Zmařený život čtenářky Hvězdy na slunečném ranči

Některé knihy jsou vzácné svým stářím. Některé svým obsahem, jiné zpracováním. A také jsou knihy vzácné tím, že se k nim váže příběh. Tak jako ke knížce Hvězda na slunečném ranči, která představuje běžnou dobovou produkci. Ta knížka by byla úplně obyčejná, kdyby nebyla darovaná, a to hned dvakrát.    

Celý článek
Josef Mánes – mistr romantického malířství

O významu Josefa Mánesa, od jehož narození uplyne letos v květnu dvě stě let, svědčí více než dostatečně počet veřejných prostranství a míst po něm pojmenovaných.    

Celý článek
Vladimír Holan

Před čtyřiceti lety zemřel „alchymista slova“ Vladimír Holan (1905–1980).    

Celý článek
Michael Wolgemut

30. listopadu letošního roku si připomínáme 500. výročí úmrtí jedné z největších osobností pozdně gotické a raně renesanční německé kultury, malíře a grafika Michaela Wolgemuta.    

Celý článek
„Kníže vědy“ Alexander von Humboldt

Letošní rok je ve znamení dvojitého výročí německého přírodovědce a geografa Alexandra von Humboldta (1769–1859). Zejména připomenutí zářijového 250. výročí Humboldtova narození je pro sousední Německo výjimečnou událostí. Právě v Německu je Humboldt dodnes váženou a uctívanou osobností, jinde bohužel povědomí o něm neodpovídá jeho významu a zásluhám.    

Celý článek
Melantrichova bible

Letos na jaře uběhlo 470 let od prvního vydání slavné české bible- takzvané Melantrichovy. Okolnosti jejího vzniku jsou poměrně zajímavé – bible vyšla v době tuhé cenzury. Ferdinand I. Habsburský v reakci na proběhlý stavovský odboj ustanovil na několik let jediným tiskařem v Čechách malostranského tiskaře Bartoloměje Netolického.    

Celý článek