Vybíráme
6. 9. 2023, WEBREDAKTOR

V září 2023 přivítá návštěvníky Oddělení pragensií poetika černobílých fotografií uměleckých i historických. Novinky v oddělení totiž tvoří „čerstvé“ tituly i do fondu doplňované dobové publikace.

Po katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vás provedou naši špičkoví historici umění. Prohlédnout si budete moci i arcidílo jednoho šikovného knihovníka. Dozvíte se také, co dělat, „jste-li zmačkán“, a že první projekty pražského dálničního okruhu vznikaly už před válkou a předběhly dobu o několik desetiletí. Tip! Půjčte si všechny novinky z Pragensií v katalogu si projděte náš výběr.

Nové knihy v pragensiích

Bíločerná Praha

Kniha s originálními černobílými fotografiemi Carlose Sardy Vidala ukazuje historické scenérie, novější čtvrti i nenápadná zákoutí. Poetickou náladu fotografií i hru světel a stínů doprovázejí verše Zdeňka Bartáka.

PŮJČTE SI

Katalog pavillonu král. hlav. města Prahy

Dobová publikace nás v čase vrátí do r. 1908, kdy se na pražském Výstavišti otevřely brány Jubilejní výstavy obchodní a živnostenské komory. Katalog s černobílými snímky představuje pavilon metropole, kde bylo jedno samostatné oddělení věnováno publikacím o Praze a čítárně. Předkládá i finanční údaje o hospodaření a cenné pasáže o vývoji jednotlivých stavebních prvků města – např. chodníků, dlažeb, komínů, vodovodů nebo sanitárních zařízení.

PŮJČTE SI

Pražský informátor 1932/33

Dobová brožura nabízí přehled, základní informace i kontakty na instituce, firmy i kulturní zařízení. Ožívají v ní reálie i atmosféra prvorepublikové metropole: přehled zvukových biografů i biografů s orchestrem nebo odkaz na pohyblivý chodník od Štefánikova mostu na Letnou. Flamendrům pak informátor radí: „Po probdělé noci jděte se umýti třeba na nádraží za 1 – 3 Kč. Jste-li zmačkán, jděte do Procházkovy rychložehlírny proti Masarykovu nádraží, kde za 15 Kč uvedou váš oděv do pořádku.

PŮJČTE SI

Langweilův model Prahy

Reprodukce barevných fotografií slavného papírového modelu Prahy z ruky Antonína Langweila, knihovníka Univerzitní knihovny pod služební přísahou. Jeden ze snímků zabírá Klementinum, Langweilovo pracoviště a zároveň bydliště, a bezprostřední okolí, tedy i lokalitu dnešní ústřední budovy Městské knihovny na počátku 19. stol.

PŮJČTE SI

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Průvodce po katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze od dvou předních českých historiků umění – Jiřího Kuthana a Jana Royta. Popisuje historii katedrály i jednotlivé objekty a artefakty uvnitř areálu. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi, plány a chronologickými přehledy.

PŮJČTE SI

Textilie z archeologických výzkumů na Pražském hradě

Kniha o tom, jak se za života i po smrti oblékaly špičky středověké společnosti. Reprezentativní monografie představuje archeologické nálezy středověkých textilií z Pražského hradu. Kromě nich zde najdeme i informace o dějinách hedvábnické produkce, obchodu a módy nebo zajímavosti o přírodních barvivech. Upoutají mj. obrázky tkanin z královské hrobky s lotosovými květy a ptáky ze Střední Asie, tkaniny s fénixy nebo pseudoarabským písmem.

PŮJČTE SI

Chrám Matky Boží před Týnem v období středověku

„Vyrůstá jako vidina nad mořem staroměstských domů,“ napsal o Týnském chrámu přední historik architektury a nestor památkové péče Dobroslav Líbal. Uvedená monografie vás seznámí s jeho historií, architekturou i uměleckou výzdobou.

PŮJČTE SI

Musica navalis

Tématem jsou slavnosti konané od doby baroka k poctě sv. Jana Nepomuckého. Součástí květnových poutí do Prahy, pořádaných u příležitosti Nepomukova svátku, byly po tři století svatojanské lodní hudby (musicae navales). Po roce 1989 byly tyto slavnosti obnoveny.

PŮJČTE SI

Pražský dálniční okruh

Milovníky dopravních staveb potěší kniha o historii projektování a přípravy pražského dálničního okruhu. Ta sahá až do třicátých let minulého století. Publikace obsahuje výkresy variant trasování i obrázky jednotlivých stavebních prvků: např. pozoruhodné návrhy překročení Vltavy – dálničního mostu u Zlíchova.

PŮJČTE SI

Výběr a text Václav Drašnar, Oddělení pragensií

Ilustrační obrázek v perexu: Pražský motiv z knihy  Carlose Sardy Vidala „Bíločerná Praha“. S laskavým svolením autora.