Vyberte si z nabídky lekcí pro mateřské školy, 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol, střední školy. Objednejte si ke škole Oskara.

Aby čtení nebyla nuda!

Pomůžeme s výběrem literatury a doporučené četby, poradíme při přípravě referátů a projektů. Připravíme lekci na dané téma, pomůžeme při sestavování seznamů ke školním projektům. Snažíme se, aby čtení nebyla nuda.

Lekce respektují průřezová témata (osobnostní a sociální výchova, environmentální výchova, multikulturní výchova, mediální výchova) a podporují rozvoj klíčových kompetencí (jazykových, komunikačních, k učení, k řešení problémů). Pracujeme také s metodami kritického myšlení a prvky informačního vzdělávání zařazujeme i do tematických besed.

Kontakt

Telefon: +420 222 113 312
E-mail: knihovna@mlp.cz.