Prázdná místa plná básníků

Rok 2020 proměnil tvář městu i lidem. Vypravili jsme se proto na nezvykle prázdná místa v centru Prahy a natočili tam autorská čtení současných českých básníků.    

Celý článek
Básníci online – Max Ščur

„Když medituješ, hledě do tváře smrti, básně se píší samy.“ Když ale vychýlené srdce usadíš nepřesně, poezie roztepe vše kolem o nebe nepravidelně. Max Ščur čte z básnické sbírky Arytmie své Ústraní.    

Celý článek
Básníci online – Vojtěch Vacek

Básník upíjí ryzí nektar fantazie a vypráví příběhy, které svou roztodivností opilují slova jinými významy.    

Celý článek
Básníci online – Josef Straka

Město dominuje novým. Nové renovuje minulost, přejmenovává ji, chrlí nová a další jména. To, co drželo balanc, je rozkopané; to, co platilo kdysi, neplatí. Ano, tati, bylo to tady. Není. Nejsi ani ty. Ale kroky si cestu do naší krajiny pamatují.    

Celý článek
Básníci online – Jan Štolba

Linearita času je nevyhnutelná. Den nezastavíš. Plyne jako řeka, do které nelze vstoupit dvakrát, ale do které je možné podívat se pokaždé jinak. Román-poezie Jana Štolby čas pozastavuje vzpomínkami, nořícími se, splývajícími i ztěžka se nadechujícími v dané přítomnosti.    

Celý článek
Básníci online – Eliška Kremlová

Za klíční kostí číhá na zlomení to křehké, lámavé. Ze sálu, kde se stáří převléká do obleků života – Eliška Kremlová.    

Celý článek
Básníci online – Dagmar Plamperová

Přirozená lyričnost Dagmar Plamperové nás přenese do mytického Walesu, kde je „jaro namíchané z podzimu“, kde se „déšť na ulicích pase v hustých vrstvách“ a kde „turisté dávají vale zbytkům barbecue“. Nahlédneme do subtilních krajin její knižní prvotiny, ve které básnířka „sází jahodníky jako protest proti dočasnosti“.    

Celý článek
Básníci online – Vít Janota

„Slova na škále světla splývala s příšeřím starých kvelbů…“ „Takový smutek, jako když dítěti uletí první balónek a ono s hlavou zakloněnou hledí do azuru…“ Vít Janota.    

Celý článek
Básníci online – Jan Sojka

„Posaď se, máme čas.“ Sesuv noci před sebou hrne Tvé naléhavé mlčení, Básník svůj neznělý hlas… Nejen ze sbírky Sesuv noci čten Jan Sojka.    

Celý článek
Básníci online – Anna Beata Háblová

„Každý, kdo píše, věří v budoucnost, kde lidi budou číst.“ „Nic nebrání tomu, aby se našel skutečný svět.“ Skutečnost se nevyhýbá ani autorce Anně Beatě Háblové.    

Celý článek
Básníci online – Karel Škrabal

Jak čelit globální krizi s lidmi, kteří si na benzínkách vytahují trenky z míst, které se neodvážíme jen tak vyslovit? Dočkáme se někdy peněz, které by měly přijít, ale ony stále nepřichází a my „začínáme mít o ně strach, aby se jim nic nestalo“? Svěží, drsné, vtipné a velmi aktuální verše i s Karem Škrabalem.    

Celý článek
Básníci online – Martin Trdla

Byly jednou jedny Jizerské hory. V nich jedna jediná půda. Na půdě křeslo a v něm básník Martin Trdla. A všude kolem Vidle do guláše. Z rukopisu chystané debutové sbírky Vidle do guláše čte Martin Trdla.    

Celý článek
Básníci online – Kristýna Valdez Montagová

Příště to nenechat zajít tak daleko, říká název debutové sbírky Kristýny Valdez Montagové. Jaké je to „příště“? Z dalekého Phoenixu v Arizoně čte své básně Kristýna Valdez Montagová.    

Celý článek
Básníci online – Tomáš Čada

Krásu pojme i letitý kufr. Člověk rozloží ji pod nosem přírodě a začne o lásce vyprávět. Jestlipak básník stihne do soumraku dopovědět vše, co mu leží na srdci? Ze své druhé sbírky Vše o lásce čte Tomáš Čada.    

Celý článek
Básníci online – Olga Stehlíková

Kdesi v zácpě ve společném autě i jízdním pruhu uvíznou On a Ona. Mají čas přemýšlet, nahlížet do plechových pevností sousedících pruhů. Mají čas neopouštět myšlenky na sebe, druhé, jiné. Nechat se spoutat emocemi, hýčkat si je do chvíle, než se pevnosti, putující ostrovy dneška, rozjedou. I o tom vypráví báseň Olgy Stehlíkové.    

Celý článek