Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání v Městské knihovně v Praze? V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů máte právo oznámit své podezření a bude Vám zaručena ochrana před odvetnými opatřeními ze strany knihovny i to, že oznámení bude prošetřeno a v případě potřeby učiněna nápravná opatření.

Kdo může podat oznámení?

Každý, kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Městskou knihovnu v Praze dozví o možném protiprávním jednání, tedy zaměstnanec, dobrovolník, stážista, dodavatel, uchazeč o práci apod. Postup se nevztahuje na uživatele knihovny.

Prošetřovatel

Oznámením se bude zabývat zaměstnanec personálního oddělení Ondřej Hartman.

Jak podat oznámení?

  • e-mailem na adresu oznameni@mlp.cz
  • telefonicky na čísle +420 733 128 631
  • poštou na adresu Městská knihovna v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1 – oznámení adresujte na jméno Ondřej Hartman a na obálce uveďte text „oznámení, NEOTVÍRAT“
  • osobně – s Ondřejem Hartmanem si domluvte místo a termín

Na oznámení uveďte své jméno, datum narození a kontakt, na který Vám má prošetřovatel sdělit výsledek šetření.

Knihovna preferuje podání oznámení prošetřovateli, neboť to jí umožňuje přijmout vhodná opatření k nápravě. Oznámení je ale možné podat také přímo Ministerstvu spravedlnosti na https://oznamovatel.justice.cz/, kde jsou rovněž uvedeny podrobnější informace o podávání oznámení a Vašich právech.