Uživatelé se sluchovým znevýhodněním

Naše knihovna si klade za cíl nastavit co největší komfort pro neslyšící a nedoslýchavé čtenáře i návštěvníky. Nabízíme nejen rozsáhlou kolekci komiksů, filmů na DVD opatřených běžnými i speciálně upravenými titulky i knih zaměřených na problematiku sluchového znevýhodnění, ale i celou řadu technických zařízení zpříjemňujících nejen samotný výpůjční proces, ale i návštěvu kulturních a vzdělávacích akcí.

Některé informační body jsou navíc vybaveny PC příslušenstvím umožňujícím využít on-line tlumočení společnosti Tichý svět, takže se můžete bez obav obrátit se svým požadavkem na knihovníka.

Partneři