Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na září

Říjen 2019

Program na listopad
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

úterý1. 10.

Okénko
19:00

Večer Analogonu: Zlato času

Při příležitosti představen 88. čísla časopisu Analogon s tématem Zlato času:
1. Buddhismus a anarchismus
Co mají společného buddhismus a anarchismus? Bergson a zen? Surrealismus a umění lukostřelby? Všechno a víc. U příležitosti vydání antologie Radikální buddhismus k těmto tématům promluví její sestavitel a překladatel Max Ščur, básník a přispěvatel Analogonu.
Lektor: Max Ščur
2. Lovec Kecálek
Zdánlivě absurdní literárně-folklorní hříčka arménského spisovatele Hovhannese Thumanjana se v podstatě přímo dotýká kvantové fyziky. Podobně jako ve známém myšlenkovém experimentu se Schrödingerovou kočkou, i tady narážíme na otázku kvantové superpozice.
Lektor: Andran Abramjan
Moderuje: František Dryje

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa2. 10.

Okénko
17:00

Indie - Země škrtičů

Jak vypadá cestování po Indii – a s čím se můžete setkat, pokud tam pracujete? Jak se vyznat ve spleti etnik, jazyků a náboženství? Jak vypadají inzeráty na nevěsty v nedělní příloze novin? Zbylo ještě dodnes něco ze škrtičských kultů bohyně Kálí? A jak jsou na tom s přežitím tygři a hadi?

Spisovatelka Lucie Lukačovičová představí nejenom svůj nový steampunkový román Poslední Bůh, který se odehrává v kulisách viktoriánské Indie, ale seznámí vás i s tím, co v Indii při sbírání podkladů zažila a zjistila.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Udržitelné oblékání

Proč každý rok skládkujeme miliony kil textilního odpadu? Na přednášce s diskusí vás Markéta Soukupová z obecně prospěšné společnosti Moment seznámí s praktickými způsoby udržitelného nákupu oblečení a s tipy pro váš šatník.

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Spokojené partnerství: mýtus nebo realita?

Podíváme se na nejčastěji se objevující problémy partnerského soužití. Jak řešit nesoulady a konflikty? Jak vytvářet naplňující a láskyplné vztahy? Jaké jsou základní faktory hluboce fungujícího vztahu? Na přednášce se dozvíte, jak lépe porozumět párové dynamice a jak opět naplno prožívat blízkost a lásku k partnerovi.
Přednáší Mgr. Lukáš Dastlík, psycholog, párový terapeut

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Cesty světem cesty v nás

Po trailu GR11 Senda Pirenaica – délka 840 km

Nadšený milovník horského trekkingu, učitel zeměpisu a fyzický geograf Jakub Šolc Vás zavede na dobrodružnou a krásnou sólo cestu Pyrenejemi od Atlantiku až ke Středozemnímu moři. Cestovatelská přednáška s projekcí

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, studenty.

čtvrtek3. 10.

Okénko
17:00

O bylinkách

Povídání s autorkou knih Magdalenou Staňkovou

Srdečně vás zveme na setkání s autorkou knížek o bylinkách Magdalenou Staňkovou. Jak je pěstovat, sbírat, vařit z nich a připravovat léčivé přípravky? Lidové tradice babek kořenářek a osobní zkušenosti ze dvou dílu knihy „Bylinky pro děti a maminky“ obohatí vaši lékárnu i kuchyň.

Lužiny

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Po stopách mistrů slova

PRAŽSKÉ TOULKY
Co na Praze milovali a co nesnášeli? Kde žili a navštěvovali kavárny či hospody Mácha, Kafka, Meyrink, Steiner, aj.? Která místa je svou mystikou okouzlila a kvůli kterým naopak Prahu opustili? Společně projdeme místy spojenými s jejich nevšedními příběhy a životními událostmi, jejichž otisky nalezneme i v jejich dílech.
Provádí Vladimír Kiseljov, malíř a spisovatel, autor knihy Mystéria vepsaná ve tvářích
Sraz v 17.00 před Café Louvre na Národní třídě.
PŘIJĎTE VČAS i s platnými vstupenkami zakoupenými v pokladně Městské knihovny v Praze na Mariánském nám. 1, Praha 1

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Vévoda Jan Zhořelecký

KULTURNÍ DĚJINY STŘEDOVĚKU
Z pěti synů Karla IV. se dospělosti dožili tři. Václav a Zikmund jsou dostatečně známými osobnostmi, zatímco jejich mladší bratr Jan (1370–1396) je v českých dějinách neprávem opomíjen, ač i on spoluutvářel dění v České koruně v 80. a 90. letech 14. století. Vydáme se proto do jeho zhořeleckého vévodství, do východní části Dolní Lužice i do vzdálené braniborské Nové Marky, kterou také spravoval. S jeho dvorem budeme pobývat nejen ve Zhořelci, ale i v Čechách na dvoře Václava IV., jemuž v roce 1394 pomohl ze zajetí panské jednoty. Janův krátký život se uzavřel nečekaně v dolnolužickém klášteře Neuzelle; pohřben byl v pražské katedrále sv. Víta.
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Vztahy a citový život

EGO – PROJEKCE – OSOBNÍ ROZVOJ
Ať už na vztahy pohlížíme jakkoliv, jsou zrcadlem našeho vědomí i nevědomí. Praxe ukázala, že právě ve vztazích začínáme prožívat hlubší podstatu sebe sama a že naše vztahy jsou právě tak „nemocné“, jako naše vnitřní Já. Máme tendenci chápat vztahování jako viditelnou interakci dvou lidí, která se buď daří, nebo nedaří. Abychom vztahování skutečně porozuměli, musíme poznat podmíněnou a konfliktní povahu lidské mysli, která se do principů vztahování promítá.
Přednáší Ing. Tomáš Zetek

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pondělí7. 10.

Okénko
15:30

Minikurz genealogie

Seniorské pondělky Přijďte se naučit, jak sestavit vlastní rodokmen, nebo rodovou kroniku. Během přednášky Mgr. Evy Černohorské se dozvíte:

  • Jak začít s tvorbou rodokmenu.
  • Jaké máme v ČR archivy a zákony, které se s nimi pojí.
  • O dalších zdrojích, které lze využít při bádání.  
  • Praktické ukázky archivních dokumentů a jak jim rozumět.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Apollón, nejkrásnější z bohů

Příběhy antické mytologie v umění
V řecko-římské mytologii je bohem krásy, rozumu, řádu a umění. Bývá zobrazován jako osoba ztělesňující kult mládí a vzor mužské krásy.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Kyrgyzstán & Tádžikistán

Cestovatelská přednáška Pavla Svobody
Nejnovější přednáška fotografa Pavla Svobody ze tří cest do svérázné oblasti divokých velehor Kyrgyzstánu a Tádžikistánu. Přátelští pastevci, tradiční pohostinnost a krásné horské treky v Ťan-Šanu i Pamíru. Jurty, kumys, orientální bazary a postsovětská nostalgie. V málo známém Turkestánském hřbetu, v oblasti přezdívané „Asijská Patagonie“, se tyčí k nebi přes kilometr vysoké žulové stěny. Fanské hory v Tádžikistánu jsou vyhlášené svými tyrkysovými jezery a dech beroucími scenériemi.
Sám stopem odlehlým Pamírem po mystické Pamir Highway. Wachánským údolím po hranicích s Afghánistánem, trek k azurovým jezerům a přes vyprahlý Pamír až k sedmitisícovému Pik Leninovi. Tádžikistán je nejchudší zemí bývalého Sovětského svazu, nicméně zdejší obyvatelé jsou extrémně pohostinní. Cestování po Střední Asii nadchne i ty nejnáročnější dobrodruhy!

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

úterý8. 10.

Okénko
17:00

Co se skrývá pod podlahou?

Přednáška je zaměřena na shrnutí dosud veřejnosti nezpřístupněných výsledků archeologických výzkumů v areálu pražského Klementina, které zde byly započaty již v 70. letech 20. století. Rekonstrukce areálu Národní knihovny probíhající od roku 2010 přinesla pro archeology dosud nečekané možnosti podívat se ve větším rozsahu pod současný povrch země. Mezi nejvýznamnější nálezy tak dnes patří doklady o nejstarším osídlení místa nebo o podobě zaniklého gotického kláštera dominikánů, předchůdce dnešního klementinského areálu bývalé jezuitské koleje.
Přednáška doprovodí stejnojmennou výstavu probíhající v objektu Národní knihovny.
Přednáší Mgr. Jan Havrda, Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Výzkum a léčba Alzheimerovi nemoci

Laboratoř mysli
Poruchy paměti mohou provázet různá onemocnění mozku ve stáří. Jedním z nejčastějších je Alzheimerova nemoc. Účastníkům budou představeny současné názory na diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci. Zároveň si budou moci vyzkoušet svou paměť pomocí jedné věty. Nakonec se seznámí a bude jim nabídnuta účast ve výzkumech pro osoby starší 55 let, které probíhají v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech severně za Prahou.
Přednáší doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D., který založil a je vedoucí Oddělení kognitivních poruch v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech za severním okrajem Prahy od roku 2015. Předtím založil a vede poradnu pro poruchy paměti ve FN Královské Vinohrady od roku 1999. Zajímá se o časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci pomocí vyšetření mozkomíšního moku, testů a dotazníků nebo škál k hodnocení magnetické rezonance mozku, ať už převedených ze zahraničí nebo vyvinutých na jeho pracovištích. Vyučuje a vede pregraduální a postgraduální studenty na UK 3. LF v Praze. Na jaře pravidelně pořádá jednodenní vzdělávací kurz Žlutý list v NUDZ. Řeší několik domácích projektů a jeden evropský grant. Výsledky své činnosti soustavně zveřejňuje v domácích a zahraničích časopisech a na internetové stránce: www.nudz.cz/adcentrum.

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

středa9. 10.

Okénko
16:30

Finanční gramotnost

Jak se orientovat ve světě financí

Předáme Vám informace, které vám dodají sebevědomí a schopnost odolat nevýhodným nabídkám nepoctivých finančních poradců. Na interaktivní přednášce se dozvíte, jak se vyhýbat finančním nástrahám, jaké existují investiční produkty, jestli jsou bezpečné a pro koho se hodí. Přednášku pořádá Garanční systém finančního trhu.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

O české šlechtě

V pobočce Ostrovského si povíme o čtyřech šlechtických rodech, jejichž představitelé se do análů zapsaly vskutku výrazným písmem. Pohybovat se budeme od 16. do 20. století. Všechny čtyři rody mají něco společného – krom jiného i cizí původ. Přesto se po svém usazení v našich končinách zdatně naturalizovaly a sehrály ve středoevropském prostoru výraznou úlohu.

Ostrovského

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:30

Umění komunikace

CESTA KE ZDRAVÉMU SEBEVĚDOMÍ
Přednáška je určena ženám, které se chtějí nechat inspirovat, jak zlepšit komunikaci ve vztazích k blízkým lidem, jak odbourat strach z projevu před cizími lidmi nebo davem a jaké osvědčené techniky zdatného komunikátora si lze osvojit.
Přednáší Mgr. Charlotte Benátská, pedagožka a konzultantka v oblasti partnerských a rodinných vztahů.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek10. 10.

Okénko
17:00

Když statistika není nuda

POD ČAROU
Městská knihovna v Praze uvádí přednášku ve spolupráci s British Council
Statistiku obvykle používáme k lepšímu pochopení a vyhodnocení hromadných dat. Je-li však použita zavádějícím způsobem, může čtenář uvěřit něčemu jinému, než co ukazují data. Někdy se tak stane úmyslně, jindy z neznalosti či nepozornosti. V obou případech se však dostáváme do pasti falešné statistiky. Na přednášce poodhalíme a na příkladech si ukážeme, jak si média, politici, ale také vědci mohou pohrávat s fakty a čísly účelovým způsobem. Popíšeme parametry, které mohou „ohnout“ hodnocení údajů až k absurditám.
Přednáší RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., absolventka Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, kde vystudovala učitelství matematiky a deskriptivní geometrie, popularizátorka matematiky. Publikuje v českých i zahraničních časopisech, spolupracuje s Českou televizí na tvorbě matematického seriálu Kája a Mat+Ema+Tika

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Pravda a lež

VEČERY S REGENERACÍ Ve spolupráci s časopisem Regenerace.
Polemika s moderními trendy propagace lži jako pozitivního jevu ve vztazích, ve výchově dětí i na životní cestě. Neotřelé interpretace historického vývoje dobra a zla v lidském vnímání a konání. Souvislosti pravdy, síly a statečnosti v konfrontaci se lží, slabostí a zbabělostí. Co můžeme učinit pro budoucí záchranu člověka?
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek11. 10.

Okénko
19:00

151 dní Pacifickou hřebenovkou

KOLEM SVĚTA moderuje RNDr. Karel Wolf

Přijďte si poslechnout vyprávění, jak se dredatá holka vydala napříč Amerikou, zdolat 4300 km od mexických po kanadské hranice. Pěšky, sama a bez přípravy. S ukulele, zrcadlovkou a obrovskou krosnou, nad kterou všem rozum stál. Uzavíraly se na ni sázky, jestli umře první nebo druhý den, ale podceňovat holku z Česka, to není nic pro nezkušené sázkaře. Jmenuje se Lůca, ale říká si Holka s Bucket Listem, protože si od svých dvaceti let píše dlouhý seznam přání. Na začátku byly na seznamu tři položky, nyní je jich něco málo pod stovku. Ve dvaceti letech změnila svůj život a posledních 6 let cestuje a plní si všechna přání. Pacifická Hřebenovka byla výzva a ani ona sama nevěřila, že by mohla přežít v divočině více než jeden den. Po 151 dnech v poušti, horách, lesích, s medvědy, hady, krysami, komáry a další havětí je jí už jasné, že všechno se dá s pevnou vůlí dokázat. Úplně všechno.
Přednáší Lucie Kutrová – holka s bucketlistem

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

pondělí14. 10.

Okénko
15:30

Podkarpatská Rus

Seniorské pondělky

Přednáška Petra Skaly přiblíží zeměpisné poměry oblasti, zdejší sociální a národnostní situaci. Následky války, politické strany působící na Podkarpatské Rusi. Snahy o rozvoj a překonání zaostalosti regionu. Příčiny vedoucí k rozpadu Československé republiky a následné maďarské okupaci.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Revoluce jako exodus

Listopad ´89 v dějinách emancipace
Jaké místo zaujímá Sametová revoluce v dějinné sérii pokusů o emancipaci, která začíná Velkou francouzskou revolucí (1789), pokračuje Jarem národů (1848) a Velkou říjnovou socialistickou revolucí (1917) a končí Arabským jarem (2011) a ukrajinským Majdanem (2014)? Jak se náplň tohoto pojmu proměňuje a co s ohledem na tuto debatu znamená globální nástup populismu v posledních letech?
Přednáší prof. Pavel Barša

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

úterý15. 10.

Okénko
17:00

Renesanční architektura a umění na dvoře Rudolfa II.

Mecenáš Rudolf II.
Symbolika dvou mimořádných staveb, Letohrádku královny Anny a Letohrádku Hvězda, oslavuje císařský majestát. Ukazuje to množství reliéfů a zdobných štuků, které vyvěrají z antické mytologie. Stavby Rudolfova děda a strýce se staly inspirací pro renesančního císaře, který zvolil za své sídelní město Prahu a učinil z ní pulsující centrum manýristického umění.
Přednáška představí Rudolfovy dvorní umělce a jejich mimořádná díla: Giuseppe Arcimboldo, Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Roeland Savery, Adrian de Vries a další. Nahlédneme do tajemství císařových sbírek, jejich poslání, uspořádání i umístění na Pražském hradě.
Přednáší Bohumil Vurm

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Zlatá práce

PŘÍBĚHY TĚCH, KDO VĚDÍ…
Projekt se zabývá podporou osob 50+ na trhu práce. V rámci projektu nabízíme bezplatné poradenství při sepsání životopisu a přípravě na pohovor. Vytváříme databázi zaměstnavatelů, kteří hledají pracovníky, a snažíme se je s klienty propojovat. Věříme, že generace osob starších 50 let má na pracovním trhu stále co nabídnout, a proto je součástí naší práce také osvěta a snaha bourat mýty a předsudky o tom, že lidé starší 50+ jsou pracovně méně schopní než generace mladší.
Beseda se Soňou Morawitzovou, koordinátorkou projektu

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Rio de Janeiro v době samby (a vodopády Iguaçu)

Cestovatelské úterky
První dojem jen dán polohou města v sevření hor a oceánu. Druhý je tvořen kontrastem nepopsatelné chudoby chudinských čtvrtí a vzrušujícího kouzla luxusu. K tomu přičtěte slavné pláže a několik z nepsaných divů světa – třeba třicet metrů vysoké sochy Ježíše Krista Vykupitele nebo Cukrové homole. To vše propojte elektrizující atmosférou neřesti a tance a získáte Rio de Janeiro v době karnevalu. Komu je to málo, může si na motorovém člunu vyrazit k patě nejrozsáhlejšího systému vodopádů světa Iguaçu, do míst nejúchvatnějších úkazů, jaké můžete na naší modré planetě spatřit.
Přednáší Miroslav Hrdlička

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa16. 10.

17:00

Meditace jako lék

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka
Meditace je základem duševní hygieny. Jde o způsob, jak se naučit pracovat se svojí myslí a poznat sama sebe. Forem a způsobů, jak meditovat je spousta a každý si může najít ty své. Budeme si o nich povídat, ale hlavně je prakticky zkoušet a pozorovat.
Přednáší Dita Lyner

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek17. 10.

Okénko
17:00

Kořeny čínské astrologie

VE SVĚTLE HVĚZD
Z nově přeložených starobylých rukopisů jednoznačně vyplývá, že čínští učenci si byli vědomi toho, že planety mají vliv jak na osudy lidí, tak na osudy celých říší. Z toho pak vyplynuly obavy, že by astrologie západního stylu mohla ohrozit bezpečnost čínských dynastií, a tak byla pod trestem smrti zakázána.
Přednáší Ing. Richard Stříbný

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Šárka Šišková a její nový román Dokonalý život?

Křest knihy a autorské čtení s herečkou Petrou Hřebíčkovou
Se svou oděvní tvorbou Šárka Šišková již dobyla svět a její modely jsou přítomny ve sbírkách Museum at FIT v New Yorku nebo Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Nyní se vedle oděvní tvorby naplno věnuje i psaní beletrie. Knihy si i sama ilustruje.
Po skvěle a svižně napsaných novelách Šárky Šiškové vydaných souborně v knize A co láska?, která sklidila u čtenářů velký ohlas, vyšel v srpnu 2019 její nový román Dokonalý život?. Autorka opět ujistila o svém talentu a schopnosti vyprávět přesvědčivý příběh ze současnosti, který má strhující tempo, věrohodnost dialogů, nálad, skutků. Autorka většinu roku 2018 prožila v přelidněném a rušném Hongkongu, kam odjela za prací. Zde se zároveň odehrává i poslední část románu plná autentických a velmi sugestivních pocitů z tohoto výjimečného města.
Speciálním hostem večera bude herečka Petra Hřebíčková, která knihu slavnostně pokřtí a spolu s autorkou přečte ukázky z nového románu.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Klíč ke spokojenosti

VEČERY S PSYCHOLOGIÍ DNES Ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes.
Co dělat, abychom se cítili vnitřně spokojeni? Dozvíte se, jak pracovat s vlastními emocemi, jak se vypořádat s minulostí a komplikovanými vztahy. Získáte podněty k uvědomění si, kdo jsem, co chci a v čem tkví má vlastní hodnota. Přednáška je spojena s křtem knihy Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás.
Přednáší Mgr. Charlotte Benátská, pedagožka a konzultantka v oblasti partnerských a rodinných vztahů.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek18. 10.

Okénko
19:00

Nový Zéland pěšky

KOLEM SVĚTA moderuje RNDr. Karel Wolf
Martin Mařík zdolal 3000 kilometrů dlouhý Te Araroa Trail od jihu k severu Nového Zélandu. Nyní povypráví o tom, jak překonal dlouhá údolí, hřebeny hor, přebrodil spoustu řek, potkal tropické cyklóny a jedno malé tornádo. Te Araroa Trail se pyšní celkovým převýšením více než 100 km, čímž se právem řadí mezi nejobtížnější treky na světě.
Jak to, že to celé zvládl bez řádného tréninku? Na krosnu připnul ukulele a celou cestu bral s nadhledem. Po 4 měsících putování si jen potvrdil, že žádný problém není tak velký, aby se nad ním nedalo usmát a zvesela pokračovat.
Přijďte ochutnat krásy Nového Zélandu, jedné z nejhezčích zemí světa.
Přednáší Martin Mařík

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

pondělí21. 10.

Okénko
15:30

Královská cesta - Staré Město a Karlův most

Seniorské pondělky

Vydejte se s námi opět na virtuální procházku s Evou Steinovou. Tentokrát se podíváme do míst, kudy přijížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. První ze dvou přednášek o Královské cestě věnujeme Starému městu a Karlovu mostu.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

Ženy a muži v českých dějinách

Cyklus o zajímavých postavách našich dějin pokračuje osobnostmi působícími v polovině 15. století. Dostane se na bojovníky, státníky i běžné obyvatele Českého království, budeme svědky bitev, státnických jednání, nahlédneme blíže i do každodenního života v pozdním středověku.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Paris a Helena

Příběhy antické mytologie v umění
Trojský princ Paris, kterému byla přislíbena nejkrásnější žena starověkého světa – Helena, která ovšem byla provdána za řeckého krále Meneláa. Její únos způsobil válečný konflikt, který je znám pod pojmem Trojská válka.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Únor 1948 a padesátá léta

KAPITOLY Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKA
Bezprostředně po konci války a obnově Československa začali komunisté, poslušni rozkazů z Moskvy, usilovat o destrukci státu a převzetí moci. Tyto snahy vyvrcholily násilným převzetím moci v únoru 1948. Jak reagovala veřejnost a jak komunistický režim, ve své první fázi nesmírně brutální a destruktivní, měnil naši vlast v ruskou kolonii? Existovaly v Československu koncentrační tábory, srovnatelné s nacistickými? Existoval třetí odboj?
Přednáší spisovatel, knihkupec a nakladatel Jiří Padevět (1966). Autor řady bestselerů, např. za knihu Průvodce protektorátní Prahou získal cenu Magnesia Litera, jehož podání moderních dějin lze charakterizovat jako paměť konkrétních míst, ulic, nároží a domů. Stream.cz točí podle jeho vyprávění pořad Krvavá léta.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Laboratoř sexu

Laboratoř mysli
Přednáška se věnuje lidské sexualitě, jakožto objektu vědeckého zkoumání. Budou představeny výzkumy z dílny Laboratoře evoluční sexuologie a psychopatologie v NUDZ na témata sexuálního vzrušení, partnerských vztahů či parafílií. Vtipnou a zábavnou formou vám ukážeme, jak měřit lidskou sexuality od jednoduchého dotazníku, přes genitální sondy, až po měření aktivity mozku.
Sdělení vzniklo s podporou grantu GAČR 17–23718S a projektu Národního programu udržitelnosti I (NPU I).MŠMT LO1611
Přednáší Mgr. Kateřina Klapilová, PhD., Mgr, Renáta Androvičová a Mgr. Klára Bártová, PhD.

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

úterý22. 10.

Okénko
17:00

Jsou kryptoměny pro každého?

K čemu se reálně dají použít kryptoměny?
Jak se dají koupit?
Jak je bezpečně uchovat před hackery?
Jak se jimi platí?
Směnárna, burza, tržiště – jak se zaregistrovat a obchodovat?

To a spousta dalšího…prostě vše, co potřebujete vědět, než vstoupíte do světa kryptoměn.

Ústřední knihovna

Cena 60,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Íránské výzvy

Blízký východ na rozcestí
V posledních letech situace kolem Íránu nepřestává plnit stránky světových médií. Země, která je označovaná za součást „Osy zla“ je zároveň úhlavním nepřítelem Spojených států, lákadlem asijských i evropských investorů i vytouženou destinací tisícovek turistů. Jak se Írán dostal do této složité pozice? Jak to za jeho hranicemi vypadá? Co si myslí sami Íránci?
Přednáší íránistka Lenka Hrabalová (www.lenkahrabalova.cz)

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa23. 10.

Okénko
17:00

Ohlédnutí za výstavou Dokonalý diplomat

ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o. www.arsviva.cz

Národní památkový ústav v Českých Budějovicích připravil v loňském roce výstavu Dokonalý diplomat, jejíž název byl vypůjčen ze stejnojmenné italské příručky z roku 1649, dedikované Humprechtu Janu Černínovi. Výstava přinesla objev řady zajímavých exponátů ze zámeckých depozitářů, z nichž velká část souvisí s rodem Černínů, posledních pánů na Jindřichově Hradci. Podařilo se takto soustředit výběr obrazů, grafik, knih a archiválií dokumentujících zejména diplomacii raného novověku, kdy se uplatnila v císařských službách i řada českých aristokratů. Přednáška bude tak pozvánkou do Jindřichova Hradce, kde černínské jádro výstavy zůstává přístupné v nově zpřístupněných prostorách Adamova křídla jindřichohradeckého zámku.

Přednáší doc. PhDr. Zdeněk HOJDA, CSc., FF UK

POZOR! Od pátku 28. června do pondělí 2. září 2019 je zcela uzavřena pokladna sálů Ústřední knihovny. TIP! Během léta nakupujte vstupenky on-line. Možnost rezervací a přímého nákupu na pokladně znovu nabízíme od úterý 3. září 2019.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek24. 10.

Okénko
17:00

Anežka Česká a Vilemína Česká

SLAVNÉ PŘEMYSLOVNY: VĚSTKYNĚ, SVĚTICE A ABATYŠE
Mnohé přemyslovské princezny byly ve středověké Evropě známé jako významné duchovní učitelky i věštkyně, obdobně jako slavná Hildegarda z Bingen. Ve stejné době působila také Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I., zakladatelka českého rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. V Itálii se proslavila Vilemína Česká, zřejmě Anežčina levobočná příbuzná, zakladatelka duchovního hnutí vilemínitů. O evropský věhlas Přemysloven se zasloužily i další, jejichž duchovnímu odkazu je tento cyklus věnován.
Anežka, dcera krále Přemysla Otakara I., založila v Praze ve 13. století spolu se svým bratrem Václavem I. hned dva kláštery: Anežský klášter a konvent nově ustanoveného ryze českého rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. V Evropě se brzy po ní proslavila také její levobočná příbuzná Vilemína Česká, zakladatelka duchovního hnutí vilemínitů, považovaná v Itálii za světici a vtělení Ducha svatého. Její ostatky byly krátce uchovávány v cisterciáckém klášteře v Chiaravalle u Milána.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Cesta k moudrosti

VEČERY S REGENERACÍ Ve spolupráci s časopisem Regenerace.
Pojetí rozšířených stavů vědomí a zamyšlení nad jejich funkcí ve vývoji lidstva a formování osobnosti. Hloubka ponoru a síla poznání v souvislosti s poctivou a dlouhodobou přípravou na cestu. Rozdíl mezi půstem a hladovkou, meditací a tichým sezením, odolností a změkčilostí. Cestování za zážitky, hra na šamany – módní trendy budování pýchy nebo naděje na transformaci?
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

úterý29. 10.

Okénko
17:00

Cestování třetího věku

Kdo z nás v dětství po přečtení Dětí Kapitána Granta od Julese Verna nezatoužil po dalekých světech?
Někdy možnost splnit si dětský sen nastane až v důchodovém věku. Nechte se fascinovat tajuplnými slovy Patagonie, Ohňová země.
Přednáší Mgr. Vladimír Petříček

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Konspirační teorie a český internet

Mediální gramotnost
Konspirační teorie a česká internet. Seznamte se světem, v němž o moc soupeří iluminátí a skupina Magnum 12. S mozkem vám manipulují 5G sítě, reptaliáni patří k těm přijatelnějším hypotézám a to celé přináší někomu peníze a někomu jen podivný klid v duši. Přednáška představí, jak se daří českým konspiracím a odkud berou svou sílu a jestli s tím lze něco udělat.
Přednáší uznávaný mediální odborník, vysokoškolský pedagog a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. (*1974).

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa30. 10.

Okénko
15:00

České malířství – Mikuláš Medek

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáška se koná v učebně pobočky Opatov.

Opatov, Opatov - Artotéka

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

840 km sám pěšky přes Pyreneje

Srdečně vás zveme na cestovatelskou přednášku geografa a milovníka horského trekingu Jakuba Šolce. Dozvíte se, co obnáší projít pěšky a sám 840 km Pyrenejemi od Atlantiku ke Středozemnímu moři. Pokud máte rádi horský treking nebo chcete jen zjistit jaké to je, když se člověk vymaní z uspěchaného městného života a jeho každodenní náplň se omezí jen na potřebu pít, jíst, chodit a spát, pak je tato přednáška přesně pro vás.

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Intimní život v partnerství

VEČERY S PSYCHOLOGIÍ DNES Ve spolupráci s časopisem Psychologie dnes.
Pohled na mužskou a ženskou sexualitu, jak v partnerství pracovat s mužskou a ženskou polaritou? Jak se vypořádat s emočními bloky, které brání přirozenému sbližování se s partnerem? V přednášce otevřeme témata, která pomohou partnerům v otevřenější komunikaci vedoucí ke zlepšení jejich sexuálního života.
Přednáší Ing. Adéla Karlovská, lektorka a koučka v osobním rozvoji a Mgr. Charlotte Benátská, konzultantka v oblasti partnerských a rodinných vztahů.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek31. 10.

Okénko
17:00

O skrytém potenciálu s Janem Mühlfeitem

Ve spolupráci s Nadací Krása pomoci.
Jan Mühlfeit téměř dvaadvacet let působil ve firmě Microsoft, z toho posledních patnáct let v nejužším vedení. Aktuálně se zaměřuje na rozvoj potenciálu u dětí i dospělých, práci s motivací a se silnými stránkami lidí. Přednáška bude úžeji zaměřená na cílovou skupinu lidí starších 50 let.
Přednáší Jan Mühlfeit, český manažer, globální stratég, kouč a mentor

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Léčba bolesti zad

VEČERY S REGENERACÍ Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE
Zkušená fyzioterapeutka vás seznámí s problémy při bolestech krční, hrudní a bederní páteře a kloubů ruky při práci s počítačem. Přednášku doplní praktické ukázky účinné pomoci.
Přednáší PhDr. Šárka Menclová, vedoucí Centra zdraví ALAID v Čelákovicích.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Něco za něco - hra o zneužití moci

SHAKESPEARE A JEHO DOBA Ve spolupráci s British Council

W. Shakespeare napsal hořkou komedii Něco za něco (Measure for Measure) v roce 1603 a dotýká se v ní zásadních témat lidské existence, morálky, moci a korupce. Hlavní postavou hry je kníže Vincentio, vládce Vídně, ve které už čtrnáct let i přes přísné zákony bují všemožné neřesti. Jak situaci řeší? Předstírá odjezd a tajně pozoruje, jak si jeho zástupce ve své funkci vede. Podaří se mu nastolit pořádek? Dokáže odolat pokušení stavět sám sebe nad zákon? Jak se zachovají další postavy? Tato hra mobilizuje smysl pro spravedlnost a nastoluje palčivé otázky, které jsou stále aktuální.
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Program na září

Říjen 2019

Program na listopad
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en