI

McCarthy, Cormac: Stella Maris

Druhá kniha románu, jímž se rozloučil proslulý americký autor, navazuje na titul Pasažér a přivádí na scénu psychicky destabilizovanou sestru jeho hlavního hrdiny.

Po šestnácti letech od vydání bestselleru Cesta se doyen americké literatury vrací na scénu s novým románovým diptychem. Jeho první část, Pasažér, pojednává o peripetiích záchranáře Bobbyho Westerna, zatímco druhá, Stella Maris, je věnována jeho sestře Alicii, doktorandce matematiky na Chicagské univerzitě. Ta se znenadání objeví v nemocnici ve Wisconsinu se čtyřiceti tisíci dolary v igelitové tašce. Záhy se ukáže, že trpí paranoidní schizofrenií a že možná v její mentální nestabilitě hraje určitou roli její bratr Bobby, o němž za žádnou cenu nechce mluvit. Reálný svět, zejména vzpomínky na dětství, se prolíná s přeludy, premisami a závěry fyziky a filosofie. Příběh, vyprávěný prostřednictvím záznamů z terapeutických sezení, je dovětkem k románu Pasažér a zároveň meditací o pojmech jako Bůh, pravda, zkušenost a lidská existence.

PŮJČTE SI

Miller, Walter M.: Chvalozpěv na Leibowitze

Postapokalyptický sci-fi román amerického autora představuje mrazivou budoucnost lidstva.

Po atomové válce se řád mnichů snaží uchránit co nejvíce vědomostí. To se díky pevnému odhodlání mnichů daří a lidstvo opět vybuduje vyspělou společnost. Zdá se však, že prokletí neustálých svárů mezi národy se vrací a znovu se schyluje k celosvětové válečné katastrofě.

PŮJČTE SI

Fridrich, Radek: Řeč mrtvejch

První souborné vydání tří tematicky souvisejících básnických sbírek, vytvořených autorem v letech 2001 až 2011.

Původně samostatně vydané, ale úzce propojené (a dnes již beznadějně nedostupné) knihy jsou zasazeny do českých Sudet – prostředí, které bylo tradičně formováno německou kulturou a mentalitou a jež bylo po válce připraveno o své původní obyvatelstvo i několikasetletou kulturní paměť. Životní osudy Fridrichových česko-německých postav ovšem nepředstavují a nechtějí vzývat nějaký dobový lokální svéráz: jsou univerzálními lidskými příběhy. I proto je jejich nové vydání více než jen osobním uměleckým příspěvkem do diskuse o osudu obyvatel našeho pohraničí.

PŮJČTE SI

Schelling, Friedrich Wilhelm: O duši světa

Spis, v němž se autor táže po příčinách přírodních jevů a na základě vnitřního pozorování, empirických zkušeností i teoretických poznatků soudobých přírodních věd hledá organizující princip, spojující anorganickou a organickou říši.

Uvažuje o působení dvou protikladných vesmírných sil – expanze a atrakce – a jejich vzájemné souhře, přičemž vytváří souvislosti s kategoriemi času a prostoru, které chápe jako formy, v nichž se realizují síly pozorované ve hmotě: světlo a tíže. Dvojice protikladů má ovšem základ v původní jednotě. V systematizaci analogií se Schelling věnuje procesům elektřiny, magnetismu a chemických proměn. Zamýšlí se nad ději probíhajícími v rostlinné a živočišné říši, kterým rovněž vládnou dva vymezující se i spolupracující principy (projevující se např. jako iritabilita a senzibilita), výsledkem jejichž působení je neustálé dynamické narušování a obnovování rovnováhy, v němž spočívá život. Autorův přístup charakterizuje citlivé vnímání oživenosti všech součástí vesmírného organismu.

PŮJČTE SI

Mohlo by vás zajímat

Půjčil si knihu někdo jiný? Pak si ji můžete rezervovat, a to online v katalogu nebo při osobní návštěvě pobočky. Až bude rezervace připravena k vyzvednutí, budete o splnění informováni. Pozor! Rezervace je placená služba, stojí 25 Kč – viz ceník služeb.

Ilustrační obrázek v Perexu: Pixabay.com.