Vybíráme
2. 11. 2023, WEBREDAKTOR

V listopadu přivítají návštěvníky Oddělení pragensií knihy o pražské zoo.

Pobádá k přemýšlení a odvádí od zbytečností

„O instituci, která „svou vysokou přitažlivostí dovede i v laiku a přezírateli přírody vzbuditi zájem pro harmonii zákonů přírodních, pobádá k přemýšlení, a odvádí tak od mnohých zbytečností…“

Ještě před jejím vznikem byla v Praze místa, kde byla vystavena zvířata. Jedno z nich v parku s rybníkem před Wilsonovým nádražím. Národní listy z r. 1881 uváděly, že „tři labutě, tři husy, ubozí tři čápi a několik kachen dovede přilákat každý den několik set lidí…“ Později uvádí i pelikána, který na rybníce nemohl zůstat „pro nesmírnou jeho chuť k jídlu“. Z dalších knih se dozvíte, které atrakce se týká pověst o vrabci, lapeném v lebce, čemu se říkalo „tlustý peníz“ a jak hluboko sahal ve své době nejhlubší důl na světě.

Tip! Půjčte si všechny novinky z Pragensií v katalogu nebo si projděte náš výběr.

Nové knihy v Pragensiích

Zoo pro hlavní město

Jako z bájných dob dnes vypadá motivace dárce pro budoucí pražskou zoo: Velkostatkář A. Svoboda nabídl trojské pozemky vč. Trojského zámku darem státu „k oslavě 70. narozenin našeho prvního presidenta TGM, na památku založení naší Československé republiky a k uctění 250. výročí úmrtí J. A. Komenského.“ Dobové nadšení ilustruje i nerealizovaný návrh, aby dozor pomáhali zajišťovat skauti v zoo ubytovaní. Publikace mapuje historii od založení v roce 1931 do r. 1945 i období, které předcházelo. Seznamuje též s průkopníky v čele s prof. J. Jandou. 

PŮJČTE SI

Pomáháme jim přežít

Zoologická zahrada v Praze jen „neukazuje zvířátka“. Podílí se významně i na zachování biodiverzity. Uvedená brožura vás seznámí s projekty tzv. reintrodukce do původních oblastí výskytu. Jde např. o navrácení koně Převalského do Mongolska a v budoucnu i do Kazachstánu, podporu chovu velblouda divokého v Gobi nebo vzdělávací programy pro ochranu goril nížinných v Kamerunu.

PŮJČTE SI

Praha ve 100 slovech

Soubor vybraných soutěžních veršů a próz je připomínkou projektu „Praha město literatury“, na kterém se podílela i Městská knihovna. Najdete jej v tištěné i elektronické podobě na našich stránkách. V jednom z textů se v poetickém podání objeví i pražská zoo:

Patricie Severová: Cesty
Jezdila jsem do Prahy na první výlety,
pomalým autobusem a pak do zoo parníkem.
S maminkou.
Jezdila jsem do Prahy do školy, s tím
klukem jsme se dívali na rozsvícený
Žižkov a chodili Strahovským kopcem, když sněžilo.
Jezdila jsem do Prahy do první práce
a na Smíchově chytala poslední autobus
mezi bezdomovci, kteří se divili, proč spěchám.
Jezdila jsem do Prahy na první výlety,
rychlým autobusem a pak do zoo parníkem.
Se svými dětmi.
Už nejezdím do Prahy.
Ale někdy se mi o ní zdá.

PŮJČTE SI

Sbohem Holešovice

Soubor černobílých fotografií bývalé průmyslové čtvrti, která se ve 21. století mění v enklávu kancelářských budov. Snímky představují scenérie ulic, opuštěných míst a říčního přístavu v době kolem roku 2020. Setkáme se také s tvářemi těch, kdo v Holešovicích žijí nebo do nich přijíždějí za prací.

PŮJČTE SI

Život a láska v nacistické Praze

Plastický a dramatický obraz života našich spoluobčanů židovského původu v okupované Praze nabízí soubor milostné korespondence Marie Baderové z let 1940 – 1942. Vdova Marie Baderová se počátkem 2. světové války zamilovala do svého vzdáleného bratrance Ernsta Löwyho, který uprchl do Řecka.

PŮJČTE SI

Příběh pražského groše

Téměř 250 let se v Čechách razila slavná mince původem z Kutné Hory. Není bez zajímavosti, že tamní důl byl ve své době s neuvěřitelnými 500 metry patrně nejhlubším dolem na světě. Monografie objasňuje i historické souvislosti, dobové technologické postupy těžby stříbra i ražby a představuje i ostatní mince, ražené u nás souběžně s pražskými groši.

PŮJČTE SI

Pražský orloj

Stručná informační brožura poskytuje základní informace o jedné z největších pražských atrakcí. Dozvíte se řadu zajímavostí; např. že jde o třetí nejstarší fungující orloj na světě a že ukazuje kromě středoevropského i čas hvězdný, babylonský a staročeský. Brožura vás kromě tradičních pověstí seznámí i s méně známým příběhem o vrabci, lapeném v lebce na orloji.

PŮJČTE SI

Posvátná místa Království českého

Tento reprint pochází z doby, kdy třeba Prosek, Bohnice nebo Hloubětín (a také jejich církevní stavby) ležely vlastně daleko za Prahou. Věnuje se dějinám a popisu chrámů, soch a klášterů na území tehdejších vikariátů českobrodského, černokosteleckého, mnichovického a proseckého.

PŮJČTE SI

Ocelové nýtované mosty v Praze

Publikace představuje osm pražských mostů, vytvořených nejstarším způsobem spojování ocelových prvků, které v 1. polovině 20. století překlenuly Vltavu, železnice nebo silnice. Najdete zde údaje o mostě pod Vyšehradem, Čechově mostě aj., ale také o lávkách u nádraží ve Strašnicích, Hostivaři nebo na Smíchově.

PŮJČTE SI

Výběr a text Václav Drašnar, www.mlp.cz/pragensia

Ilustrační foto v perexu: tygr malajský v pražské zoo, autor Petr Hamerník, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/…es/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons.