Přeskočit na hlavní obsah

Přihlaste se

Ještě nemáte účet? Registrujte se
Menu

-

Úvod    Novinky    Fotogalerie    2008    Archiv článků

Archiv článků

Na této stránce najdete archiv fotogalerií z akcí, které jsme pořádali na našich pobočkách.

25. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (7)

Den mazlíčků v knihovně Ostrovského

Opět po roce měly děti možnost se pochlubit se svými zvířátky. V knihovně Ostrovského se sešlo nemálo „mazlíčků“ – králíčků, morčátek, pískomilů, kočiček a pejsků. Přišli mezi nás i dva profesionální chovatelé ze Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, jejichž zajímavé povídání, chovatelské příběhy a užitečné rady se staly pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. Na závěr našeho setkání zahrály děti dětem divadélko „Ze zvířecí říše“ s papírovými loutkami, které si samy vyrobily na výtvarných dílnách v knihovně.

25. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (10)

Smíchovské knihohraní

Opožděný Den dětí a současně oslava začátku prázdnin proběhly v pobočce Smíchov. Pro děti byly připraveny soutěže, kvízy a divadelní představení. Čtenáře obsluhovali knihovníci převlečení za pohádkové postavy, děti měly za úkol pohádkové postavy pojmenovat a zařadit do správné pohádky. Největší úspěch měla hraná pohádka O Červené Karkulce.

23. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (8)

Móda studentskýma očima

V zahradě holešovické knihovny se konala módní přehlídka ročníkových prací studentek VOŠON – Vyšší odborné školy oděvního návrhářství. Akci finančně podpořila Městská část Praha 7.

19. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (13)

Pasování na čtenáře

Ve dnech 16. a 19. 6. bylo v pobočce Záhřebská pasováno 86 dětí ze 4 prvních tříd na Rytíře čtení. Již po páté tím vyvrcholil projekt na podporu čtenářství, který probíhal celý školní rok. Děti v něm 8× navštívily knihovnu, učily se zacházet s knihami, vyhledávat v naučné literatuře i jiným dovednostem. V besedách si připomněly zvyky a obyčeje našich předků. Přečetly také svou první knihu a na slavnostním zakončení ji prezentovaly. Jako odměnu za celoroční práci dostaly drobné dárečky, diplom a slib rytíře.

17. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (7)

Slavnostní otevření 40. automatizované pobočky

17. června začala v plném rozsahu opět sloužit svým čtenářům knihovna Hradčany. Městská knihovna v Praze, spravující síť 45 poboček v hlavním městě, se v lednu tohoto roku rozhodla hradčanskou knihovnu uzavřít. Díky dotaci Městské části Praha 1 to však nebylo nutné. Obnovený provoz zahájil starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma a ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák.
Více informací viz tisková zpráva Knihovna na Pohořelci se opět otevírá [pdf, 84 kB]

14. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (30)

Pražská muzejní noc

V noci ze soboty 14. na neděli 15. června proběhla v Ústřední knihovně MKP poprvé Pražská muzejní noc. Pro návštěvníky bylo připravena jedna hlavní atrakce a několik doprovodných programů. Nejvíce návštěvníků se přišlo podívat na Pražskou bibli, nejcennější svazek z fondu Úseku vzácných tisků. Doprovodnými programy bylo několik tematických výstavek a zejména divadelní představení Oživlé knihy. To mělo u diváků velký úspěch. Celkem do MKP od 19:00 do jedné hodiny v noci zavítalo 3500 návštěvníků.

11. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (20)

Pasování prvňáčků

Ve středu 11. června 2008 proběhlo v pobočce MKP na Jírovcově náměstí slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Děti ze ZŠ Pošepného nám. nejprve musely před králem A. B. Cedníkem z Písmenkového království splnit tři úkoly. Doplnit do Ohryzané básničky Jiřího Žáčka vykousnutá písmenka, říci, co nemají knihy rády a co jim naopak prospívá, a nakonec složit zkoušku ze čtení. I když byla tréma veliká, vše dopadlo ke spokojenosti pana krále dobře. Ten je poté pasoval na rytíře řádu čtenářského a jako odměnu jim předal pasovací listinu, čokoládové medaile a další drobné dárky od knihovny. Věříme, že naši malí rytíři svá předsevzetí být celoživotními přáteli knih dodrží.

11. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (10)

Po Evropě s vílou Knížkomilkou

Pohádkování po Evropě s vílou Knížkomilkou – ve středu 11. 6. se v Ústřední knihovně MKP sešli (téměř všichni) úspěšní účastníci celoroční akce na podporu čtenářství. Byli to ti, kterým se podařilo přečíst nejméně 10 vybraných evropských pohádek a splnit k nim všechny úkoly, které jim Knížkomilka zadala. Nyní na ně ještě čekala soutěž Letem světem, ve které měli podle charakteristických předmětů poznat 4 evropské země a absolvovat 4 závěrečné hry: Útěk žáby před francouzským labužníkem, Ulov si svého brouka, Staň se umělcem lepičem a Doruč pohádkové psaní. Všem se v soutěži dařilo a v závěru je čekala odměna za celoroční snahu – lístky do kina, které dětem věnovala síť multikin Village Cinemas a drobné pozornosti od MKP. Zvlášť oceněni byli tři nejzdatnější cestovatelé, nechyběla ani korunovace královny Knížkomilky.

10. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (13)

Táta dneska frčí

…je název celostátní kampaně pořádané Sítí mateřských center a Ligou otevřených mužů. Kampaň má za cíl upozornit veřejnost na nepostradatelnou roli tátů v životě dětí. Městská knihovna v Praze se rozhodla pražské Síti mateřských center s kampaní pomoci a nabídla prostory Úseku služeb dětem a mládeži Ústřední knihovny, kde se konala výtvarná dílnička a také vernisáž výstavy. Namalované tatínky si mohli návštěvníci knihovny prohlédnout až do začátku července.

09. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (19)

Sedmadvacítka je automatizovaná...

V pondělí 9. června byla za účasti představitelů Prahy 12, ředitele MKP RNDr. Tomáše Řeháka a dalších zaměstnanců MKP slavnostně otevřena nově automatizovaná pobočka Modřany. Ve svém fondu má na 26.000 knih, 21 titulů časopisů a jeden deník. Činnost této pobočky však nespočívá pouze v půjčování knih. Velký význam zde má i výstavnictví. Na zahájení zde vystavila své olejomalby s názvem OBRAZY paní Jolana Čechová. V neposlední řadě je to i práce knihovnic, které se věnují i práci s dětmi. Pro základní a mateřské školy v okolí připravují zajímavé tematické besedy o knihách a jejich autorech. Na podzim chystají knihovnice nejen pro své čtenáře, ale i další návštěvníky překvapení. V podvečerních hodinách budou probíhat občasné besedy s autory a ilustrátory knih. Jako první přijde na besedu 11. 9. 2008 spisovatelka paní Irena Dousková, která je autorkou populární, volně na sebe navazující trilogie Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák a Goldstein píše dceři.
Slavnostní řeč MvDr. Adolfa Sopha u příležitosti zahájení automatizovaného provozu pobočky Modřany. [pdf, 2,72 kB]

06. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (10)

Den dětí na Korunní

Ke konci školního roku a na oslavu Mezinárodního dne dětí proběhlo v knihovně Korunní Knižní hemžení. V pátek 6. června se na pár hodin knihovna zaplnila postavami z různých příběhů. Děti mohly při svém putování knihovnou potkat Sherlocka Holmese, pohádkovou vílu, hodnou čarodějnici či komiksového skřítka. U každé postavy pak musely plnit různé úkoly a na ty úspěšné čekala sladká odměna. Hravou formou si tak vyzkoušely, že existují různé literární žánry a navíc při plnění úkolů poznaly celou knihovnu.

05. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (16)

Knihohraní 2008 - Pohádkový mišmaš

Letošní Dětský den jsme v Ústřední knihovně MKP oslavili 5. června. Děti hádaly dvojice kreslených postaviček v soutěži Horké křeslo, soupeřily ve hře Nejrychlejší vyhrává a vytvořily originální komikso-koláže. Přijďte si k nám dílka prohlédnout!

02. 06. 2008 | Super Admin
Fotografií (15)

ROSÉNKA v Holešovicích

Knihohraní odstartovalo 2. 6. v knihovně na Ortenově náměstí. Dětem z holešovických škol zpívala, hrála a tančila ROSÉNKA, dětský folklorní soubor vedený paní Radmilou Baborákovou. Tento projekt byl realizován za finančního přispění Městské části Praha 7.

28. 05. 2008 | Super Admin
Fotografií (8)

Václav Havel - Ústně více

Závěrečné čtení z díla Václava Havla, které zaznělo v rámci šestidílného cyklu Ústně více, účinkovali: Taťjana Medvecká, Lukáš Hlavica, Miroslav Táborský. Cyklus scénických čtení Ústně více byl připraven ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Kompozice z děl, korespondence a vzpomínek V. Havla připravila Marie Valtrová.

28. 05. 2008 | Super Admin
Fotografií (12)

Kde končí svět 2008

Ve středu 28.5. 2008 se v Ústřední knihovně MKP konalo slavnostní zakončení regionálního kola celostátního projektu KDK SKIP Kde končí svět. Pro letošní rok bylo zadáno téma Cesta tam a zase zpátky. Tentokrát se zúčastnili studenti Taneční konzervatoře Praha – 1. a 4. ročníku pod vedením paní profesorky Beranové. Přispívali jak do části literární, tak i výtvarné. Na závěr projektu jsme pro mladé literáty a výtvarníky přichystali besedu s paní spisovatelkou Alenou Ježkovou. Velice zajímavě vyprávěla o své práci, o tom, jak vzniká námět, o studiu pramenů i o tom, proč vlastně píše příběhy z české i pražské historie. Poté předala oceněným studentům knihy, které darovalo do soutěže nakladatelství Albatros. Každý účastník navíc obdržel malou pozornost od MKP. V úplném závěru besedy poděkovali studenti paní Ježkové krátkou ukázkou ze své práce – ukázkou moderního tance. Středeční dopoledne bylo plné nápadů, pohody a zajímavého vyprávění. Těšíme se na další ročník!

Předchozí 1   2   3   4   5   6   Další


Najít v knihovně
  • přetáhnout tlačítko na lištu záložek prohlížeče
  • označit vybrané slovo na jakékoliv prohlížené internetové stránce
  • kliknout na odkaz "Najít v knihovně" na liště záložek prohlížeče
  • automatické vyhledání knížek k tématu v katalogu knihovny