Metodická příručka – práce s cizinci

Práce s cizinci a interkulturní otevřenost v prostředí Městské knihovny v Praze.    

Celý článek
Série vzdělávacích videí pro knihovníky

Jak na… průzkumy, PR, advokacii … radí série vzdělávacích videí nejen pro knihovníky.    

Celý článek
Jak na prostory knihoven

Cílem semináře je přiblížit knihovnám a obcím proces modernizace knihovny, ukázat jim kroky, jak na reorganizaci a modernizaci knihovny.    

Celý článek
Standard pro postupy rekonstrukce knihoven

Stáhněte si nový metodický pokyn ve formátu PDF.    

Celý článek
Udržitelnost v knihovnách 2022

Rok 2022 bude věnován udržitelnosti a Cílům udržitelného rozvoje. Knihovny bez ohledu na svoji velikost nebo specializaci tak mají příležitost nejen seznámit veřejnost s novým tématem, ale také rozvinout a posílit svůj potenciál.    

Celý článek
Knihovna v čase viru

Přečtěte si online nové číslo výročního časopisu Athene. Co se v něm dočtete? Naše knihovna se stala knihovnou roku, můžete si v ní půjčit pilu na dřevo a mnoho dalšího. Během minulého i letošního roku jsme se vyrovnávali s největší výzvou: pandemií coronaviru.    

Celý článek
Knihovna roku 2021

Dne 14. října 2021 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2021“. Knihovnou roku 2021 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina a Veřejná knihovna Slivenec z Hlavního města Prahy.    

Celý článek
Nabídka kurzů NÚKIB

Nabídka kurzů Národního ústavu pro kybernetickou a informační bezpečnost.    

Celý článek
Brožura rozšifruj zprávy

Mediální gramotnost interaktivně.    

Celý článek
Od knihoven pro knihovny

Brožura Od knihoven pro knihovny představuje ve stručnosti obsah a témata nově schválené Koncepce rozvoje knihoven pro roky 2021 až 2027 s výhledem do roku 2030. Kam povede cesta knihoven v příštích deseti letech?    

Celý článek
Do černého 2021

Zveme vás na sedmý ročník konference Do černého. Městská knihovna v Praze pořádá pravidelně na začátku roku konferenci, která přináší inspirativní podněty knihovníkům a knihovnicím z celé České republiky.    

Celý článek
Nejlepší knihy dětem – nový katalog

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež.    

Celý článek
Knihovna v obci

Stáhněte si Knihovnu v obci, příručku pro starosty a zastupitele.    

Celý článek
Ochrana osobních údajů – Příručka pro knihovny

Tato příručka si klade za cíl konkretizaci povinností vyplývajících knihovnám z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známého též pod zkratkou GDPR (dále jen Nařízení).    

Celý článek
Revoluce v půjčování knih

Městská knihovna v Praze se připravuje na zavedení technologie RFID, která přinese rychlejší půjčování knih. Co se skrývá pod záhadnou zkratkou?    

Celý článek
Další stránka
strana z  2