Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na září

Říjen 2018

Program na listopad
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

pondělí1. 10.

Okénko
15:00

Krása pomoci

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
Přednášky se konají ve spolupráci s Nadací Taťány Kuchařové.
Zlatá práce
Projekt Zlatá práce je služba aktivně zprostředkovávající práci lidem ve věku 50+. Po úspěšné alokaci na pracovní pozici se zajímáme o spokojenost našeho člověka a zajišťujeme vzdělávání s pomocí partnerské společnosti.
Přednáší Filip Burda
Doma bez obav
Projekt Doma bez obav pomáhá seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Na přednášce vám pomůžeme zorientovat se v síti sociálních služeb i příspěvků a nastíníme zásady péče o blízkého v domácím prostředí.
Přednáší Blanka Roušalová
Dobrovolnické programy
V rámci dobrovolnického programu propojujeme dobrovolníky s klienty. Naším cílem není jen propojování dobrovolníků z řad studentů, ale propojování mladších seniorů se staršími.
Přednáší Jaroslava Kostohryzová
*

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Kresleno z paměti

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Lístek do nového světa

O výtvarníkovi a animátorovi Paulovi Fierlingerovi. Vyprávění a pásmo animovaných filmů.
Uvede Mgr. Petr Bilík, Ph.D, pedagog z katedry divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Večer je věnován životním osudům a tvůrčím vrcholům jednoho z nejvýznamnějších představitelů tzv. animovaného dokumentu, Paula Fierlingera. Fierlingerůvo dětství i mládí (dítě diplomatů, synovec ministerského předsedy) byly silně poznamenány globálními politickými zvraty, stejně jako nepřívětivým rodinným prostředím, které utvářelo jeho specifickou osobnost i vidění světa. Narozen v Japonsku, vychováván v USA, přemístěn do komunistického Československa, poté jeho útěk po Západní Evropy až po výjimečnou kariérou nezávislého animátora v USA – to je nevšední story plná zvratů a nových začátků. Na Fierlingerově případu je stejně zajímavá jeho lidská proměna (z bohéma eruptivní povahy a umělce závislého na alkoholu ve vyrovnaného muže s vysokou mírou sebereflexe), jakož i jeho tvůrčí cesta vedoucí od karikatur, reklam a politických agitek až k oscarovým nominacím za nezávislou kinematografickou tvorbu vznikající ve vlastní produkční společnosti. Vzpomínku doplní ukázky z animované tvorby pro Sesame Street a z filmů a Drawn from Memory (Kresleno z paměti, Paul Fierlinger, 1995) a My Dog Tulip (Můj pes Tulip, Paul a Sandra Fierlingerovi, 2009).
Přednáška je součástí projektu Lístek do Nového světa, kterým si připomeneme mimořádné představitele československého kulturního života, jenž byli nuceni na počátku druhé světové války opustit republiku a odejít do USA. Tady pak během doby významně ovlivnili kulturní scénu. Organizátorem projektu je Czech National Trust (www.czechnationaltrust.org). Projekt ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze je podpořen velvyslanectvím USA, Ministerstvem kultury ČR a MČ Praha 1

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý2. 10.

Okénko
18:00

Kapitoly z dějin Československa II.

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM AV ČR
Československo a Polsko 1918: rozdílné cesty k samostatnosti
Boj Čechů a Slováků za svůj stát – Československo – během první světové války měl od počátku v podstatě jasně vymezené spojence a nepřátele. Poláci byli naproti tomu v mnohem složitější, ba schizofrenní situaci. Území jejich státu už více jak sto let zůstávalo rozděleno mezi tři mocnosti, které v roce 1914 stály proti sobě: Rakousko-Uhersko s Německem proti Rusku. Která ze záborových mocností je největší překážkou obnovení Polska? Odpověď na tuto otázku nebyla pro Poláky vůbec jednoduchá.
Přednáší doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc.
T. G. Masaryk a Slovensko
Vztah T. G. Masaryka ke Slovensku byl výrazně odlišný od dobových představ, jež Slovensko představovaly jako exotickou a neznámou krajinu. V osobní rovině, tak v rovině jeho státněpolitických ambicí chápal Slovensko a Slováky jako národ v nedělitelné vzájemnosti s Čechy. Otázka česká se mu stávala i otázkou slovenskou. Masarykův postoj k Slovensku však za 74 let existence československého státu prošel vývojem, jenž se často a záměrně vymykal skutečnosti.
Přednáší doc. PhDr. Zlatica Zudová, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Mozek, prostor a čas

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
V bdělém stavu si neustále uvědomujeme svoji pozici v prostoru i směr a vzdálenosti k důležitým místům v prostředí. Stejně jako neustále vnímáme prostorové uspořádání, jsme si ustavičně vědomi i plynutí času a uvědomujeme si časové vztahy k různým událostem v našem životě. Čas a prostor jsou základními dimenzemi, které formují naše vnímání reality i sebe sama.
Jaké jsou však mozkové struktury a mechanismy podílející se na reprezentaci prostoru a času v mozku? A jsou tyto mechanismy propojeny? Odpovědi na tyto otázky mohou být užitečné jak v samotném studiu mozkových funkcí, tak například i pro diagnostiku některých neuropsychiatrických onemocnění. Přijďte se dozvědět víc.
Přednáší PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D., jež vystudovala biologii na Přírodovědecké fakultě a psychologii na Filozofické fakultě UK. Doktorské studium ukončila na 2. Lékařské fakultě UK v oboru neurovědy. V současné době se věnuje výzkumu v oblasti kognitivních neurověd v Národním ústavu duševního zdraví. Zaměřuje se především na percepci času, epizodickou paměť a teorii mysli, jejich neuronální mechanismy, ale i na jejich vývoj v ontogenezi a fylogenezi.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa3. 10.

Okénko
17:00

Antikoncepce v širších souvislostech

Cyklus Zdraví a životní styl

ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

Antikoncepce v širších souvislostech …. aneb skrytý vliv antikoncepce na rozhodování ženy stát se matkou. Volbu, zda se chceme nebo nechceme stát matkou, činíme každý den v okamžiku, kdy si vkládáme antikoncepční pilulku do úst… Jaký má vlastně antikoncepce dopad na sexuální chování ženy a výběr partnera? Jaký má vliv na reprodukční strategii ženy? Nevede nově nabytá svoboda k odkládání mateřství? A nemůže se stát, že se původní provizorní syntetická neplodnost stane definitivní neplodností?

Přednášet bude MUDr. Helena Máslová

Lékařka s praxí v gynekologicko-porodnickém oboru, v léčebně pro dlouhodobě nemocné a dalších oborech. Získané zkušenosti ji přivedly k psychosomatické a primární medicíně a posléze k založení Centra psychosomatické péče. Nyní se věnuje zejména psychogynekologii, ženskému zdraví a reprodukci z pohledu psychosomatických souvislostí.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek4. 10.

Okénko
18:00

Velký Kavkaz očima Jakuba Šolce

Zveme na cestopisnou přednášku s projekcí.

Jakub Šolc promluví o bláznivém nápadu šesti přátel utužit vzájemné vztahy na 250 kilometrů dlouhém treku daleko v opuštěných horách Velkého Kavkazu. Přednáška nejen o divokých historkách, fyzicky i psychicky náročných chvílích, ale především o nezapomenutelných přírodních krásách ve vysokohorské krajině regionů Tusheti, Khevsureti, Kazbegi a Svaneti.

Chcete zjistit, jaké to je žít tři týdny s batohem na zádech a čtyřmi ženami po boku v podmínkách, které zdaleka nepředstavují sny většiny instagramových dam?
Nebo jak dopadají rozhovory s místními, když jedinou jazykovou výbavou rusky nejlépe mluvícího člena je věta ,,Chyběl jsi mi, Ivane‘‘?
Pak je tato přednáška přesně pro vás!

Vozovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Agresivita v lidském životě

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Agresivita působí destruktivně na mysl, city, vztahy a podílí se i na vytváření životních postojů. Agresivita utváří osobnostní charakteristiku a může si osvojit způsob myšlení a chování v jakémkoli věku. Jak lze konstruktivně využit agresivního chování v komunikaci s agresorem? Jaké jsou možnosti kultivace, transformace a bezpečného uvolnění agresivity?
Přednáší psychoterapeutka PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek5. 10.

Okénko
19:00

Návod na chytré cestování

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek www.kolemsveta.cz
Hana Machalová 7× obletěla zeměkouli. Po celé republice dodává optimismus a kuráž lidem, kterým běžný život klade překážky ve splnění jejich cestovatelských snů. Přijďte si pro nové povzbuzení k vlastnímu objevování světa. Nyní si pro nás připravila návod, jak chytře cestovat po celý rok s tipy na cesty, které ušetří spoustu času a peněz. Uvidíte celou škálu možností a budete se dobře bavit. Její cesty sledujte na www.facebook.com/snadnodosveta.
Přednáší Hana Machalová

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé, studenty.

pondělí8. 10.

Okénko
17:00

Ženy a muži v českých dějinách 2018

Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

úterý9. 10.

Okénko
17:00

Několik poznámek k únoru 1948

Několik poznámek k únoru 1948 a době poúnorové

Přednáška bude zaměřena na nové poznatky k průběhu komunistického převratu v únoru 1948 a způsoby potírání rodící se protikomunistické rezistence ze strany bezpečnostního aparátu v prvních měsících nového režimu. Přednáší PhDr. Petr Svoboda, Ph.D.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

První republika a doba skautů

První republika a raná doba skautingu a trampingu

V době kolem první světové války ožily české lesy mnoha novými hlasy. Nejprve k nám roku 1912 přišel skauting, brzy na to zaplály v údolích divokých řek první trampské ohně. Skauting i tramping se během 20. a 30. staly nepřehlédnutelnou součástí života 1. republiky. Vzájemně ze sebe vycházely a inspirovaly se, ale také spolu soupeřily – ať už v rovině osobní nebo politické. O vzniku obou hnutí, jejich proměnách i občasném konkurenčním boji budou vyprávět Jan Pohunek z Etnografického oddělení Národního muzea a Roman Šantora – Bobo ze Skautského institutu. Dojde i na dosud málo známé kuriozity a zajímavosti z prvorepublikových skautských táborů i trampských osad i campů.
https://www.skautskyinstitut.cz/
http://www.nm.cz/…ke-oddeleni/

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Beseda s Petrou Procházkovou

MILION 21: cestopis kulturních souvislostí
Svědectví novinářky Petry Procházkové z terénu komplikuje zjednodušený pohled na soužití různých náboženských a etnických skupin, zejména v postsovětském prostoru a ve východní Evropě. Přijďte si poslechnout konkrétní zkušenosti z prolínání běžného soužití a identitárního soupeření v těchto oblastech. Hostem večera bude politoložka Zora Hesová.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa10. 10.

Okénko
17:00

Architekt J. J. Polívka

Lístek do nového světa
Stavební inženýr, podnikatel a architekt Jaroslav Josef Polívka (1886–1960) patří k výrazným osobnostem meziválečného Československa. V roce 1939 realizoval s Kamilem Roškotem československý pavilon na Světové výstavě v New Yorku. Polívkovou doménou byly železobetonové mosty a také klenby velkých sálů, hal i pasáží. Mezi jeho neznámější dílo patří konstruktivistický palác Chicago na pražské Národní třídě, na němž spolupracoval s Josefem Havlíčkem. Samostatně realizoval několik vil v pražské Bubenči.
Po okupaci Československa fašistickým Německem se usadil ve Spojených státech v Kalifornii a záhy začal přednášet na univerzitě v Berkeley. Kromě práce v laboratoři materiálového inženýrství se věnoval projektům pro armádu a námořnictvo. Dvě desetiletí se spolupodílel na ikonických projektech nejslavnějšího amerického architekta 20. století, Frank Lloyd Wrighta, jako jsou rozšiřující se spirála Guggenheimova muzea, tzv. Butterfly Bridge přes sanfranciský záliv či nerealizovaný tzv. Mílový mrakodrap v Chicagu.
Přednáší Mgr. Ladislav Zikmund-Lender, historik architektury, kurátor a pedagog na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:17

Cesta po Makedonii

Cesta po Makedonii s Ing. Richardem Grégrem

Jaká je Makedonie? Kláštery v horách, divoká romantická příroda. Mimo turisticky známých pozůstatků antických měst jako je Stobi, Heraclea, najdeme třeba Isar Marvinci, Bargalu volně v kopcích. Sem ještě turisté nechodí. Jsou tady i staré křesťanské chrámy, archeologické naleziště a megalitická observatoř Kokino, Ohridské, Prespanské jezero s ostrovy plnými vykopávek i pelikánů. Nahlédneme i do řecké provincie, kde se narodil Alexandr Veliký.

Hradčany

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

František Roith (1876-1942)

František Roith – nejen architekt budovy Ústřední knihovny

Patří k nejvýznamnějším představitelům moderny a meziválečného moderního klasicismu v českých zemích. Studoval u Josefa Zítka na pražské technice a pak v mistrovském ateliéru Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii, tehdy nejvýznamnějším středoevropském učilišti. Po návratu do Prahy projektoval před první světovou válkou ve wagnerovském stylu několik budov, např. vlastní dům v Dřevné ulici v Praze, víkendové rodinné domy v Černošicích nebo jez u Mělníka. Vynikající byly i jeho nerealizované soutěžní návrhy z té doby, např. na lázeňský dům v Luhačovicích. V meziválečném období byl pak především autorem monumentálních budov ve stylu moderního klasicismu, které najdeme v Praze, Plzni, Brně nebo Jilemnici. K jeho pražským realizacím patří např. budova Šekového úřadu na Václavském náměstí (dnes Komerční banka), budovy ministerstva financí a zemědělství nebo býv. Živnostenská banka na náměstí Republiky (dnes Česká národní banka). Asi nejznámější z těchto prací je budova knihovny s reprezentačním bytem primátora na Mariánském náměstí (dnes Ústřední knihovna) s krásným interiérem ve stylu art deco Roith projektoval i továrnu, činžovní a rodinné domy nebo funkcionalistickou sokolovnu na Vyšehradě. Byl také autorem řady vodních děl: mostů, zdymadel a přehrad.
Přednáší Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek11. 10.

Okénko
15:00

Rezidence pražských primátorů

Zveme vás na přednášku s promítáním fotografií, během které nás historik a publicista PhDr. Jiří Bartoň virtuálně provede Rezidencí primátora. Přednáška se koná v rámci cyklu Za předními místy české historie vsedě (vždy druhý čtvrtek v měsíci od 15.00 hod.).

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Symbolika ryby

SYMBOLY A ZNAKY V UMĚNÍ A ARCHITEKTUŘE
Ryba patří k nejstarším symbolům, původně souvisejícím s plodností Bohyně matky. Proto se stala též atributem bohyní Hathor, Eset, Afrodité, Venuše aj. V Egyptě bývala spojována i s plodností boha Usíra, v Číně s hojností a obnovou, u Keltů představovala zdroj božského vědění. Pro Řeky, Římany a Židy byla také pohřebním symbolem, souvisejícím s posmrtným životem. S rybou je úzce propojena také křesťanská symbolika, neboť Ježíš byl zpočátku označován jako ICHTYS (řecky ryba) a apoštolové jako „rybáři lidí“.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Odkud a kam?

ČR VE SVĚTLE HVĚZD
Perspektivy našeho státu na další desetiletí. Jaké lekce jsou před námi, co můžeme očekávat v přírodě a ve společnosti? Bude pokračovat vysušování krajiny nebo se vše srovná? Jaké jsou předpoklady pro úspěchy české ekonomiky, mezinárodních vztahů nebo sportovních utkání?
Přednáší Ing. Richard Stříbrný

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Tajemství Tarotu

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Lze pomocí Tarotu předvídat budoucnost? Odpověď na tuto otázku je podložena pětadvacetiletou zkušeností lektorky s výkladem Tarotových karet. Představíme vám historii Tarotu, velkou i malou arkánu a nejznámější světové Tarotové sady.
Přednáší Věra Várady.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pondělí15. 10.

Okénko
17:00

Máme se bát ruské propagandy?

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Česko je pod silným vlivem dezinformační kampaně. Ovlivnila prezidentské volby, denně zasahuje do našich životů. Kdo ji organizuje a co jsou jeho cíle? Jak se proti lžím ve veřejném prostoru bránit?
Přednáší novinář Ondřej Kundra, investigativní novinář, dlouholetý člen redakce týdeníku Respekt a spisovatel. Ve svých textech se soustředí primárně na politická témata, dezinformace, hoaxy a propagandu. V roce 2011 získal za politické analýzy a investigativní texty novinářskou Křepelku a v roce 2017 i novinářskou cenou Magnesia Litera v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek za vítězný text o ruských vazbách Martina Nejedlého, poradce prezidenta republiky.
Autor knih: Meda Mládková – Můj úžasný život; Putinovi agenti – jak ruští špioni kradou naše tajemství; Můj syn terorista. Kniha Putinovi agenti byla Českým rozhlasem zpracována do podoby radioknihy a nominována na cenu Magnesia Litera.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Architektura meziválečné ČSR

Architektura meziválečné ČSR s přihlédnutím ke Královským Vinohradům

Přednáška bude věnována „oficiální“ architektuře I. republiky, jak se objevuje na veřejných stavbách (respektive stavbách pořizovaných z veřejných prostředků) a architektuře „neoficiální“, stavěné pro soukromé stavebníky a jejich vlastní využití. Konkrétně budou představeny dobové dopravní, technické a účelové stavby, včetně průmyslových a komerčních celků (plynárna, spalovna, letiště, nákladové nádraží). Opomenuty nebudou ani meziválečné stavby na Královských Vinohradech. Přednáší PhDr. Jindřich Noll.

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
19:00

Postel hospoda kostel

Talk show Zbigniewa Czendlika
Vyprávění příběhů ze života oblíbeného římskokatolického kněze, podané s humorem jemu vlastním. S diváky Městské knihovny v Praze se Zbigniew Czendlik setká už podruhé a rozhodně bude opět o čem vyprávět – podělí se nejen o příběhy z osobního života, ale i o své postřehy ze současného dění ve světě.
Během večera představíme také knihu Zbigniewa Czendlika a Markéty Zahradníkové Postel hospoda kostel, která vyšla v říjnu 2016 a získala hned cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také v Polsku, pod názvem Bóg nie jest automatem do kawy. Součástí pořadu bude autogramiáda této knihy.
Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti, působící od roku 1992 v České republice, a děkan lanškrounský. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí rovněž jako moderátor, např. v pořadu České televize Uchem jehly (2011) nebo Českého rozhlasu Dvojky v pořadu Jak to vidí (2015). Rád sportuje, dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo lyžuje. Aktivně se podílí na charitativních a sociálních projektech různého typu, za účelem podpory seniorů či dětí s hendikepem. Je patronem psího útulku.

Ústřední knihovna

Cena 150,-

Určené pro: dospělé.

úterý16. 10.

Okénko
17:00

Češi a jejich duševní zdraví

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
Jak jsou na tom Češi se svým duševním zdravím? Jaké mají postoje? Roste počet duševních onemocnění v populaci a jakou představují duševní onemocnění zátěž pro společnost? Kolik lidí s duševním onemocněním se vůbec neléčí? Ukážeme si výsledky aktuálních studií provedených v Česku a v zahraničí a řekneme si, jaký vliv na výsledky má stigmatizace a neochota mluvit o problémech spojených s nemocemi duše. Jaké jsou cesty ke zlepšení a jak může pomoci současná reforma psychiatrické péče?
Přednáší sociolog Petr Winkler, vedoucí výzkumného programu Sociální psychiatrie. Věnuje se výzkumné činnosti související s reformou psychiatrické péče, psychiatrické epidemiologii, sociální psychiatrii a ekonomii duševního zdraví. Dále se zabývá výzkumem efektivity zdravotních a sociálních služeb, výzkumem v oblasti sebevražd, stigmatizace a diskriminace.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

S Břetislavem Turečkem o Íránu

MILION 21: cestopis kulturních souvislostí
Zatímco se arabský svět otřásá v základech, sousední Írán se jeví jako jeden z nejstabilnějších států Blízkého východu. Země spojovaná s řadou kontroverzí však vyvolává ve světě nemalé vášně a přibývá hlasů, že by bylo vhodné svrhnout i tamní režim…
O Íránu bude hovořit Břetislav Tureček (1970), který o regionu coby novinář napsal čtyři knihy (mj. Labyrintem Íránu), nyní vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha a znát jej můžete také coby pravidelného hosta pořadu Jak to vidí… na ČRo Dvojce.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa17. 10.

Okénko
17:00

Borneo

Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové. Borneo krásné i drsné Vypravíme do malajské části třetího největšího ostrova světa – Bornea. Podnikneme treky pěšky i lodí do tropické džungle států Sarawak a Sabah, abychom spatřili divoké orangutany a zvláštní nosaté opice kahau, vousatá prasata i pestré zoborožce. Budeme spát v domorodých vesnicích s příslušníky obávaného kmene Dajaků v jejich „dlouhých domech“ a zúčastníme se velké folklorní slavnosti Gawai. Vydáme se na výpravu za největší kvetoucí rostlinou světa – raflésií. Domorodé stezky nás provedou pralesem, plným divokých orchidejí, masožravých láčkovek a ohromující pestrostí zvířecí i ptačí říše. Nevynecháme ani obrovské jeskyně NP Niah a Mulu, kde hnízdí tisíce netopýrů a salang, z jejichž hnízd se vaří proslulá polévka! Ponoříme se i do hlubin moře na proslulém atolu národního parku Tunku Abdul Rahman a necháme se okouzlit životem na jeho korálových útesech. A možná, kdo ví, se i setkáme se Sandokanem? Na závěr si krátce prohléd- neme i Singapur na jihu malajského poloostrova a hlavní město Malajsie Kuala Lumpur.

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Autismus očima autisty

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka
Osobní zpověď ženy, EFT terapeutky, které byl Aspergerův syndrom diagnostikován až v 48 letech, vám dá nahlédnout do vnitřního světa autistů, jejich vnímání i do každodenního života. Ale také do problémů dobré a špatné diagnostiky, která může obrátit život vzhůru nohama.
Přednáší Zdena (Sindy) Katayama

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:17

Vliv zvuku na člověka

Úvod do muzikoterapie

Muzikoterapie patří k oborům, jež využívají harmonizačního účinku hudby na člověka. Zpěv a hra na vybrané hudební nástroje s určitým laděním mají příznivý vliv na energetickou strukturu člověka, čehož lze využít pro terapeutickou praxi. V rámci přednášky zazní i hudební ukázky z praktické muzikoterapie. Přednáší Dr. Hana Blochová.

Hradčany

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Zelená Sahara

STŘET CIVILIZACÍ: AFRIKA
Výzkumy ukazují, že poměrně nedávno, ještě před pěti tisíciletími, byl prostor dnešní Sahary téměř rájem na Zemi. Krajinou s mnoha jezery, řekami a stády divokých zvířat. V tomto prostoru se dokonce zrodila jedna z nejstarších vyspělých civilizací starověku. Jak je to možné? Bude řeč o „saharské pumpě“, o souvislostech s ledovými dobami a o tom, jak vypadá výzkum, který převratné poznatky o saharské minulosti přináší.
Přednáší paleoekolog doc. Petr Pokorný, Ph.D. z Centra pro teoretická studia UK

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek18. 10.

Okénko
17:00

Velký Kavkaz očima Jakuba Šolce

Zveme na cestopisnou přednášku s projekcí.

Jakub Šolc promluví o bláznivém nápadu šesti přátel utužit vzájemné vztahy na 250 kilometrů dlouhém treku daleko v opuštěných horách Velkého Kavkazu. Přednáška nejen o divokých historkách, fyzicky i psychicky náročných chvílích, ale především o nezapomenutelných přírodních krásách ve vysokohorské krajině regionů Tusheti, Khevsureti, Kazbegi a Svaneti.

Chcete zjistit, jaké to je žít tři týdny s batohem na zádech a čtyřmi ženami po boku v podmínkách, které zdaleka nepředstavují sny většiny instagramových dam?
Nebo jak dopadají rozhovory s místními, když jedinou jazykovou výbavou rusky nejlépe mluvícího člena je věta ,,Chyběl jsi mi, Ivane‘‘?
Pak je tato přednáška přesně pro vás!

Lužiny

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Desatero spotřebitele

Přednáška o nakupování a kvalitě výrobků

Jak najít a rozeznat kvalitní potraviny? Jak rozumět etiketám na obalech? Jak prohlédnout nekalé obchodní praktiky? Jak souvisí životnost výrobků s trvale udržitelným rozvojem a hospodářstvím odpadu? Zveme vás se Sdružením českých spotřebitelů na přednášku s diskusí.

Barrandov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
19:00

Trpělivost: přirozená meditace všedního dne

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Trpělivost není znakem pomalosti, lhostejnosti a lenosti. Je to důležitá vlastnost osobnosti, kterou lze pěstovat a rozvíjet meditativními technikami. Je drahokamem, který vkládáme do vztahů, i pomocníkem při výchově. Trpělivost vede k moudrosti a zralosti, přesto má netrpělivost mládí kromě negativních dopadů i jisté přednosti.
Přednáší psychoterapeutka PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek19. 10.

Okénko
19:00

Nejlepší treky Jižní Ameriky

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek www.kolemsveta.cz
Argentinským průsmykem nedaleko legendární hory Fitz Roy se žene vítr o rychlosti 100 km za hodinu a snaží se tě shodit z převisu. Stejně jdeš dál, protože nejbližší civilizace je od tebe vzdálená dva dny ať už pokračuješ dopředu, anebo se otočíš a jdeš zpět. Čekat nemá smysl, protože zítra může foukat ještě víc. V chilském Torres del Paine tě v půlce cesty (po 4 dnech) čeká neuvěřitelný výhled na ledovec, ale přes noc napadne v nejvyšším bodě treku metr čerstvého sněhu a teď ti stojí v cestě… Stezka inků v Peru tě cestou na Machu Picchu zavede do výšky 4600 m. Není ti dobře, blbě se ti dýchá, ale ostatním je hůř. Hodíš na záda náklad za tři, snažíš se držet morálku a dovést všechny v bezpečí do dalšího tábora… Jak se na to připravit, co si nikdy nezapomenout a jaký má vlastně smysl se do toho pouštět?
Přednáší David Šrámek

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé, studenty.

Okénko
19:00

S Pavlem Kosatíkem o našich osmičkách

Přijměte pozvánku na besedu o našich osudových osmičkách s Pavlem Kosatíkem (*1962), publicistou a popularizátorem moderních českých dějin. Jeho tvorbu charakterizuje psychologický zájem o motivace osobností, které stály za klíčovými rozhodnutími o budoucnosti českého národa. Osudové volby zasazuje do kontextu příběhů, které k nim vedly, a uvažuje, nakolik skutečně realisticky vycházely z postojů a vůle aktérů.
Besedu se známým spisovatelem k osmičkovým výročím uvádí literární historik Petr Andreas (*1985), autor knihy Vybírat a posuzovat o literární kritice v období normalizace (2016).

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý23. 10.

Okénko
17:00

T. G. M. a hudba v jeho životě

Jakou roli hrála hudba v životě T. G. Masaryka? Jakou hudbu měl rád a nerad? Jak ovlivňoval hudební scénu jako prezident? Jaký byl naopak její vztah k němu? Existuje něco jako Masarykův kult v hudbě?
Popularizační přednáška muzikologa Viktora Velka doplněná živými hudebními vstupy souboru Ostravská bandaska (klavír, zpěv, housle) se vztahem k T. G. Masarykovi a k událostem kolem roku 1918.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Vznik skupiny surrealistů v ČSR

V československé skupině surrealistů působili Vítězslav Nezval, Karel Teige, Toyen, Jindřich Štyrský a další slavní i méně známí představitelé meziválečné avantgardy. Způsob, jakým se umělecký svaz Devětsil přetavil roku 1934 do skupiny surrealistů, odráží ve svých peripetiích celou řadu jevů, spojených s kulturní, ale i politickou situací meziválečné éry.
Na základě deníkových záznamů zakladatele skupiny Vítězslava Nezvala a dalších dobových záznamů rekonstruuje okolnosti jejího vzniku badatel Bruno Solařík, který je sám účastníkem surrealistických aktivit, o českém surrealismu přednášel v rámci mezinárodního projektu ECES při FF UK a publikoval řadu statí o různých fázích surrealistické činnosti u nás.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa24. 10.

Okénko
17:00

Architektura pro umění

Architektura pro umění – hledání galerijní budovy v Praze

ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz

Praha nemá jeden ústřední objekt pro Národní galerii. Přitom od dvacátých let o něj usilovala a Josef Gočár se projektu Státní galerie věnoval téměř 20 let. Dnes jsou sbírky NG rozloženy v historických budovách, a tak klasické výtvarné umění je doplňováno aktivním prožitkem ze setkávání s mimořádnými stavbami. Jsou to významné historické objekty, které byly většinou rekonstruovány významnými architekty.

Přednáší doc. ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., kurátorka sbírky architektury Národní galerie v Praze

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Dluhy - příčiny

24. října od 18:00 do 19:00 Zveme na přednášku na téma Dluhy – příčiny, co s nimi a jak se jim vyhnout? Přednáší právnička Mgr.Marie Veselá. Pořádáme ve spolupráci se Sborem Církve bratrské.

Barrandov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

čtvrtek25. 10.

Okénko
17:00

Ukrajina

Cestovatel Josef Beneš Vám povypráví o tom, co se dá zažít na Ukrajině během jednoho měsíce. Večerem vás provede knihovník Tomáš Kohl.

Školská

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, mládež.

Okénko
17:00

100 let republiky

ČR VE SVĚTLE HVĚZD
Rekapitulace významných událostí novodobých dějin z pohledu astrologického. Pohled na vznik nového státního útvaru od rozpadu Rakouska – Uherska přes okupaci nacisty, komunistický převrat, měnovou reformu, invazi vojsk v srpnu 1968, Sametovou revoluci až po současnost.
Přednáší Ing. Richard Stříbrný.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Imunita: víc, než jen ochrana před bacily

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Lidské tělo chrání složitý systém, kterému říkáme imunitní. Jako první se nám asi vybaví jeho schopnost nenechat do těla proniknout cizí viry nebo bakterie. Imunitní systém umí ale mnohem více. Vysvětlíme si, jak vznikají alergie, astma nebo autoimunitní onemocnění, a jak se takových potíží zbavit. Jak o svou imunitu nejlépe pečovat?
Přednáší magistra farmacie Lenka Sobková.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek26. 10.

Okénko
19:00

Jihozápad USA - road trip 2018

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek www.kolemsveta.cz
Málokdo by věřil, že v Americe jsou stále místa, kde nemusíte potkat pul dne živáčka, můžete strávit celé dny v divoké přírodě, obklopeni jen impozantními skalisky, vodopády nebo soutěskami. Úchvatná dech beroucí panoramata, divokou krásu přírody, daleko od civilizace a velkých měst, to vše nabízí „divoký Západ“. V létě zde teploty neklesnou pod 40 stupňů, ale mnohé soutěsky a vysokohorské parky nabízejí příjemná místa ke kempování i k mnoha dobrodružným výpravám i během horkých letních dnů. O setkání s medvědy, trekování ve vodě v soutěsce i v třítisícových průsmycích, nejteplejším místě USA, indiánských zvycích a hlavně o dobrodružství na cestě napříč jihozápadem USA s dvěma malými dcerami, jedním autem a jedním stanem vám povypráví dvojice cestovatelů Jana a Karel Wolfovi.

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé, studenty.

pondělí29. 10.

Okénko
17:00

Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti

Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze připravili u příležitosti loňského 110. výročí narození Jaroslava Foglara – Jestřába opakování úspěšné přednášky Pražské podzemí ve foglarovkách a skutečnosti. Prezentace Jana Pohunka – Přebrala a Ivy Pohunkové – Kawi se věnuje pražskému podzemí s důrazem na místa, která zřejmě inspirovala Jaroslava Foglara při psaní jeho knih.
Jaké byly podzemní prostory v Praze, která už dnes mnohdy nejsou přístupná, jakou mají historii a jak do nich chodili pátrat čtenáři Foglarových knih? To vše slovem i obrazem pro všechny, kteří se nedostali na první přeplněnou přednášku ve Skautském institutu v červnu 2017 v Praze.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Prahou po stopách Mozarta

Pořádá: Spolek malostranský hřbitov

Na našem setkání Vás seznámíme s Mozartovskými objekty v Praze formou prezentace. Ta se zabývá Hradčany, Malou Stranou, Starým a Novým Městem. Přednáška bude obsahovat také údaje o Mozartových synech Karlovi Tomášovi a Františku Xaverovi, kteří měli vztah k Praze. V prezentaci budou i pražské lokality vyskytující se ve filmu Amadeus.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
19:00

Vzestup a pád moderního spiritualismu

Moderní spiritualismus, který se zrodil v padesátých letech devatenáctého století ve Spojených státech amerických, zasáhl v následujících desetiletích prakticky celý civilizovaný svět. Oslovil nejen širokou veřejnost, ale rovněž přední představitele uměleckých, politických a vědeckých kruhů, například spisovatele Arthura Conana Doyla, psychologa Williama Jamese nebo přírodovědce a spoluautora evoluční teorie Alfreda Russela Wallace. Přednáška se zaměří na příčiny rychlé expanze a ústupu této víry v existenci světa duchů a možnost přímé komunikace se záhrobím v širším historickém a intelektuálním kontextu.
Přednáší antropolog prof. Ivo T. Budil

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý30. 10.

Okénko
18:00

Kapitoly z dějin Československa III.

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM AV ČR
1938 – ohrožené Československo
Přednáška se bude týkat obrany Československa proti narůstající nacistické agresívní politice od anšlusu Rakouska v březnu 1938 s využitím německé menšiny v ČSR jako nástroje k rozbité československého státu, přes mezinárodní jednání až do tragického finále v podobě mnichovské konference.
1945 – osvobození a obnova československého státu
Přednáška se bude týkat závěrečné fáze druhé světové války, bojů na československém území a osvobození Československa a počáteční fáze obnovy československého státu. Bude zaměřena jak na mezinárodní aspekty této problematiky, tak na vnitropolitickou a hospodářskou situaci.
Přednáší doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Plavba na Kapverdy

MILION 21: cestopis kulturních souvislostí
Námořník a dobrodruh Tomáš Kůdela bude vyprávět o svých zážitcích, které prožil během putování na jachtě evropskými moři a Atlantickým oceánem. Zažijte s ním expedici na Kapverdy, výstup na činné sopky či setkání s velrybou. Poznáte, že moře nabízí nejen krásné romantické zážitky a koupání v zátokách, ale skrývá v sobě i hrubost, kdy si v takovýchto chvílích každý musí sáhnout až na samé dno… Více informací o přednášejícím naleznete na https://tomaskudela.cz

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

středa31. 10.

Okénko
17:00

Etiopie

Oblíbená série cestopisných setkání s RNDr. Bohuslavou Trnkovou pokračuje. Tentokrát navštívíme exotickou Etiopii.

Prosek

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Program na září

Říjen 2018

Program na listopad
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en