Vybíráme
14. 5. 2024, WEBREDAKTOR

V květnu se návštěvníci Oddělení pragensií dozvědí, kam vyráželi a vyrážejí Pražané za odpočinkem, aniž by museli opustit metropoli, i o místech za Prahou, kam se stěhovali na letní byt.

Procházet se téměř „dům od domu“ po Žižkově i odhalovat osudy jeho obyvatel můžete s jednou obsáhlou a výpravnou publikací. Nenápadné hrdiny a jejich činnost představí kniha o pražském hasičském záchranném sboru. V novinkách najdete i publikaci, ze které mrazí, a jednu pragensii mimořádně dokumentárně cennou a literárně skvělou.

Tip! Půjčte si všechny novinky z Pragensií v katalogu nebo si projděte náš výběr.

Nové knihy v pragensiích

Příběhy pražských parků a zahrad

O ostrovech i ostrůvcích zeleně v hlavním městě. Najdeme zde informace o známých lokalitách, jako jsou např. Letenské nebo Riegrovy sady, o historických zahradách okolo Pražského hradu, ale i botanických zahradách a docela malých parcích a zahradách.

PŮJČTE SI

Letní rezidence Pražanů

Monografie představuje vilovou architekturu v Černošicích, které od konce 19. století sloužily jako rekreační oblast pro movité Pražany. Kromě vil se věnuje zajímavým stavebníkům, interiérům i zahradní architektuře.

PŮJČTE SI

Žižkov: příběhy domů a jejich obyvatel

Monumentální dílo představující svéráznou pražskou čtvrť. V podrobném přehledu seznamuje čtenáře s žižkovskými ulicemi, veřejnými prostranstvími, jednotlivými domy a jejich obyvateli. Autorkou je bibliografka a emeritní vedoucí knihovnice řady odborných knihoven.

PŮJČTE SI

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 1853 – 2003

Publikace shrnuje 155 let práce pražských hasičů, ukazuje organizační strukturu hasičského záchranného sboru v roce 2003 a představuje jednotlivé pražské hasičské stanice.

PŮJČTE SI

Mrzneme napříč Vltavou

Kniha, která čtenářům umožní ponořit se do historie i současnosti otužování v českých zemích. Vznikla u příležitosti 100 let od založení tradice zimního plavání, u kterého stál Alfred Nikodém, pražský klenotník a sportsman.

PŮJČTE SI

Poslední průvodce Prahou

Básník Ivan Diviš a prozaik a esejista Josef Jedlička se v roce 1969 ocitli v exilu v Mnichově. Byli přesvědčeni, že svou vlast již nikdy nespatří, a jako záchranný pás si zvolili tvorbu společné knihy. Šlo o jakýsi slovník, v němž se pokusili v jednotlivých heslech zachytit vše, co si zapamatovali ze života v Praze svého dětství a mládí. Dozvědět se zde můžete mj., kdy se v Praze začalo chodit do „kina“ místo do „biografu“, kdy se přestalo jezdit „elinou“ a začalo jezdit „tramvají“, a mnoho dalšího.

PŮJČTE SI

Architekt Bedřich Bendelmayer

Hotel Central v Hybernské ul., domy u Prašné brány, hotel U Arcivévody Štěpána (dnes Evropa) a jiné secesní perly Prahy spojuje jméno Bedřicha Bendelmayera. Dílo tohoto architekta, který patřil k významným představitelům pražské moderny a meziválečného moderního klasicismu, představuje uvedená monografie.

PŮJČTE SI

Dějiny Náprstkova muzea

Dějiny význačné instituce od jejího vzniku až do současnosti i s historií přidružené muzejní knihovny. Značná část publikace je věnována medailonkům zaměstnanců muzea.

PŮJČTE SI

Palác Elektrických podniků v běhu času

Kniha o budově, která svého času patřila mezi největší administrativní objekty u nás a byla ukázkou moderních stavitelských postupů. Velkorysý palác podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935 a patří mezi nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury.

PŮJČTE SI

Praha 2 a její čtvrti

Reprezentativní publikace s řadou fotografií představuje stavební památky na území Prahy 2. Autor upozorňuje na stavby různých architektonických slohů, které zde byly postaveny od středověku do současnosti.

PŮJČTE SI

Pražské příběhy

Pokračování knižního cyklu se věnuje ulicím, náměstím a dvorkům na pražském Starém Městě a lidem, kteří zde žili. Např. rodině nejzářivější hvězdy poválečného Hollywoodu, krásné krasobruslařce, nepolepšitelnému bigamistovi i kostelníkovi, co choval na půdě v Železné ulici slepice a vyznamenala ho dánská královna. Žili tu spisovatelé, malíři, zuřivé domovnice, nenapravitelní opilci i lehké holky. Mnohé se točí kolem Franze Kafky a jeho přátel.

PŮJČTE SI

Vesnice, usedlosti a dvory

Publikace představuje mnohdy již zaniklý obraz krajiny, sídel i zemědělských, průmyslových i sakrálních objektů, usedlostí a dvorců na pravém břehu Vltavy od počátku 20. století. Jednotlivé stavby jsou zde dokumentovány dobovými fotografiemi a stručnou charakteristikou.

PŮJČTE SI

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií

Obrázek v perexu: Nový pavilon v parku Sacré Coeur na Smíchově, Wikimedia, autor: MartyxCZ.