Vybíráme
3. 5. 2024, WEBREDAKTOR

Výběr z květnových přednášek osobitě propojuje přednášky s tematikou výtvarného umění, architektury a divadla.

Jaká témata vás v květnu čekají? Vydáme se po stopách Rafaela Kubelíka, následovat bude manýristické sochařství i přednáška o géniu architekta Santiniho. Jakými tajemství oplývá Sázavský klášter sv. Prokopa, poslední slovanský monastýr u nás? Prozradí přednáška. V dnešní době je bezpochyby aktuální Shakespearova třídílná hra Jindřich VI, která je divadelní esejí o politice a moci. Jaké mýty celoživotně obklopovaly malířku Toyen? I to bude pojednáno v jedné z přednášek. Od začátku roku probíhají přednášky Teatrologické společnosti a ta květnová nás seznámí s osobností a dílem režiséra Karla Jerneka. Co je to poetika mluvícího obrazu? Odpoví večer věnovaný manýristickému malířství. Chcete nahlédnout do procesu dramaturgické tvorby? Jak se z nápadu stane divadelní inscenace? Workshop s bazmek entertainment je tu pro vás.

Akce se konají s jednou výjimkou v Ústřední knihovně. Pokud je akce placená, je to uvedno přímo u samotné přednášky. Jak se k nám dostanete? Metrem A, tramvají číslo 17 a 18; autobusem číslo 207 a 194. Vstupenky si můžete koupit online nebo osobně v pokladně sálů.

Po stopách Rafaela Kubelíka

Kde: Mimo pobočku – Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1
Kdy: 9. 5. 2024 | 17:00
Vstupné: 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
Kde žil, koncertoval a nacházel inspiraci geniální dirigent a velká morální autorita své doby, Rafael Kubelík? Společně projdeme místy spojenými s jeho inspirativními příběhy a životními událostmi, které přispěly k návratu svobody v roce 1989. Provádí Vladimír Kiseljov. Sraz v 17.00 před vchodem do Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1. Přijďte včas i s platnými vstupenkami.

Manýristické sochařství: socha jako spirála

Kde: Ústřední knihovna – MALÝ SÁL
Kdy 13. 5. 2024 | 17:00
Vstupné: 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
V době manýrismu v 16. století se umělci obecně inspirovali antickými mytologickými příběhy s dramatickým akcentem. Vzorem se staly kresebné studie aktů od geniálního sochaře Michelangela Buonarrotiho. Manýrismus upřednostňoval subjektivní prožitek umělce, jeho vnímání reality než objektivní skutečnost. Charakteristickým znakem sochy je figura dlouhá, štíhlá s malou hlavou s dynamickým prohnutím do šroubovitého postoje. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.

Santini – divadlo Ducha a Světla

Kde: Ústřední knihovna – MALÝ SÁL
Kdy: 14. 5. 2024 | 19:00
Vstupné: 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
Slavíme 300 let od úmrtí geniálního architekta Jana Blažeje Santini Aichela. Zvládl řemeslo natolik dokonale, že si mohl s hmotou dělat, co chtěl. Tvorba pro něj byla božskou hrou geometrie a světla. Je neuvěřitelné, jak mohl z nejvíce hmotného umění architektury vytvořit tak produchovnělou a transcendentní formu, která stojí na světelných pilířích – a bere světlo jako stavební materiál. Ponoříme se společně do jeho úchvatného díla, které vzbuzuje dodnes úžas a nadšení každého návštěvníka jeho stavby. Přednáší Vladimír Kiseljov.

Sázavský klášter sv. Prokopa

Kde: Ústřední knihovna – MALÝ SÁL
Kdy: 16. 5. 2024 | 19:00
Vstupné: 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
Sázavský klášter sv. Prokopa – poslední slovanský monastýr u nás. Se zakladatelskou činností sv. Prokopa jsou spjaty duchovní seminář při kostele sv. Klimenta na Vyšehradě a benediktinské kláštery v Sázavě a v Ostrově u Davle s byzantskou východní orientací. Sázavský klášter se stal poslední baštou slovanské liturgie a písemnictví v Čechách, proti vůli papeže podporované českými knížaty Oldřichem a jeho synem Břetislavem I. Přednáší RNDr. et Mgr. Hana Blochová.

Jindřich VI.

Kde: Ústřední knihovna – VELKÝ SÁL
Kdy 20. 5. 2024 | 19:00
Vstupné 100 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
Shakespearova třídílná hra Jindřich VI je divadelní esej o politice a moci. Autor zde klade stále aktuální otázky: Proč je touha po moci jednou z určujících lidských vášní a jakým způsobem utváří dějiny? Co je historická pravda, co propaganda, jak vzniká a do jaké míry je určena mocí? Jaká je úloha mýtu v dějinách? Co byl Tudorovský mýtus? Touto historickou Shakespearovou hrou, která nepostrádá ani fraškovité, parodické a groteskní scény, nás provede profesor Martin Hilský.

Toyen: tajemná bytost

Kde: Ústřední knihovna – MALÝ SÁL
Kdy: 22. 5. 2024 | 19:00
Vstupné: 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
Dítě bez rodiny. Žena bez milostného vztahu. Chudobná umělkyně. Čtyři mýty, čtyři klišé, které malířka z velké části sama koncipovala. Všechny lze vyvrátit. Jen se člověk musí obrnit velkou mírou trpělivosti a pátrat. O tom bude přednáška Andrey Sedláčkové. O jejím detektivním pátrání po matrikách, archivech institucí a badatelnách, českých i francouzských, v policejních fondech prvorepublikových i komunistických či bankovních archivech.

Karel Jernek – operní režisér z donucení

Kde: Ústřední knihovna – Klubovna
Kdy: 23. 5. 2024 | 17:00
Další z přednášek Teatrologické společnosti nás seznámí s osobností a dílem režiséra Karla Jerneka. Karel Jernek byl třicet let kmenovým režisérem v Národním divadle – spolu s Václavem Kašlíkem a Ladislavem Štrosem ovlivňoval více jak čtvrtstoletí podobu operního divadla na naší první scéně a reprezentoval tzv. českou režisérskou operní školu i v zahraničí. Přitom ale celý život chtěl být režisérem činoherním. Přednáší Mgr. Lenka Šaldová, PhD.

Manýristické malířství – poetika mluvícího obrazu

Kde: Ústřední knihovna – MALÝ SÁL
Kdy: 27. 5. 2024 | 17:00
Vstupné 60 Kč
KOUPIT VSTUPENKU
S humorem sobě vlastím uplatnil tuto fantazii ve svých obrazech Giuseppe Arcimboldo, který pracoval na dvoře císaře Rudolfa II. v Praze. Fantastická kombinace prvků dovedla umělce do nového pojetí obrazu – grotesky. Vzájemné prolnutí básnictví a malířství vyústilo přímo v poetiku „mluvícího“ obrazu, který promlouvá v symbolech, v alegorii. Mezi další významné umělce manýrismu patří bezesporu Hans von Aachen, Giorgio Vasari a Agnolo Bronzino. Přednáší PhDr. Jana Jebavá.

Workshop s bazmek entertainment

Kde: Ústřední knihovna – Klubovna
Kdy: 31. 5. 2024 | 12:00
Chcete nahlédnout do procesu dramaturgické tvorby? Zajímá vás, jak se z nápadu stane divadelní inscenace? V rámci workshopu bude krátce představena tvorba a dramaturgická východiska uměleckého uskupení bazmek entertainment a následně dojde k praktickým ukázkám toho, jak pracovat s tématy, která se zpočátku mohou zdát divadelně nezpracovatelná. Pozor! Kapacita je omezená, je třeba si rezervovat místo pomocí online formuláře.

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek v perexu: Pixabay.com, ostatní obrázky archiv přednášejících.