Rok 2014 pro knihovnu ve znamení pohybu

 • Hlavní komunikační téma Rok v pohybu připomnělo 75. výročí pojízdných knihoven.
 • 3 755 akcí pro 147 tis. účastníků; průměrný počet účastníků jedné akce je 39 lidí. Kromě jiného se uskutečnilo: Velký knižní čtvrtek, Děti, čtěte, Po zavíračce, premiéra Hobita, koncerty Radůzy, Rudy Linka Trio, Ondřeje Havelky, festivaly Jeden svět, Projekt 100, autorská čtení Miloše Urbana, Martina Ryšavého, Kláry Smolíkové, Víta Kremličky, Jany Šrámkové a Jáchyma Topola, přednášky Noama Chomského nebo Martina Hilského.
 • Praha se stala součástí sítě kreativních měst literatury UNESCO.
 • Webové stránky www.mlp.cz získaly titul Biblioweb 2014; součástí webu je sekce blogů s pravidelnými příspěvky o kulturním dění v knihovně, videoupoutávky z četby zaměstnanců a tipy na čtení od lektorů.
 • Ve spolupráci s GDG Garage spuštěna doporučující stránka Tisíc knih.
 • Webový katalog nahradil původní verzi systému Koniáš určenou pro katalogy v knihovnách (tzv. OPAC). Sjednotili jsme tak uživatelské rozhraní katalogu na webu a v knihovnách.
 • Technické vybavení Ústřední knihovny doplněno o 3D tiskárnu pro veřejnost.
 • Pilotně spuštěn projekt Metropolitní knihovna, který umožňuje vracení knih z Městské knihovny v Praze na několika místních zapojených knihovnách.
 • Karta ISIC je akceptovaným čtenářským průkazem do knihovny.
Změny v síti poboček
Duben – redukovaná podoba Novodvorské (uzavřena celý rok 2014)
Duben – pobočka Hradčany v nových prostorách
Květen – Bohnice po revitalizaci (včetně obnovení půjčování gramodesek a gramofonů)
Květen – Chmelnice uzavřena (nová pobočka Pražačka v přípravě)
Červen – nová pobočka Sedmička (sestěhování Letné a pobočky Holešovice)
Říjen – nová pobočka Lužiny (v OC Lužiny)

Fondy

 • Nejpůjčovanějším titulem beletrie mezi dospělými čtenáři byl titul Žítkovské bohyně, děti si nejvíce půjčovaly Můj milý deníčku, nejstahovanější e-knihou bylo Devatero pohádek.
 • Vydáno 73 titulů e-knih (kromě jiného také Bohumil Hrabal, Jaroslav Seifert , sborník k výročí Antonína Sovy nebo tematická kolekce legionářských tisků jako připomínka začátku 1. světové války).
 • V nabídce e-knihovny je 486 titulů.
 • Mezi Ústřední knihovnou a pobočkami bylo v rámci zajištění služby „vracení všude“ a „rezervace s dovozem“ redistribuováno 560 tis. knih a jiných dokumentů.
 • Průzkum zaměřený na mladé čtenáře a jejich preference z hlediska rozvoje e-knihovny a digitalizačních projektů.
 • Nákup dokumentů v počtu 140 146 knihovních jednotek v celkové hodnotě 21,6 mil. Kč; darem získáno 11,4 tis. svazků beletrie a naučné literatury v rámci projektu Dejme knihám další šanci, dalších darovaných 4,3 tis. svazků bylo získáno jiným způsobem (dary institucí, zahraničních partnerů).
 • Nový centrální depozitní sklad v obci Jeneč o velikosti cca 1 180 m² je určený pro fond povinných výtisků periodik a neperiodických publikací, vybranou část depozitního a rezervního fondu Ústřední knihovny, maloobrátkový fond naučné literatury, fond určený k vyřazení přes web a pro fondy dočasně uzavřených knihoven.
 • Veřejnosti nabídnuta služba Digitalizace na zakázku.
 • Projekt PRALIT – Záchrana a zpřístupnění pražské židovské literatury podpořil dotační program Norské fondy částkou 6,86 mil. Kč.
 • Příprava na nástup nových celonárodních katalogizačních standardů RDA.

Provoz

 • Knihovnu navštívilo 2,15 mil. návštěvníků; 17,5 mil. virtuálních návštěv (el. katalog, výpůjční protokol, databáze); na web se podívalo 3,02 mil. lidí.
 • Čtenářů s platným čtenářským průkazem, kteří ho alespoň jednou využili, bylo 180,5 tis., dalších 42 tis. čtenářů, mělo alespoň část roku platný čtenářský průkaz, ale služby nevyužili.
 • Průměrný věk registrovaného čtenáře je 34,9 let, průměrnému dítěti je 10,4 let.
 • Čtenáři uskutečnili celkem 6,28 mil. výpůjček, k těmto „fyzickým“ výpůjčkám můžeme přičíst více než 1,27 mil. výpůjček „virtuálních“, tj. 912 tis. stažených e-knih z e-knihovny a 355 tis. jiných digitálních dokumentů.
 • 755 vzdělávacích akcí pro zaměstnance knihovny a pracovníky pražských knihoven.
 • Praxe studentů ÚISK mají za cíl překonávat bariéru mezi teoretickými principy univerzitního studia a potřebami praxe veřejných knihoven.

Hospodaření

 • Hospodaření uzavřeno s úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 384 tis. Kč.
 • Neinvestiční příspěvek od zřizovatele byl schválen ve výši 221 016 tis. Kč a k 31. 12. 2014 upraven na 237 920 Kč.
 • Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 byl stanoven na 457,5 úvazku.
 • Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. byl 429,4 úvazku.
 • Z evidenčního počtu 480 zaměstnanců k 31. 12. (fyzické osoby) jich mělo 36 % vysokoškolské vzdělání; 5,8 % vyšší odborné; 52,7 % středoškolské vzdělání a zbývajících 5,4 % vzdělání bez maturity; žen je 80 %, mužů 20 %.
 • Provoz některých poboček je částečně nebo úplně hrazen dotací městských částí. Konkrétně to jsou knihovny na Praze 1 (Hradčany), Praha 5 (Ostrovského), Praha 6 (Dědina) a Praha 15 (Hostivař). Další městské části přispívají na pořádání kulturních akcí.
Zdroje pro krytí nákladů  
Neinvestiční příspěvek MHMP 88,20 %
Neinvestiční příspěvek MČ HMP 0,44 %
Státní dotace 0,21 %
Vlastní zdroje (tržby, dary, fondy) 11,15 %

Koncepce

 • Koncepce rozvoje knihoven ČR do roku 2015 – koordinace priorit Priorita 17 (ekonomická návratnost služeb knihoven) a Priorita 19 (marketing knihoven, komunikace) a spolupráce na vývoji a přípravě Centrálního portálu knihoven.