Zrakově znevýhodněným čtenářům doporučujeme používat mobilní verzi stránek.

skok na hlavní menu | menu sekce Akce


Hlavní stránka    Akce

Akce

Program na březen

Duben 2019

Program na květen
Zobrazit: výpis   |   kalendář
Vypsat program pro
Vypsat program pro

dnes24. 4.

Okénko
15:00

České malířství – Jiří Kolář

Pobočka Opatov – Artotéka srdečně zve milovníky umění na cyklus České malířství. Přednáska se koná v učebně pobočky Opatov od 15:00 hodin. Vstup volný.

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:00

Ženy, muži a dějiny 2019

Ženy a muži v českých dějinách

Cyklus pokračuje představením 3 různorodých osobností, které formovaly české dějiny v 1. polovině 15. století.

Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané osobnosti našich dějin. Budeme se snažit popřát spravedlivě pozornost jak mužům, tak také ženám a věnovat se i těm z našich předků, kteří nejsou právě notoricky známí z vyprávění či školních učebnic. To však nemusí znamenat, že jejich život nebyl pestrý a zajímavý! České dějiny však nejsou – jak dobře známo – zalidněny toliko kladnými hrdiny, posluchače seznámíme i s lidmi, jejichž chování nebylo právě příkladné a hodné následování. Nicméně i tací a také zde žili a ovlivňovali osudy dalších. Srdečně zveme tedy všechny ty, kteří mají chuť objevovat českou historii a setkávat se se zajímavými lidmi naší minulosti.

Ostrovského

Vstupné zdarma

Určené pro: seniory, dospělé.

Okénko
17:00

Archeologické památky Athén

Méně známé archeologické památky Athén

ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o., www.arsviva.cz

Přednáška představí méně známé antické archeologické památky v Athénách: severní svah Akropole, oblast pohřebiště Kerameikos, oblast posvátného okrsku Dia Olympského, pahorek Pnyx a oblast Platónovy Akademie.

Přednáší PhDr. Tomáš Alušík, PhD., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:17

Válečnice, bojovnice, rváčky

Přednáška PhDr. Františky Vrbenské

Postava udatné hrdinky se dostala do módy. V kinech vede „Kapitán Marvel“, na obálkách fantasy knih pózují dívky s taseným ostřím, tajné agentky a pirátky kosí nepřátele, rebelky vedou odpor proti uzurpátorům. Jak se liší fikce a realita? Pravděpodobně znáte jména nejslavnějších heroin, ale zbraní se v průběhu dějin chopily miliony žen. Dozvíte se, jak rozmanité důvody je zavedly do válek, bitevní vřavy, dobrodružství a soubojů.

Hradčany

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé, mládež.

Okénko
18:00

Události roku 1989

Druhý diskuzní večer k událostem roku 1989

Na konci ledna proběhl první diskuzní večer věnovaný událostem roku 1989 a srdečně zveme na další. Přijďte se podělit o své zkušenosti a názory k událostem tohoto roku.

Dům čtení (Ruská )

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Dekolonizace Afriky a její dopady

PODOBY SUBSAHARSKÉ AFRIKY
Rok 1960 se zapsal do dějin lidstva jakožto Africké jaro, údobí několika měsíců, kdy se evropské koloniální mocnosti začaly jedna po druhé stahovat z afrického kontinentu. S dekolonizací se zrodily nové samostatné a nezávislé africké státy. Osvobození od koloniální nadvlády bylo opěvováno masově vítáno, africké národy získali to, co již téměř pět set let neměli, svobodu. Avšak s dekolonizací se objevily problémy, které zásadním způsobem narušovaly chod většiny nově zrozených zemí: chudoba, nemoci, ekonomická nesoběstačnost (tedy stálá závislost na bývalých koloniálních mocnostech), ale také přítomnost diktátorských entit v některých afrických zemích. Dalším velkým problémem, kterým musí africké národy čelit dodnes je rozdíl mezi oficiálním administrativním jazykem a jazykem národním. Drtivá většina afrických států má za oficiální dorozumívací prostředek jeden z evropských jazyků, které byly implementovány v koloniích od začátku 19. století. Ty a další problémy se pokusíme přiblížit a vysvětlit během třetího večera z cyklu přednášek o Africe.
Přednáší Mgr. Vojtěch Šarše
Jedná se o náhradní termín za 19. března.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

zítra25. 4.

Okénko
17:00

Umění katedrál II.

Zrod gotického umění byl inspirován uměním Orientu a úzce propojen s působením řádů templářů a cisterciáků. Architektura francouzských katedrál nás dodnes fascinuje svou dokonalostí i krásou, jež vychází z hluboké znalosti posvátné geometrie, hvězdných cyklů, akustiky a hudby a je též dokladem skvělého stavitelského, kamenického a sochařského umění. Přednáška bude zaměřena na významné francouzské katedrály 12. – 14. století.
Přednáší RNDr. Mgr. Hana Blochová

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
17:15

V centru pozornosti: sídliště Jižní Město

Komentovaná procházka a přednáška

Jižní Město je jedním z největších a také nejzajímavějších sídlišť v Praze. Jeho obraz jako katastrofického staveniště z filmu Panelstory (1979) ovlivnil chápání sídlišť na dlouhé roky dopředu. To je však jen jeden z možných pohledů na sídliště. Zveme vás na procházku a přednášku o jeho architektuře a minulosti s kunsthistoričkou Michaelou Janečkovou a historikem Michalem Kurzem. Komentovanou procházku začneme na stanici metra Opatov a přímo v terénu si ukážeme, jaké historické dědictví může představovat sídlištní výstavba. Na procházku pak naváže přednáška Michaely Janečkové o vývoji sídliště a závěrečná diskuse. Jak spolu souvisí výstavba metra a sídliště Jižní Město? A jak minulost může ovlivňovat současnost a budoucnost života na sídlišti? Hosté: Michal Kurz (Filozofická fakulta UK), Michaela Jehlíková Janečková (Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Paneláci.cz.). Moderuje: Václav Sixta (Dějepis pro 21. století, ÚSTR). Z akce bude pořízen audiovizuální záznam, který bude zveřejněn.

Program:

  • 17:15 sraz nad eskalátory ve stanici metra Opatov (17:30 odchází komentovaná procházka do knihovny)
  • 18:10 začíná přednáška v pobočce Opatov

Opatov

Vstupné zdarma

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Umění mluvit

VEČERY S REGENERACÍ
Cyklus přednášek se koná ve spolupráci s časopisem Regenerace.
V posledních desetiletích se verbální projev zjednodušuje, jazyky hrubnou a ztrácí pestrost. Omezuje se tím mezilidská komunikace, vzájemné porozumění a spolupráce. Řečnické umění je přitom kouzelným proutkem, který otevírá dveře do lidských srdcí, je třeba k obhajobě názorů a postojů, nebo k předávání poznání. Jak můžeme zlepšit své slovní projevy a stát se srozumitelnějšími pro okolí? Jak harmonizovat styl verbálního projevu s posluchači, aniž by se řečník musel podbízet? Jak zlepšit svou schopnost vyjadřovat city a pocity?
Přednáší PhDr. Patricie Anzari, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Timon Aténský

SHAKESPEARE A JEHO DOBA
Městská knihovna v Praze uvádí přednášku ve spolupráci s British Council.
Timon Aténský je méně známá hra, kterou Shakespeare napsal společně s Thomasem Middletonem pravděpodobně v roce 1606. Podvojné autorství se promítá i do žánrové podvojnosti hry – kolísá mezi satirou a tragédií. Zatímco v prvním jednání Timon mluví řečí lásky a přátelství, od počátku čtvrtého jednání mluví řečí kleteb a proklínání. Co způsobí takovou změnu? Proč se Timonovi zhroutí celý svět a hodnotový řád s ním spjatý? Proč přechází od extrémní všeobjímající lásky ke stejně extrémní všeobsáhlé nenávisti ke všemu a ke všem?
Přednáší prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

Ústřední knihovna

Cena 80,-

Určené pro: dospělé.

pátek26. 4.

Okénko
19:00

Cestujte chytře, levně a často

KOLEM SVĚTA moderuje RNDr. Karel Wolf
Hana Machalová boří mýty o tom, že cestování je drahé, časově náročné a nebezpečné. Vede populární přednášky zaměřené na levné cestování lidí s běžným zaměstnáním a příjmem. Dodává kuráž všem, kterým brání různé životní překážky v plnění jejich cestovatelských snů. Inspiruje svými cestami tisíce sledujících. Přesvědčí vás, že svět je tu pro všechny bez rozdílu. Bude Vám optimistickým rádcem a ohromnou motivací své cesty už dál neodkládat a vyrazit. Po přednášce proběhne autogramiáda její nové knihy Do světa.

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Průmysl lži

Mediální gramotnost
Máte selský rozum a schopnost kritického myšlení? To vás má ochránit před účinky propagandy? Tak to bohužel dnes nestačí. Přednáška vám ukáže, že žijete ve starých vzorcích. Poznáte, jak vrtošivý, nespolehlivý, emocionálně labilní a dětsky naivní je náš mozek při vytváření názorů. A jak bohužel tyto jeho vlastnosti protivníci využívají.
Přednáší Alexandra Alvarová. Expert v oblasti politického marketingu. Novinářka, scénáristka, publicistka a fotografka, autorka knihy Průmysl lži, žijící a působící v současnosti v Kanadě.

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

pondělí29. 4.

Okénko
17:00

Krása a ošklivost

Umělecké náměty v dějinách umění
Dva významné estetické a protikladné pojmy, kterými se lidstvo ve své historii i v uměleckém ztvárnění zabývalo ve všech svých epochách. Zajímavé jsou pohledy různých civilizací i společenských vrstev, stejně tak malířů, sochařů a dalších umělců.
Přednáší PhDr. Jana Jebavá

Ústřední knihovna

Cena 40,-

Určené pro: dospělé.

Okénko
19:00

Šoky a skoky Tichomoří

KOLEM SVĚTA moderuje RNDr. Karel Wolf
Svět, o kterém jste si mysleli, že už neexistuje!
Podmanivá magie Pacifiku působí! Staňme se svědky senzačních skoků odvážných „kamikadze“ z vysokých věří na ostrově Pentekost. Soustroví Vanuatu je peklo v ráji… Iniciační rituály, ohnivé sopky, odvážné treky, černá magie a šamani na ostrově Ambrym. Malekula s rituálními místy kanibalů. Nambové s unikátními schránkami na penisech. Lovci lebek drží staré zvyky. Domky milenců v pralese, kam chodí plodit potomky. Menstruační chýše pro nečisté. Ohnivé rituály a divoké tance osloví. Tana oslní tryskem koní na pláží, vůní kávy a magickým vulkánem s ohnivým peklem. Nejaktivnější sopka Yasur ohromí dvojím jícnem ohňů. Nahý svět domorodců potěší. Válečné kyje na Efate a nejkrásnější zip line světa. Tonga zamotá hlavu záhadnou obří bránou, ohromí král a hrobky plné lahví. Samoa slavného Stevensona má nejvyšší vodopády i nejvzdálenější místo s datovou hranicí. Fiji překoná spícího obra, botanickou pohádku i barevné chrámy. Nový Zéland umí nejvyšší ledovce, kouzla přírody, adrenalinové sporty, gejzíry, fumaroly i velkolepé párty Maorů…pikantní maorský mejdan v garáži se zpěvem hymny. Necháte se také tetovat…? Velká cesta našlapaná do malé hodiny odhalování mystérií! Přidáme i Japonsko!
Přednáší cestovatel Ruda Švaříček

Ústřední knihovna

Cena 120,-

Určené pro: dospělé.

úterý30. 4.

Okénko
19:00

Expanze Islámu

Expanze Islámu: zrod středověkého světa

Příběh civilizací
Belgický historik Henri Pirenne napsal před druhou světovou válkou, že islámská expanze v raném středověku zásadně přispěla ke konsolidaci ohniska křesťanské civilizace nacházejícího se v severozápadní Evropě. V přednášce bude pojednán fenomén islámu ve středověku a raném novověku v mezioborové a komparativní perspektivě a širším historickém kontextu. Bude ukázáno, jak střetávání s islámskou asertivitou výrazně ovlivnilo charakter a vývoj společností nacházejících se od Atlantiku přes Střední Asii po Bengálský záliv a jihovýchodní Asii. Diskutován bude přínos křížových výprav při obraně Západu před islámskou výzvou. Výklad naznačí, že vzestup Osmanské říše v šestnáctém až sedmnáctém století inicioval takové změny západních institucí, válečného umění a ekonomického života, které předznamenaly vznik moderní západní civilizace.
Přednáší antropolog prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc.

Ústřední knihovna

Cena 50,-

Určené pro: dospělé.

Program na březen

Duben 2019

Program na květen
Zobrazit: výpis   |   kalendář

Přihlaste se

Neznáte heslo? SSL zabezpečeno

Vyhledávání

| en