Pro uživatele se sluchovým znevýhodněním

Cílem rozšíření nabídky služeb pro neslyšící a nedoslýchavé čtenáře je zejména odstranit komunikační bariéry, zvýšit komfort při návštěvách kulturních, společenských a vzdělávacích akcí v knihovně a podpořit dětské uživatele ve výuce mluvené češtiny.

Nabízíme

  • Zařízení pro indukční poslech v prostorách malého a velkého sálu, klubovny a počítačové učebny Ústřední knihovny, klubovny v Domě čtení a na Korunní i počítačové učebny na Opatově a na Smíchově v klubovně a počítačové učebně. Každý divák, který vlastní sluchadlo s indukčním snímačem tak může daleko lépe rozumět nejen přednášejícím, ale i divadelním či hudebním interpretům a promítaným filmům.
  • Webové kamery a sluchátka s mikrofonem pro možnost využití on-line tlumočení agentury APPN, o. s. Pokud preferujete při komunikaci český znakový jazyk, můžete si bez větších obtíží nechat poradit na informačních bodech těchto poboček: Ústřední knihovna (centrální informace I1), Smíchov, Korunní, Opatov a Bohnice
  • Počítače s výukovými programy Méďa čte a Dětský koutek 1–5 na pobočkách: Smíchov, Korunní, Opatov, Břevnov a Bohnice. Programy zábavnou a hravou formou provedou děti světem slov, číslic i obrázků a nenásilnou formou doplní jejich znalosti českého jazyka. Softwary jsou využitelné pro všechny děti bojující se základy češtiny – děti se sluchovým znevýhodněním, slyšící děti neslyšících rodičů, děti s poruchami učení, děti jiných národností apod.