Adresáře knihoven v ČR  
Adresáře Národní knihovny ČR http://knihovnam.nkp.cz/
Knihovny.cz http://www.knihovny.cz/
Knihovny v České republice http://www.knihovny.net/
Ústřední knihovny v ČR  
Národní knihovna České republiky http://www.nkp.cz/
Národní lékařská knihovna v Praze http://www.nlk.cz/
Národní pedagogická knihovna Komenského http://npmk.cz/knihovna
Národní technická knihovna v Praze http://www.techlib.cz
Knihovna Akademie věd České republiky http://www.lib.cas.cz/
Parlamentní knihovna ČR http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?…
Krajské knihovny  
Městská knihovna v Praze http://www.mlp.cz/
Středočeská vědecká knihovna v Kladně http://www.svkkl.cz/
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové http://www.svkhk.cz
Krajská knihovna v Pardubicích http://kkpce.cz
Krajská knihovna Karlovy Vary http://www.knihovna.kvary.cz/
Krajská vědecká knihovna v Liberci http://www.kvkli.cz/
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích http://www.cbvk.cz/
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz/
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem http://www.svkul.cz/
Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod http://www.kkvysociny.cz
Moravská zemská knihovna v Brně http://www.mzk.cz/
Vědecká knihovna v Olomouci http://www.vkol.cz
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě http://www.svkos.cz/
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně http://www.kfbz.cz/
Digitální knihovny  
Europeana http://www.europeana.eu
Kramerius http://kramerius.nkp.cz
Manuscriptorium http://www.manuscriptorium.com
E-knihovna http://www.e-knihovna.cz
Odkazy pro knihovníky  
Národní knihovna – Informace pro knihovny http://knihovnam.nkp.cz
Jednotná informační brána (JIB) http://info.jib.cz/vyhledavac
Knihovnické konference, semináře a vzdělávací akce http://old.stk.cz/Akce/
Guerrilla Readers http://www.greaders.cz/
Knihovnice.cz http://www.knihovnice.cz/
Knihovnická periodika  
Čtenář http://ctenar.svkkl.cz/
Bulletin SKIP http://bulletin.skipcr.cz/…Bulletin.htm
Ikaros http://www.ikaros.cz/
Inflow http://www.inflow.cz/
Knihovna – knihovnická revue http://knihovna.nkp.cz/
Spolky, sdružení, konsorcia knihoven v České republice  
SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR http://www.skipcr.cz/
SDRUK – Sdružení knihoven ČR http://www.sdruk.cz
SKAT – Sdružení uživatelů knihovního systému LANius http://www.skat.cz/
Čtení, četba, literatura, spisovatelé  
BiblioHelp http://www.bibliohelp.cz/
Celé Česko čte dětem http://www.celeceskoctedetem.cz/
Čítárny.cz http://www.citarny.cz/
Čtenářův sympatický rádce http://www.ctesyrad.cz/
Festival spisovatelů Praha http://www.pwf.cz
IBBY – česká sekce http://www.ibby.cz/
iLiteratura – o literatuře v celém světě a doma http://www.iliteratura.cz/
Portál české literatury http://www.czechlit.cz/
Slovník české literatury po roce 1945 http://slovnikceskeliteratury.cz/
Spisovatelé.cz http://www.spisovatele.cz/
Svaz českých knihkupců a nakladatelů http://www.sckn.cz/
Rosteme s knihou http://www.svetknihy.cz/…me-s-knihou/
Vaše Literatura.cz http://www.vaseliteratura.cz/
Katalogy  
Souborný katalog ČR http://www.caslin.cz/
Národní knihovna ČR http://www.nkp.cz/
  http://www.nkp.cz/…talogy-nk-cr
  http://www.nkp.cz/…lni-knihovna
On-line katalog Městské knihovny v Praze http://search.mlp.cz/
Webové stránky knihovny  
Profesionální internetová prezentace http://webovky.knihovna.cz/