Filmový klub a další akce

FILMOVÝ KLUB MKP patří k největším filmovým klubům v ČR, za 20 let existence se jeho aktivity a objem projekcí rozšířily až do podoby kina. Díky kvalitní osobité dramaturgii i dlouhodobým velmi dobrým výsledkům je zařazen do kategorie A. Kino MKP v roce 2012 získalo Certifikát Dobrého kina.

Přednáškové cykly: témata z oblastí výtvarného umění, architektury, arteterapie, filozofie, komunikace, mezilidských vztahů, zdraví, etnologie aj. Besedy s projekcemi, literární pořady, křty knih, autogramiády, setkání se spisovateli, umělci a zajímavými osobnostmi, cestopisné pořady, pragensie, přednášky a semináře věnované zdravému životnímu stylu, psychologii, diskuzní pořady na aktuální společenská témata z politologie a sociologie.

Akce v sálech pro děti a mládež (filmové projekce, divadelní a taneční představení, koncerty, prezentace škol, akademie, tvůrčí workshopy) Programy pro pedagogy (přednášky, kurzy, semináře, diskusní pořady, setkávání).

TOP akce

 • Filmový klub MKP.
 • Filmové festivaly a přehlídky – Jeden svět, Mene Tekel, Dny Kanady, Švýcarské dny.
 • Filmové cykly a projekce – Projekce a dialogy FAMU, Projekt 100, Hudba a film, Spiritualita a film, aj.
 • Premiéry AČFK, 3D projekce, doprovodné akce k filmovým projekcím.
 • Koncerty – O. Havelka, Hradišťan, Rudy Linka, Radůza, Asonance, cykly Rebelující dámy české hudby, Diví muži, Kühnův sbor, vánoční koncerty.
 • Hudební poslechové a komponované pořady.
 • Taneční a divadelní představení – Taneční centrum Praha, Dny stepu.
 • Literární akce (přednášky, setkání, křty knih, autogramiády).
 • Besedy a diskusní pořady, besedy s projekcí (Hovory bez hranic).
 • Setkání se zajímavými osobnostmi, spisovateli, režiséry.
 • Přednášky o výtvarném umění, cestovatelské přednášky, psychologie, sebepoznání, Feng Shui, alternativní cesty ke zdraví (ve spol. s čas. Regenerace, Meduňka).
 • Konference, sympozia.
 • Pořady pro seniory – Společenské odpoledne třetího věku.
 • Akce pro mládež – představení DDM, Francouzské lyceum aj.
 • Akce pro děti (divadlo, balet, koncerty, filmové projekce 3D).
 • Semináře, workshopy, kurzy, literární dílny (tvůrčí psaní, módní poradna).
 • Komentované vycházky (umění, pragensie).
 • Pořady k výročím (literární a hudební osobnosti, např. K. H. Mácha, B. Hrabal, K. Kryl).

Mohlo by vás zajímat