E-knihy ke čtení – Cesta na jih

Fantastický román s bizarní kriminální zápletkou, filozofickým přesahem a zcela originální imaginací.    

Celý článek
E-knihy do školy – Velký Gatsby

Nejslavnější román proslulého amerického spisovatele je obrazem života nejbohatších vrstev americké společnosti v době po první světové válce.    

Celý článek
E-knihy ke studiu – Svobodná kultura

Autor – profesor na Harvard Law School – se v publikaci zabývá udržitelností současné podoby práva duševního vlastnictví v době Internetu. Argumentuje, že nynější úprava nálehavě potřebuje změnu, zároveň naznačuje cesty dalšího možného vývoje.    

Celý článek
E-knihy ke čtení – Doktor Kott přemítá

Sbírka povídek o pocitu lidské nedokonalosti, který zcela zásadně ovlivňuje přirozené citové vztahy.    

Celý článek
E-knihy do školy – Mistr a Markétka

Nejslavnější autorovo dílo vydané z pozůstalosti je inspirováno atmosférou Moskvy třicátých let dvacátého století.    

Celý článek
E-knihy ke studiu – CyberCrime

Publikace věnovaná kyberkriminalitě a kybernetické bezpečnosti. Cílem autora bylo ukázat souvislosti a vzájemnou propojenost ICT, práva a bezpečnosti online. Popisuje mj. konkrétní podoby kyberkriminality (botnet, malware, phishing atd.).    

Celý článek
E-knihy ke čtení – Evropa je jako židle Thonet

Netradičně pojaté dojmy a zážitky české básnířky z její cesty po východní a střední části Spojených států.    

Celý článek
E-knihy do školy – Český orloj

Poéma významného českého básníka, textaře a scenáristy Karla Šiktance, napsaná v první polovině sedmdesátých let.    

Celý článek
E-knihy ke studiu – The academic book of the future

Kolektivní monografie věnovaná budoucnosti akademických publikací v kontextu otevřeného přístupu k vědeckým informacím a digitální revoluce.    

Celý článek
E-knihy ke čtení – Rok perel

Psychologický příběh čtyřicetileté intelektuálky, kterou vyšine z normálního života náhle objevená lesbická sexuální orientace.    

Celý článek
E-knihy do školy – Hrabal – Inzerát na dům

Sbírka povídek, v nichž autor svým neopakovatelným stylem analyzuje a domýšlí některé stránky života obyčejného člověka v padesátých letech.    

Celý článek
E-knihy ke studiu – Geoblocking

Publikace zkoumá fenomén geoblockingu (omezení přístupu k internetovému obsahu na základě lokace uživatele). Zaměřuje se na oblast streamování videí; všímá si také způsobů, jak uživatelé tyto restrikce v přístupu k obsahu internetu obcházejí.    

Celý článek
E-knihy ke čtení – Kobold

Dvojromán současné české dramatičky a prozaičky zachycuje na příbězích členů jedné rodiny neklidnou dobu 20. století ve středoevropském prostředí.    

Celý článek
strana z  2