22. 11. 2019, superadmin

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení).

Na stránce
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/ochrana-osobnich-udaju/ochrana-osobnich-udaju-prirucka-pro-knihovny je k dispozici příručka k ochraně osobních údajů v knihovnách. Velký dík patří autorům JUDr. Tereze Danielisové z Městské knihovny v Praze, Mgr. Michalu Denárovi z Městské knihovny Česká Třebová a PhDr. Pavle Kovářové z KISK FF MU.

Příručka zachycuje stav zpracování problematiky ochrany osobních údajů v knihovnách k 7. 2. 2018. Nejedná se o definitivní znění, text bude průběžně doplňován přílohami, odkazy a aktuálními informacemi. V další fázi se počítá s vydáním příručky také ve formátu PDF.

Na základě příručky bude do dvou měsíců připraven e-learningový kurz, který bude moci každý absolvovat.