Vybíráme
10. 5. 2023, WEBREDAKTOR

Vyhlašujeme třetí ročník literární soutěže O knihovnickou sovu. Posílejte nám své práce do 30. června 2023.

Co zůstalo očím skryto?

Někdy jsou nejdůležitější ty věci, které nevidíme. Někdy se jen hodí nezapomínat při psaní na ostatní smysly. Tímto vás vyzýváme k nahlížení pod povrch, k zaposlouchání se či k nahmatání obrysů příběhu. Loni jste nás zahrnuli tak úžasně pestrou směsicí povídek, že věříme, že i letošní téma vás inspiruje nejen k očividnému, ale i k nečekanému. Těšíme se na vaše povídky.

Podmínky soutěže

  • Soutěž je určena dospělým autorům.
  • Téma: „Co zůstalo očím skryto?“
  • Žánrem je povídka. 
  • Rozsah je maximálně 5 normostran (9000 znaků včetně mezer).
  • Své příspěvky posílejte psané v textovém editoru (s příponou doc. nebo docx.).
  • Přijímána budou pouze původní díla, která nebyla dosud publikována ani přihlášena do jiných soutěží.
  • Každý z účastníků může do soutěže poslat pouze jednu práci.
  • Dílo nesmí překročit stanovený rozsah.
  • Uzavírka soutěže je 30. června 2023.

Vítězné práce budou ohodnoceny diplomem a knižními cenami při slavnostním vyhlášení, které proběhne v září 2023. Součástí akce bude čtení nejlepších děl. Tip! Stáhněte si všechny potřebné informace. [PDF, 1564 kB]

Jak poslat práce

Své práce společně se jménem a e-mailovým kontaktem (které, pěkně prosím, pište do e-mailu, nikoli do povídky samotné) zasílejte na e-mailovou adresu jarmila.kasparova@mlp.cz. Na stejnou adresu můžete směřovat i své dotazy.

Zasláním soutěžního příspěvku účastníci udělují souhlas Městské knihovně v Praze k případné tiskové reprodukci ve sborníku, redakčním úpravám a zveřejnění díla na webových stránkách Městské knihovny v Praze. V porotě usednou knihovníci Městské knihovny v Praze.