Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na říjen

Listopad 2018

Program na prosinec
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

čtvrtek1. 11.

Okénko
17:00

Chagall

Cyklus Umělec a člověk

Běloruský židovský malíř Marc Chagall přinesl do Paříže novou poetiku z chudého pravoslavného Vitebska a napojil je fauvistickou a orfickou barevností a kubistickým prostorem. Tajemnost ortodoxního židovství a humor lidového umění naplnil existenciální hloubkou a spojil se surrealisty rozpoutanou fantazií snu a něžnou melancholií watteauovského rokoka.

Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

VÁCLAV IV. a ZIKMUND

Přednáška s projekcí představí dva syny Karla IV., kteří byli podobní i odlišní zároveň. Někdy stáli při sobě, často však byli protivníky. Václav IV. podporoval umění, Zikmund se věnoval politice, intrikám i válečným tažením. Oba se dvakrát oženili a oba holdovali až příliš radovánkám. Václav zůstal bezdětný, zatímco Zikmund měl jednu dceru. Václav založil rytířský Řád točenice a Zikmund svůj Řád draka. Přednáška je spojená s autogramiádou nové knihy Bohumila Vurma a Zuzany Foffové VÁCLAV IV. a ZIKMUND / Bratři – rivalové – králové, která je pokračováním úspěšné knihy KAREL IV. / Rytíř – poutník – král – císař.
Přednáší Bohumil Vurm

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Medicinální houby

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
O příčinách nemocí a směřování ke zdraví se dozvíte během exkurzu do čínské tradiční medicíny. Zaměříme se na houby, které jsou obzvláště prospěšné lidskému zdraví.
Přednáší znalec medicinálních hub Milan Schirlo.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pondělí5. 11.

Okénko
17:00

Nejen o svatém Janu Nepomuckém

Historické hřbitovy

Jaké osobnosti jsou spojeny s Nepomukem a zdejším hřbitovem sv. Prokopa? Přednáší Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko. Pořádá Spolek Malostranský hřbitov.

Smíchov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
18:00

Jak jsem hledala pravdu a našla lásku

PŘÍBĚHY TĚCH, KDO VĚDÍ…
Dlouho měl můj svět pouze dvě barvy – černou a bílou. Jako poloviční Romka a sexuální oběť jsem si dlouho pokládala otázku, zda mohu být někdy šťastná? Jaký je život s nálepkou „černé ovce rodiny“ a je možné se z této role někdy vymanit? Jak nalézt odvahu změnit svůj život a jít dál? Změny s sebou přinášejí různé strachy, ale pouze jejich překonáváním, silnou důvěrou v sebe a vírou v život, se nám otevírají nové obzory.
Přednáší Natálie Tothová, Kriya jogínka, lektorka Terapií hrou a koordinátorka OM Chantingu

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Intermediální integrál Martina Myšičky

Pořádá: Dejvické divadlo, Akademie věd ČR

Se svými hosty, scenáristou a režisérem Petrem Zelenkou a vědcem Zdeňkem Havlasem, bude Martin Myšička rozmlouvat o tom, jak se věda dostala na jeviště, a to konkrétně v inscenaci P. Zelenky Elegance molekuly. O tom, jak tato hra, pro niž se inspirací staly objevy geniálního českého chemika Antonína Holého, vznikala, o tom, jak strastiplně vzniká lék, který zachrání miliony lidí, ale i o vztahu vědy ke kultuře a naopak a mnoha dalších vzrušujících tématech. Přednáší Martin Myšička, Petr Zelenka (Dejvické divadlo), RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR). Vstup zdarma.

Rezervujte si místo na stránkách Týdne vědy a techniky AV ČR!

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

úterý6. 11.

Okénko
11:00

Když se molekuly ZVĚTŠÍ!

Pořádá: Akademie věd ČR
Program vznikl ve spolupráci s British Council.
Věková skupina: 2. stupeň ZŠ, střední školy, dospělá veřejnost
Téma: chemie

Mnohé z nejdůležitějších molekul, s nimiž přijdeme do styku, jsou malé. Jako například kyslík, který má pouze 2 atomy nebo voda se 3 atomy. Známe také molekuly středně velké, jako je například glukóza, jež má atomů 24. Ale pak máme molekuly, a ty jsou opravdu, opravdu VELKÉ! Stovky tisíc atomů velké! Miliony atomů velké! A zde se nacházíme ve světě polymerů, kterým vás provede jeden z největších popularizátorů vědy, Michael Londesborough. Přednáší Michael G. S. Londesborough, Ústav anorganické chemie AV ČR.

Michael Londesborough je vědec britského původu, který dlouhodobě působí v Česku. Vedle výzkumu sloučenin boru v Ústavu anorganické chemie AV ČR se zabývá popularizací vědy, přičemž spolupracuje na projektech s Britskou radou v Praze, AV ČR, Českou televizí, Národním technickým muzeem a dalšími.

Rezervujte si místo na stránkách Týdne vědy a techniky AV ČR!

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: děti, mládež, studenty.

středa7. 11.

Okénko
17:00

Etiopie

Oblíbená série cestopisných setkání s RNDr. Bohuslavou Trnkovou pokračuje. Tentokrát navštívíme exotickou Etiopii.

Školská

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Borneo krásné i drsné

cestovatelská přednáška Saši Ryvolové

Vypravíme se do malajské části třetího největšího ostrova světa – Bornea. Podnikneme treky pěšky i lodí do tropické džungle států Sarawak a Sabah, abychom spatřili divoké orangutany a zvláštní nosaté opice kahau, vousatá prasata i pestré zoborožce. Budeme spát v domorodých vesnicích s příslušníky obávaného kmene Dajaků v jejich „dlouhých domech“ a zúčastníme se velké folklorní slavnosti Gawai. Vydáme se na výpravu za největší kvetoucí rostlinou světa – raflésií. Nevynecháme ani obrovské jeskyně NP Niah a Mulu, kde hnízdí tisíce netopýrů a salang, z jejichž hnízd se vaří proslulá polévka! Ponoříme se i do hlubin moře na proslulém atolu národního parku Tunku Abdul Rahman a necháme se okouzlit životem na jeho korálových útesech. Na závěr si krátce prohlédneme i hlavní město Malajsie Kuala Lumpur. Těší se Saša Ryvolová.

Lužiny

Vstupné zdarma

Určené pro: .

čtvrtek8. 11.

Okénko
16:00

Proslulé i tajemné Emauzy

Zveme vás na přednášku s promítáním fotografií, během které nás historik a publicista PhDr. Jiří Bartoň provede dějinami a současností nevšedního areálu a jeho okolím až k břehům Vltavy. Cyklus Za předními místy české historie vsedě probíhá každý druhý čtvrtek v měsíci.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Mezi lety 1918 - 1938

ČESKO VE SVĚTLE HVĚZD
Jak si vysvětlit z pohledu astrologického osmnáct vlád za prvních dvacet let ČSR? Pohled na vztahy mezi nejvýznamnějšími politiky té doby. Stručný rozbor horoskopu celebrit duchovních, kulturních a ekonomických důležité epochy našich dějin. Mimo jiné budou zmíněni Masaryk, Štefánik, Kramář, Rašín; Stříbrný a Beneš. Z duchovních vůdců Weinfurter, Minařík, Kefer či Lasenic.
Přednáší Ing. Richard Stříbný

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Pěšky severskou tundrou

440 kilometrů sám pěšky severskou tundrou

Zveme vás na cestopisnou přednášku s projekcí o pouti cestovatele Jakuba Šolce pustou tundrou severního Švédska s cílem nejen si užít jednu z posledních existujících divočin v Evropě, ale také najít sám sebe. Chcete se i vy ponořit do krás, které stvořila matka příroda v severním Švédsku? Chcete zjistit, jaké to je být v přírodě odkázaný pouze a jen sám na sebe?

Malešice

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Kanabis

LABORATOŘ MYSLI – série přednášek odborníků z Národního ústavu duševního zdraví
Kanabis je s lidstvem od nepaměti. Jeho používání jako suroviny s nespočetným využitím ve stavebnictví, pro výrobu papíru, tkanin a celé řadě dalších oborů a stejně tak využívání jeho léčebných účinků včetně těch psychoaktivních je historicky mnohonásobně delší než trvání současné ilegality. Kanabis je na jedné straně démonizován, jako nebezpečná návyková a zároveň vstupní droga všech závislostí a příčina schizofrenie, na druhé straně se opět začíná používat jako jedno z nejbezpečnějších fytofarmak v léčebné a paliativní medicíně. Jaká je ovšem tedy pravda o kanabisu? Co vlastně jsou účinné látky a jak vlastně konopí ovlivňuje náš mozek, naše myšlení a duševní procesy? Může být jeho užívání příčinou duševních poruch? Jaký má vliv na řízení? Jaký je jeho terapeutický potenciál?
Přednáší MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., Od roku 2001 se věnuje preklinickému výzkumu neurobiologie schizofrenie ve farmakologických modelech psychóz. Velmi záhy své pole působnosti rozšířil na výzkum neurobiologie účinku psychedelik (LSD, psilocinu, 2C-B, mezkalinu apod.) a entaktogenů (droga Extáze neboli MDMA) a nových syntetických drog. Souběžně s výzkumnými aktivitami realizovanými v rámci postgraduálního studia absolvoval klinickou přípravu v oboru Psychiatrie a získal funkční odbornost v elektroencefalografii (EEG). Titul PhD obhájil v roce 2009, funkční specializaci v oboru Psychiatrie získal v roce 2012. V současnosti své výzkumné aktivity rozšířil i o humánní experimenty. Spolupodílí se na řešení projektů s ketaminem jakožto modelem psychózy a i na studování jeho antidepresivních účinků. Je hlavním řešitelem prvního projektu v ČR zaměřeného na výzkum akutních účinků kanabisu u zdravých dobrovolníků a prvního projektu v ČR kdy je lidským dobrovolníkům jako model psychózy podáváno psychedelikum psilocybin. Hlavním směrem, kterému v rámci těchto výzkumů věnuje je funkční konektivita mozku studovaná pomocí EEG. V klinické praxi se momentálně věnuje ambulantní péči.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé, studenty.

Okénko
19:00

Životní síla

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Vnitřní oheň prozařuje veškeré naše chování, jeho síla dává důraz našim činům, vede k lásce i úspěchu. Správnými metodami posílíme životní sílu, gradaci i smysl jejího očišťování. S osvobozenou vnitřní silou nalezneme nové možnosti osobního vlivu na lidi, svět i přírodu. Jsou někteří lidé přirozeně slabí a přirozeně silní nebo lze jejich energii ovlivnit?
Přednáší psychoterapeutka PhDr. Patricie Anzari, CSc

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pondělí12. 11.

Okénko
15:00

Maltézská pomoc

ODPOLEDNÍ RENDEZ-VOUS (NEJEN) PRO SENIORY
V úvodu dlouholetý ředitel organizace Ing. Jiří Juda představí řád Maltézských rytířů a jeho historii založenou na poslání pomoci potřebným. V následujících prezentacích budou představeny projekty na pomoc seniorům.
Adoptuj si svého seniora
Projekt pomáhá vytvářet přátelské vztahy mezi dobrovolníkem a klientem, přerůstající bránu pobytového zařízení nebo domácnosti, a umožňuje tak staršímu člověku v lepším začleňování do společnosti. Přednáší Mgr. Dita Rudolfová.
Osobní asistence
Jak umožnit seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí? Osobní asistenti pomáhají s obstaráváním osobních záležitostí i s uplatňováním práv svých klientů. Přednáší koordinátorka Bc. Marie Bendová.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: seniory.

Okénko
17:00

František Kupka

ČEŠTÍ UMĚLCI INSPIROVANÍ FRANCIÍ
Rodák z Opočna, žijící dlouhodobě ve Francii, je světově uznávaným umělcem stojícím u zrodu abstraktní malby.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Desatero spotřebitele

Přednáška o nakupování a kvalitě výrobků

Jak najít a rozeznat kvalitní potraviny? Jak rozumět etiketám na obalech? Jak prohlédnout nekalé obchodní praktiky? Jak souvisí životnost výrobků s trvale udržitelným rozvojem a hospodářstvím odpadu? Zveme vás se Sdružením českých spotřebitelů na přednášku s diskusí.

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:30

Symbolika znamení horoskopu

I. část – Od Berana k Panně

Přednáška se zabývá psychologickými aspekty jednotlivých znamení horoskopu. Umožňuje posluchačům prostřednictvím astrologie bližší poznání dvanácti typů lidské povahy. Posluchači si mohou najít paralely vlastního chování s charakterem jednotlivých znamení, ale i blíže porozumět chování ostatních lidí. Přednáší astroložka a grafoložka Blanka Pevná. Rezervace na tel. čísle 222 113 387, případně osobně v Dílně.

Ústřední knihovna - Dílna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

úterý13. 11.

Okénko
17:00

Alexandr Mitrofanov o ruských mediích

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Prezident Ruské federace Vladimir Putin zahájil v říjnu proces výměny gubernátorů v řadě regionů, kterému se v ruském veřejném prostoru začalo přezdívat gubernátoropád. Podnětem k tomuto jednání se stala zářijová druhá kola gubernátorských voleb v některých oblastech na východě země, ale také ve Vladimiru, který od Moskvy není vzdálen. Co se tehdy stalo a proč to znepokojilo Kreml? Jak se o těchto událostech mohli dozvědět obyvatelé Ruska z médií? Jaká média mají k dispozici? Jak je interpretují?
O těchto tématech bude hovořit publicista Alexandr Mitrofanov (*1957), který se zabývá ruskou problematikou především v její propojenosti s českým veřejným a politickým děním.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
18:00

Kapitoly z dějin Československa IV.

VE SPOLUPRÁCI S HISTORICKÝM ÚSTAVEM AV ČR

Retribuce v poválečném Československu 1945–1947 a její revize v roce 1948
Druhá světová válka přinesla do oblasti mezinárodního, ale i československého trestního práva něco, co nemělo do té doby obdoby. Jak naložit se zločiny, které byly páchány s úmyslem zotročit nebo vyhubit cizí národy a rasy jak v Německu, tak i mimo něj, z důvodů rasových, náboženských, národních nebo politických? Odpovědí na tyto zločiny měly být tzv. retribuční dekrety, které se uplatnily na českém území, Slovensko si vydalo svoje vlastní nařízení. Po válce byl na českém území zřízen tzv. Národní soud s cílem posuzovat morální a politické chování domácích politických vůdců a malý retribuční dekret zas posuzoval drobné prohřešky proti národní cti. Cílem tzv. velkého retribučního dekretu mělo být rychlé dopadení nacistů, jejich kolaborantů a udavačů a jejich přísné, ale spravedlivé potrestání podle nových retroaktivně působících právních předpisů. Výsledkem bylo 713 osob odsouzených mimořádnými lidovými soudy k trestu smrti a 741 osob k doživotnímu těžkému žaláři jenom na českém území v letech 1945–1947. Ačkoli se hlavně na počátku před zahájením retribučního soudnictví projevily projevy msty na domnělých kolaborantech, všechny důkazy podporují závěr, že se mimořádné lidové soudy snažily o maximální míru objektivity a spravedlivé posouzení jednotlivých případů. V březnu 1948 se otázka retribuce znovu otevřela, ale za úplně jiné politické situace s cílem dokončit nedodělky z let předchozích a znovuotevřít některé rozhodnuté případy z minulosti.
Přednáší JUDr. Daniela Němečková

Slovenští političtí protagonisté československé státnosti v letech 1918 – 1992. Fakta a proměny
Mezi hlavní slovenské protagonisty československé státnosti je právem považován gen. Milan Rastislav Štefánik, jenž však Slovensko již v roku 1900 opustil, i když mu po celý svůj život zůstal věrný. Myšlenky česko-slovenské vzájemnosti a rovněž státnosti přímo na Slovensku prosazovali a hájili především Matúš Dula, Milan Hodža, Vavro Šrobár, Andrej Hlinka, Milan Ivanka. Spolu se Štefanem Osuským, Ivanem Dérerem, Jánem Papánkem, Janko Jesenským, Jozefem Gregorem Tajovským a dalšími zosobňují vlastní cesty podpory československé státnosti. I přes mnohé překážky a změny postojů jí zůstali věrní.
Přednáší doc. PhDr. Zlatica Zudová, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Karneval v Rio de Janeiro

Cestovatelské úterky Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička
Podíváme se nejprve do oblasti trojmezí Brazílie, Argentiny a Paraguaye, zejména na vodopády Iguaçu, které jsou největším systémem vodopádů světa. Nahlédneme přímo do Ďáblova chřtánu a posuneme se na řeku Paraná, kde stojí druhá největší vodní elektrárna světa Itaipú. Nebude chybět ani S?o Paulo, největší město Brazílie, nejbohatší a největší město Latinské Ameriky a celé jižní polokoule. Nejvíce času strávíme v Rio de Janeiru, cidade maravilhosa!, jak ho nazývají místní. Kromě sochy Krista, Cukrové homole, největší favely Rocinha, pláží Copacabana a Ipanema se zavlníme v rytmu samby na nejslavnějším karnevalu světa přímo na tribunách Sambódromo. Uvidíte více než 6 škol samby a téměř 24 000 tanečníků!
Přednáší cestovatel Marek Kovář

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa14. 11.

Okénko
15:00

České malířství – Zdeněk Burian

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáska se koná v učebně pobočky Opatov od 15:00 hodin. Vstup volný.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Brazílie

Zveme Vás na již tradiční cestopisnou přednášku s paní RNDr. Bohuslavou Trnkovou. Tentokrát se s námi podělí o své zážitky z cesty po Brazílii.

Ostrčilovo náměstí

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Český Banát, japonský Zen

Český Banát, japonský Zen a návrat (nejen) k přírodě

Beseda s Ondřejem Landou o alternativním životě v Rumunsku a v Japonsku, o přínosech a úskalích soběstačnosti a o tom, jak umění samoty a samostatnosti souvisí s ekologií a meditační praxí.

Stodůlky

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Zdravé sportování a vhodná relaxace

Ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové

Pohybové potíže typu bolestí zad, kyčlí nebo kolen se objevují jak u osob, které se nepohybují vůbec, tak i u sportovně aktivních. Ti mohou mít bolesti z přetížení nebo i z nesprávně zvolených cvičení. Jak tyto sportovní návyky dobře nastavit a hlavně jak nejlépe těmto problémům předcházet nám poví Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., vedoucí fyzioterapeutka v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře. Specializuje se na Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), vede kurzy a semináře v ČR i v zahraničí. Na 2. LF UK pracuje jako odborná výuková asistentka pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

čtvrtek15. 11.

Okénko
17:00

Černá Hora autem i pěšky

Černá Hora autem i pěšky – malá země s velkou přírodní krásou

Zveme na cestopisnou přednášku s projekcí. Jakub Šolc promluví o svých cestách do Černé Hory, které absolvoval jak osobním i terénním autem, tak pěšky. Na své si přijdou zejména milovníci hor a horského trekkingu. Vstup volný.

Břevnov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Desatero spotřebitele

Přednáška o nakupování a kvalitě výrobků

Jak najít a rozeznat kvalitní potraviny? Jak rozumět etiketám na obalech? Jak prohlédnout nekalé obchodní praktiky? Jak souvisí životnost výrobků s trvale udržitelným rozvojem a hospodářstvím odpadu? Zveme vás se Sdružením českých spotřebitelů na přednášku s diskusí.

Malešice

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Manet

Cyklus Umělec a člověk

Úsilí o malířské zachycení pravdy a sepětí s francouzskou literaturou dovedly Édouarda Maneta k modernímu pojetí obrazu. Navázal na příklad umělců minulosti (Tizian, Tintoretto, Velázquez, Goya, Delacroix a Courbet). Kromě vytvoření převratných obrazů Snídaně v trávě, Olympia nebo Bar ve Folies Bergère usiloval i o nové sakrální malířství. Iluzivním realismem, živou barevností a zachycením přirozeného světla se stal vzorem impresionistům, sblížil se s nimi a zčásti přijal i jejich technické a námětové principy.

Přednáší prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Sgt Otakar Janůj, radiotelegrafista 311. perutě RAF

Přednáška zaměřená na působení československých letců v Britském královském letectvu RAF za druhé světové války. Kromě připomenutí činnosti 311. československé bombardovací perutě bude zaměřena na osudy jejího konkrétního příslušníka, radiotelegrafisty Otakara Janůje.

Přednášející: Ing. Pavel Vančata.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
19:00

Domov pro tělo i duši

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Setkání se ženou, která poté, co jí dospěly děti, opustila Prahu a práci novinářky. Během roku si na venkově vybudovala dům svých snů s prvky symbolů posvátné geometrie, v souladu s přírodou. Během přednášky se podělí o zkušenosti se stavbou, výběrem řemeslníků, materiálů, ale i o přání své duše, které vložila do knihy s názvem Domov pro tělo i duši.
Beseda s Renátou Kiarou Vargovou

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pondělí19. 11.

Okénko
17:00

Josef Šíma

ČEŠTÍ UMĚLCI INSPIROVANÍ FRANCIÍ
Malíř patřící k významným osobnostem evropského moderního malířství strávil v Paříži téměř padesát let.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Benátský karneval pohledem fotografa

MILION 21
Brzy ráno v 6, kdy většina turistů po dlouhé benátské noci ulehá do postelí krásných útulných hotelových pokojíčků, skupina fotografů už je na nohou s batohy plnými fototechniky na zádech a se blíží vaporetem k náměstí sv. Marka v Benátkách. Někomu končí, někomu začíná den.
Mé dny na Benátském karnevalu začínají denně kolem šesté ráno. Spěcháme, abychom pří východu slunce vyfotili nevšední kostýmy, kterých se každoročně vystřídají na karnevalu stovky. Zachytit atmosféru masek společně s neopakovatelným prostředím ale vyžaduje cvik, zručnost, komunikaci několika jazyky – nejvíce francouzsky, anglicky a německy. Pak teprve můžete stisknout spoušť. Je to někdy dlouhé a náročné čekání, ale místní atmosféra za to stojí. Provést vás chci nejen Benátkami, ale i barevným Buranem.
Martin Kamín je profesionálním fotografem, uspořádal desítky fotoexpedic a fotokurzů po celém světě.
www.facebook.com/…nphotography

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

úterý20. 11.

Okénko
19:00

Jižní Afrika

Cestovatelské úterky Moderuje průvodce po toulkách blízkých i vzdálených RNDr. Miroslav Hrdlička
Na cestě po Jižní Africe nejprve navštívíme Kapské město pod Stolovou horou, vydáme se k mysu Dobré naděje a ochutnáme skvělá jihoafrická vína. Odtud se vydáme do národního parku Addo, ve kterém nalezl útočiště slon kapský, a do parku Zebry horské, kde kromě zeber lze pěšky vystopovat geparda. Poté se vypravíme na sever do Kalahari, pouště s červenými dunami, kde žijí stáda pakoňů a přímorožců, žirafy a hyeny, ale hlavně se tu toulají černohříví kalaharští lvi.
Fotografiemi a filmovými klipy provází cestovatel Roman Siegl.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

středa21. 11.

Okénko
17:00

Skalní chrámy Maharáštry II.

ve spolupráci s ARS VIVA, www.arsviva.cz

Průzkum jeskynních chrámů v Maharáštře začneme v oblasti města Púna. Z období na přelomu letopočtu v buddhistickém Kárlé se posuneme do 2. pol. 1. tisíciletí (hinduistický Patalešvar). Ve druhé části přednášky se podíváme do regionu u města Aurangabád. Podrobnou prohlídku věnujeme rozsáhlému areálu jeskynních chrámů a klášterů v Ellóře, především hinduistickému Kailasanáthovu chrámu, úžasné největší monolitické stavbě na světě, a dalším buddhistickým i džinistickým skalním chrámům v této lokalitě.

Přednáší RNDr. Aleš Krejčí, CSc., World Trend, VŠ lektor

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:17

Energie Krajiny a Země

Geomantie a mnišské řády

Anotace: Voda, kameny a stromy v rukou křesťanských mystiků aneb „nauč se ovládat to, co nemůžeš zničit“. Využití různých forem energie krajiny jako nástrojů k prosazení křesťanství na našem území. Ve stopách svatého Wolfganga, Vojtěcha, Prokopa a Vintíře. Jejich mystika a činnost v krajině, silová místa a studánky. Přednáší Ing. Jiří Škaloud a Petr Brzobohatý.

Hradčany

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

čtvrtek22. 11.

Okénko
17:00

Mezi lety 1938 - 1948

ČESKO VE SVĚTLE HVĚZD
Pohled na vztahy mezi našimi čelními politiky Benešem, Háchou, Masarykem s Hitlerem a Heydrichem. Zamyšlení nad Mnichovskou dohodou a jejím dopadem na současnost. Astrologický pohled na vztah mezi Baarovou a Goebelsem. Jednalo se o kolaboraci? Kam zmizelo československé zlato?
Přednáší Ing. Richard Stříbný

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Ježek bělobřichý

Přednáška s promítáním Markéty Sasínkové. Přijďte se seznámit s životem a chováním ježků ve volné přírodě. Co dělat, když naleznete opuštěné ježčí mládě a mnohé další zajímavosti se dozvíte u nás v knihovně. Už jste si někdy hladili ježka? U nás se Vám to možná podaří.

Prosek

Vstupné zdarma

Určené pro: děti, rodiče a děti.

Okénko
19:00

Jindřich VIII.

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
Hru napsal W. Shakespeare společně s J. Fletcherem podle skutečné historické osobnosti krále Jindřicha VIII. Tudora, který vládl Anglii téměř 40 let (1509 – 1547). Za jeho vlády došlo v Anglii k převratným změnám – tou nejvýznamnější byl začátek anglické reformace, která velmi úzce souvisela s královým erotickým životem. Ve hře vystupují také první dvě z jeho šesti žen – Kateřina Aragonská a Anna Boleynová.
Nakolik děj hry odpovídá historické skutečnosti a proč při premiéře v roce 1613 shořelo Shakespearovo divadlo Globe?
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Celoživotní partnerství - utopie?

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem REGENERACE.
Jak se vyvíjí partnerské vztahy v moderním západním světě? Důsledky povrchní a sobecké konzumace vzájemné blízkosti vedou k přesvědčení, že celoživotní partnerství je přežitek, nerealizovatelný v současnosti. Probereme si důležité skutečnosti, které mohou z každého vztahu učinit dobrovolný a trvalý svazek. Jak překonat nejčastější manželské krize?
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

pátek23. 11.

Okénko
19:00

KLDR: Severní Korea

KOLEM SVĚTA cyklus cestovatelských přenášek www.kolemsveta.cz
Severní Korea je země, kterou zná každý, přesto se do ní vydává jen zlomek cestovatelů. Jak to vypadá v KLDR okem plzeňského cestovatele Vladimíra Váchala, si můžete přijít poslechnout na jeho přednášku, která nás povede trasou jeho týdenní cesty. Na další pobyt se mu nepodařilo získat oprávnění. Co všechno viděl nebo spíš mu bylo ukázáno, můžete zhlédnout na spoustě fotografií, které pořídil v květnu roku 2016. Z této netradiční cesty sebou přivezl také mnoho zajímavých věcí, které budete mít možnost zakoupit a prohlédnout si po skončení přednášky. Vydejte se do země, kde se zastavil čas a vše je podřizováno přísnému řádu. Pojďte se podívat na podobu dnešní KLDR.
Přednáší Vladimír Váchal

Ústřední knihovna

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

pondělí26. 11.

Okénko
17:00

Toyen

ČEŠTÍ UMĚLCI INSPIROVANÍ FRANCIÍ
Toyen (vl. jménem Marie Čermínová) se inspirovala poválečnou avantgardou, poetismem a surrealismem. S básníkem André Bretonem je pojilo dlouhodobé přátelství.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Madagaskar

www.promitani.cz/madagaskar/
Ostrov skotačivých lemurů, záhadných chameleonů, věkovitých baobabů a srdečných domorodců. Dobrodružné putování přes hory, řeky, pralesy i savany: hliněné vesnice, zvědavé děti, strašidelná skalní města i romantické pláže s palmami.
Přednáší Martin Loew.

Ústřední knihovna

Cena 150,-

Určené pro: dospělé.

úterý27. 11.

Okénko
17:00

Śtítná žláza

CYKLUS ALTERNATIVNÍ CESTY KE ZDRAVÍ ve spolupráci s časopisem Meduňka
Štítná žláza – jak ovlivňuje naše zdraví a co o ní nevíme?
Nemoci štítné žlázy jsou velmi časté, jejich výskyt navíc prudce stoupl. Nejčastější nemocí je autoimunitní zánět a přes jeho neuvěřitelnou častost s dopady na život nemocných je konvenční přístup léčby velmi laxní. V přednášce se dozvíte, co způsobuje nemoci štítné žlázy, co konvenční medicína vůbec neřeší a jak si můžete sami pomoci.
Přednáší MUDr. Ludmila Eleková

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:30

Nemohl jsem mlčet

Cesta T. G. Masaryka na Hrad

Cesta filozofa a politika k zvolení prezidentem československé republiky nebyla tak přímočará, jak se nám s odstupem sta let může jevit. Proč a kdy se Masaryk rozhodl postavit proti Rakousko-Uhersku? Kdy vlastně bylo jisté, že se rozpadne Rakousko-Uhersko? V přednášce si přiblížíme klíčové body Masarykovy revoluční činnosti v době první světové války, východiska, program, možnosti i osobní vazby. Ve čtyřech letech se z Masaryka-politika stal státník, ale měl i soukromý život a emoce, které zůstaly zachyceny na stránkách dopisů a deníkových záznamů. Také ty dotváří pohled na muže, který se rozhodl zbořit monarchii.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

středa28. 11.

Okénko
15:00

České malířství – Kamil Lhoták

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáska se koná v učebně pobočky Opatov od 15:00 hodin. Vstup volný.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Mnichovská dohoda 1938 a Československo

Hosté v ostrovského

Přednáška historika Tomáše Bandžucha k výročí zásadní události moderních českých dějin.

Tomáš Bandžuch nabídne svůj pohled na smutné události podzimu roku 1938 – především na podpis nechvalně znamé Mnichovské dohody. Co jí předcházelo a jak na ni Čechoslováci reagovali?

Ostrovského

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
17:00

Ještě není dobojováno

Vznik Československa a neskončená první světová válka

28. říjen 1918 je tradičně považován za historický milník vzniku samostatného československého státu i za konec války na jeho území. Přednáška se však zaměří na dlouhodobější aspekty dozvuků války na území nového státu a ukáže postupnou historii jeho vzniku během delšího časového úseku poválečných let. Přednáší doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D..

Korunní

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé, studenty.

Okénko
17:00

Pražské stolní společnosti

PRAŽSKÉ TOULKY
Stálí hosté pražských pivnic a hostinců s oblibou vytvářeli stabilně kroužky, takřečené stolní společnosti, kde pravidelně zasedali, holdovali pivu a věnovali se družné zábavě. Četné z nich prosluly nejen ve své době, ale jejich sláva přečkala celé věky. V dalším pokračování cyklu se do jedné z pražských pivnic přesuneme a připomeneme si legendární skutky společností z pivnice U Pinkasů, z pivovarů U Fleků a U Tomáše, ale i z jiných věhlasných hostinských podniků staré Prahy.
Provádí PhDr. Karel ALTMAN, CSc., autor publikacíZlatá doba štamgastů pražských hospod a Praha u piva.
Vycházka začne v 17.00 před malým sálem, odchod v 17.05. (max. 25 účastníků)

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:17

Brazílie

Cestopisná přednáška RNDr. Bohuslavy Trnkové

Anotace: Podíváme se na pláže i Cukrovou holi a ke Kristovi v Riu de Janeiro, nemineme Sambodrom, nesmazatelný dojem ve Vás zanechají vodopády Iquacú, poznáte i největší močálovou oblast Pantanalu, nebude chybět město hudby Salvador de Bahia, ani pláže na Kokosové Riviéře.

Hradčany

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

čtvrtek29. 11.

Okénko
17:30

V centru pozornosti: panelová sídliště

Jaká budoucnost čeká panelová sídliště? Měla by se sídliště památkově chránit? Jak vnímají své okolí sami jeho obyvatelé? Zveme vás na debatu o panelových sídlištích. Hosté Lucie Skřivánková (www.paneláci.cz) a Michal Kohout (Sídliště, jak dál?).

Krč

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:30

Osobní finance

Osobní finance aneb Od rezerv po exekuci – 2. část

Budeme si povídat o tom, jak se vyvarovat zadlužení, které nám přeroste přes hlavu, i o tom, jak v případných problémech jednat. Přijďte si rozšířit své obzory o nakládání s penězi, zeptat se na to, co vás zajímá, i si jen tak popovídat na dané téma. Besedou provede Petra Kozlová.

Ústřední knihovna

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
18:00

Zpět do snů

CYKLUS PŘEDNÁŠEK ZA HRANICE PROCESOVÉ PRÁCE

Zpět do snů aneb kam nás vedou naše sny?.

Někdy se ráno probudíme a bez jakékoli vzpomínky na noc začínáme žít běžný den. Jindy se probudíme a naše pozornost se opakovaně vrací k intenzivním zážitkům ze snu. Některé sny si pamatujeme velmi dlouho. Existují i momenty, kdy se probudíme a zjistíme, že jsme ve snu, že sen se odehrává právě teď.

Práce se sny má dlouhou tradici nejen v psychologii, ale i v jiných tradičních kulturách. Sny můžeme využívat jako navigaci nebo inspiraci. Můžeme se díky nim dozvídat více o neznámých částech sebe a rozvíjet je.

Na přednášce se budeme věnovat zkoumání nočních snů z pohledu Procesově orientované práce. Jsou zváni všichni ti, kteří se zajímají o sny a snění i ti, kteří se chtějí dozvědět více o procesové práci. Nechme se přilákat svými sny a následujme vlastní zvědavost.

Akce se koná ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 18:00 – 20:30 hodin v pobočce Korunní. Vstupné 100 Kč. Počet míst je omezený, doporučujeme zájemcům rezervovat si místo na info@processwork.cz.

Těšíme se na Vás!

Korunní

Cena 100,-

Určené pro: dospělé.

Program na říjen

Listopad 2018

Program na prosinec
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en