Vybíráme
29. 9. 2021, WEBREDAKTOR

V říjnu 2021 čekají návštěvníky Oddělení pragensií hlavně zajímavé stavby.

Vydáte se k dominantě Střešovic, seznámíte se se spletitou historií Trauttmansdorffského paláce a sborového domu v Kobylisích a budete moci obdivovat architektonické skvosty Prahy 10.

Nové knihy v pragensiích

Návštěvníci Prahy i samotní Pražané nemohou v panoramatu hlavního města přehlédnout jednu z dominant, která svou nadmořskou výškou přesahuje nejen Hradčany, ale třeba i vinohradské návrší. Jedná se o střešovický kostel. O historii novorománské stavby i jejím patronovi pojednává kniha Kostel svatého Norberta ve Střešovicích.

Trauttmansdorffský palác je název publikace, jež se věnuje původně Trčkovskému paláci na Hradčanech. Budova sloužila i jako donucovací pracovna, kolej a archiv MV. Osazenstvo za minulého režimu mělo k dispozici mj. dva kulomety a granáty, uvnitř číhal „pozorovatel-samopalník“. Po rekonstrukci je objekt využíván Ministerstvem zahraničních věcí.

Kostel U Jákobova žebříku v Kobylisích je jednou z mála svatyní zbudovaných u nás po roce 1968. Autorem sborového domu byl Švýcar E. Gisel – pravděpodobně se jedná o jedinou stavbu eminentního západního architekta v předlistopadovém Československu. O peripetiích při stavbě, dobovém rámci i současnosti pojednává kniha Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích.

Brožura Stavby století republiky 1918 – 2018 v Praze 10 poskytuje základní přehled významných staveb v této městské části vzniklých v posledních sto letech. Kromě známých funkcionalistických skvostů informuje např. o administrativních budovách z nedávné doby, ale i malešickém železničním viaduktu z r. 1936.

Půjčte si novinky z pragensií!

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií