Adresa

Sídlo: Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1
Datová schránka: bxis3ja
Kontaktní e-mail: knihovna@mlp.cz
Telefon: +420 222 113 555

Fakturační údaje

IČO 00064467, DIČ CZ00064467
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu 2000280005/6000
Číslo registrace u MK ČR: 0025/2002

Všeobecné kontakty

Druh kontaktu Telefon E-mail
Kontakt na knihovnu +420 222 113 555 knihovna@mlp.cz
Personální oddělení +420 222 113 417 personalnioddeleni@mlp.cz
Právní oddělení +420 222 113 302 pravni@mlp.cz
Prodlužování výpůjček +420 222 113 555 prodlouzeni@mlp.cz

Lidé v knihovně

Kontakty na vedoucí pracovníky našich jednotlivých oddělení a odborů.

Lidé a funkce Telefon E-mail
Tomáš Řehák, ředitel +420 222 113 300 reditel@mlp.cz
Zuzana Kopencová, vedoucí odboru knihovních fondů +420 222 113 205 zuzana.kopencova@mlp.cz
Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí +420 733 160 007 lenka.hanzlikova@mlp.cz
Alexandra Laubová, vedoucí odboru ekonomicko-správního +420 222 113 409 alexandra.laubova@mlp.cz
Jaroslava Štěrbová, hlavní knihovnice +420 222 113 352 jaroslava.sterbova@mlp.cz
Ondřej Černý, vedoucí IT oddělení +420 222 113 452 ondrej.cerny@mlp.cz
Martina Dokládalová, vedoucí odboru služeb +420 222 113 366 martina.dokladalova@mlp.cz
Ondřej Lachnit, vedoucí právního oddělení +420 222 113 302 ondrej.lachnit@mlp.cz
Hana Rudolfová, vedoucí Kulturního a vzdělávacího centra +420 257 532 908 hana.rudolfova@mlp.cz
Michal Fojtík, fundraising, granty, dotace +420 778 974 504 michal.fojtik@mlp.cz
Jana Baierová, propagace kulturních aktivit +420 222 113 306 jana.baierova@mlp.cz
Jana Krpatová, vedoucí oddělení akvizice +420 222 113 220 jana.krpatova@mlp.cz
Vojtěch Vojtíšek, projektový manažer e-knihovny +420 222 113 391 vojtech.vojtisek@mlp.cz
Irena Šormová, vedoucí oddělení metodiky +420 222 113 312 irena.sormova@mlp.cz
Miloš Marek, pronájem sálů +420 222 113 420 milos.marek@mlp.cz