Nabízíme:

 • Kvalitní kulturní a vzdělávací programy,
 • setkávání se zajímavými osobnostmi a erudovanými lektory,
 • možnost celoživotního vzdělávání, rozšiřování obzorů a kreativního trávení volného času,
 • aktuální témata a informace z oblasti kultury a společenských věd,
 • konfrontaci různých úhlů pohledu a názorů na daná témata,
 • nekomerční a alternativní programy,
 • spolupráci s jinými kulturními a vzdělávacími institucemi na společných projektech, festivalech, přehlídkách, konferencích,
 • akce cenově dostupné mládeži i seniorům,
 • programy pro školy,
 • pronájem sálů.

Spolupracujeme:

 • S kulturními a vzdělávacími institucemi i jednotlivci,
 • se zahraničními kulturními středisky, velvyslanectvími,
 • s uměleckými agenturami, nakladatelstvími a vydavatelstvími,
 • s Asociací českých filmových klubů, distribučními firmami (filmové přehlídky, festivaly, premiéry, projekce),
 • s odbornými lektory, umělci a interprety,
 • se školami.

Mohlo by vás zajímat