Městská knihovna v Praze je tzv. krajskou knihovnou pro Kraj Hl. m. Praha ve smyslu §11 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovnického zákona).

Služby a činnosti

  • Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy.
  • Statistika knihovnických činností.
  • Vzdělávání knihovníků, semináře a porady.
  • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce.
  • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů.
  • Pomoc při automatizaci místních veřejných knihoven.
  • Provoz regionálního automatizovaného systému.
  • Výstavba a rekonstrukce knihoven.
  • Další činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Portál pražských knihoven https://regionpraha.mlp.cz/
Sdílený katalog Praha https://raks.mlp.cz/
Katalog výměnného fondu https://raks.mlp.cz/library/mkp/

Kontakty

Mgr. Táňa Janáčková
Oddělení metodiky služeb
Městská knihovna v Praze
Provaznická 385/3, 110 00 Praha 1
Telefon +420 737 266 717
E-mail: tana.janackova@mlp.cz

Bc. Hana Hrabáková
Oddělení metodiky služeb
Městská knihovna v Praze
Provaznická 385/3, 110 00 Praha 1
Telefon +420 605 253 099
E-mail: hana.hrabakova@mlp.cz