Vybíráme
4. 4. 2023, WEBREDAKTOR

Dita Lánská píše o intenzivním editačním maratonu, který v březnu 2023 proběhl v Ústřední knihovně.

Program GLAM


Editaton v klubovně Ústřední knihovny, Wikimedia Commons

Městská knihovna v Praze navázala v září 2021 spolupráci s Nadací Wikimedia ČR v rámci programu GLAM, jehož cílem je zapojit paměťové instituce jako muzea, galerie či knihovny do kultivace hesel na Wikipedii. Může se tak dít mnoha způsoby. Jedním z nich je tvorba či doplňování hesel týkajících se instituce samotné či osobností, které v ní působily, nebo hesel o exponátech a sbírkách. Dále mohou instituce sdílet své databáze, digitalizované texty či fotografie sbírkových předmětů.

Pozvolné zapojení Městské knihovny v Praze do GLAM projektu si vzala na starost vedoucí Divadelního a filmového oddělení Dita Lánská. Začali jsme s tvorbou hesel o oddělení nebo s ním souvisejících. Spolu s koordinátorkou GLAM projektu Evou Vele posléze vznikl nápad propojit naši odbornou komunitu s prací v knihovně a zároveň zkvalitňováním informací na Wikipedii. Oslovily jsme Katedru divadelní vědy na FF UK, jejíž vedení takový nápad přivítalo a dále Ústav pro dějiny umění FF UK, kde byla odezva rovněž pozitivní. Vše krásně zapadlo dohromady i díky faktu, že nedlouho předtím uzavřela Univerzita Karlova s Wikimedia ČR memorandum o spolupráci.

Editaton: Ženy v umění


Editaton v klubovně Ústřední knihovny, Wikimedia Commons

Tyto kroky položily základ pro pilotní akci propojující dvě specializovaná oddělení knihovny: Divadelní a filmové a Artotéku, která studentkám poskytla informace ze své databáze, s dvěma pracovišti FF UK, Katedrou divadelní vědy a Ústavem pro dějiny umění. Editaton s názvem Ženy v umění proběhl v klubovně Ústřední knihovny na Mariánském náměstí v pátek 24. 3. 2023.

Na tomto místě je třeba vysvětlit wikipedistickou terminologii: „editaton“ znamená editační maraton, při kterém se sejde více zájemců (ať už zkušených wikipedistů či začátečníků) za účelem společného editování wikipedie. Jedná se o intenzivní kolektivní událost, při níž vzniká více hesel najednou, obvykle na vymezené téma. S podobným formátem jsme chtěly začít v rámci již zavedené akce „Měsíc žen na wikipedii“, která se snaží upozornit na nepoměr množství biografických hesel o ženách na Wikipedii vůči těm o mužích.

Zúčastněné studentky získají kredity za své výstupy v podobě kvalitně zpracovaného hesla schváleného zkušeným wikipedistou po formální stránce a odborným garantem po stránce obsahové. Na základě tohoto úspěšně realizovaného editatonu plánujeme s katedrami a Nadací Wikimedia ČR komplexnější zapojení daného formátu do výuky v podobě kontinuálního výukového kurzu.

Připravila: Dita Lánská, vedoucí Divadelního a filmového oddělení

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační fotografie jsou publikovány v licenci Wikimedia Commons.