Wi-Fi 

  • Bezdrátové připojení k internetu je dostupné ve všech pobočkách, včetně bibliobusů. Využití sítě je zdarma a nabízí časově neomezené připojení všem návštěvníkům knihovny. Knihovna provozuje síť s názvem „Mestska knihovna“. Případné další dostupné sítě nejsou službou knihovny. 

Počítače s přístupem na internet

  • Většina našich poboček je vybavena počítačem s přístupem na internet. (Výjimku tvoří pobočka Letná, která má pouze připojení k Wi-Fi.)
  • Nemáte čtenářský průkaz? Po prokázání totožnosti můžete využít volný počítač s internetem po dobu 15 minut. 
  • Jste čtenář s platným průkazem a máte vyrovnané závazky vůči knihovně? Počítač s internetem můžete využít na jednu hodinu (60 minut). Tuto dobu si můžete předem rezervovat.
  • Dobu použití počítače s internetem si můžete prodloužit. Pozor! Na počítač, který používáte, nesmí čekat další zájemce. Je-li počítač volný, můžete si dobu na internetu prodloužit o 15 minut.
  • Jakmile uplyne vyhrazená doba pro váš pobyt na internetu, počítač se automaticky odpojí. Před tím vás upozorní výstraha na monitoru. Doporučujeme: ukončete práci včas, ať neztratíte data.
  • Práci na počítači je třeba ukončit nejpozději 5 minut před koncem provozní doby pobočky.

K počítačům můžete připojit USB flash paměť a vlastní sluchátka. Kromě internetu lze na počítačích pracovat také se soubory v kancelářském programu LibreOffice/OpenOffice, případně využít placený tisk podle ceníku služeb.

Mohlo by vás zajímat