Jak to funguje?

Prohledáme informační zdroje a výsledek utřídíme do strukturovaného seznamu knih nebo článků, které odpovídají vaší objednávce. Rešerše zpracováváme z těchto tematických oblastí:

  • Hudba,
  • divadlo a film,
  • pragensia (Praha a související témata),
  • zdravý životní styl, životní prostředí, kulturní a společenské události.

Nabízíme rešerši bibliografickou (seznam bibliografických záznamů relevantních článků, knih, webových odkazů) nebo faktografickou (záznamy jsou doplněny o plný text a další informace).

Jak na to?

Rešerši si objednáte osobně v Informačním středisku Ústřední knihovny. Rešerši posíláme elektronicky nebo v tištěné podobě do 10 pracovních dní po připsání platby na náš účet . Cena se odvíjí od počtu hodin vynaložených na zpracování. Můžete platit hotově, platební kartou nebo převodem na účet. (Bankovní spojení je uvedeno na papírovém výpise z čtenářského konta nebo v on-line čtenářském kontě).

Pozor! Objednávka je závazná a bezplatně ji lze stornovat pouze do 24 hodin od jejího uzavření a podpisu.

Za co se platí Kolik to stojí
15 minut práce knihovníka na písemné rešerši 100
Tisk vyhledané rešerše 2 Kč/stránka

Pozor! Objednávka je závazná a bezplatně ji lze stornovat pouze do 24 hodin od podpisu objednávky.